Tolnai Népújság, 2001. január (12. évfolyam, 1-26. szám)

2001-01-02 / 1. szám

Boldog ú] évet kívánunk minden ügyfelünknek. CITROÉN APÁTI Kft. Szakály, Zrínyi u. 710/1. Tel/fax: 74/488-135, 74/489-500,30/9461-606. 2001. január 2., kedd Ára 55 Ft. Előfizetve 35 Ft. XII. évfolyam, 1. szám VILÁGTÜKÖR Nemes tettekre szólított a pápa 5. oldal GAZDASÁG Új seprő az állam- háztartásban 7. oldal SPORT A kelet nyerte az évzáró gálát 9. oldal Hírek TAMÁSI. Százhetven idős em­bert látott vendégül ebédre a ta­mási Caritas 2000 december 28- án, csütörtökön a Würtz Ádám Ál­talános Iskolában. Az egybegyűl­tek előtt a tamási nyugdíjas klub tagjai adtak kulturális műsort. SIMONTORNYA. Évadnyitó új évi koncertet rendeznek a simon- tomyai református templomban január 6-án, szombaton 17 óra­kor. A hangversenyen a decsi Kajsza Kvartett játszik, közremű­ködik: Decsi Kiss János. TAMÁSI. Nyüvános ülésen álla­pította meg ismét, változatlan összeggel a város képviselő-testii- lete az Építő és Városüzemeltető Kft. ügyvezető igazgatójának illet­ményét. A Tolna Megyei Közigaz­gatási Hivatal törvényességi ész­revételt tett az augusztus 31-én, zárt ülésen hozott önkormányza­ti határozat kapcsán. A közigaz­gatási hivatal álláspontja szerint az illetményemelésről csak nyil­vános ülésen lehet dönteni. IREGSZEMCSE. Két adóeme­lésről döntött az iregszemcsei képviselő-testület az óév utolsó ülésén. A gépjárművek súlyadó­ját száz forinttal emelte, a gép­kocsik minden megkezdett száz kilogrammja után évi 700 forin­tot kell fizetni 2001-ben. A kom­munális adó ez évi mértékét a korábbi 3500 forinttal szemben évi 4000 forintban állapították meg. A kommunális adó 2001- ben havi részletekben is fizet­hető. III II 01001 V 086 31 ■ D2S Örömünnep, másodszor is Boldog új évezredet! Emelkedett pillanatok, bűbájos Tücskök, for­ralt bor, ajándék pohár, tűzijáték, utcabál. Szekszárd Másodszor is elbúcsúztatták a szekszárdiak a XX. századot és köszöntötték a XXI.-et. Szép volt a második millenniumi örömünnep a me­gyeszékhelyen. A hagyományoknak megfelelő­en templomi koncertekkel és iskolai hangver­sennyel kezdődött az est. Az evangélikus temp­lomban Lozsányi Tamás és a Liszt Ferenc Peda­gógus Kórus, a református templomban a Gár­donyi Református Együttes szólistái, a Dienes Valéria Általános Iskolában az Ifjú Szív Német nemzetiségi Táncegyüttes, a Béla téri római ka­tolikus templomban a Szekszárd Brass Qintet koncertje búcsúztatta az ó évet és adta meg az örömünnep alaphangulatát. A téren fél tizenkettőtől Molnár Ákos, Csepregi Péter és a Tücsök Klub szórakoztatta az éjfélre váró, s folyamatosan érkező közönséget. A hangversenyek helyszínéről fáklyákkal érkez­tek az ünneplők a térre, ahol forralt bort kaphat­tak, akik ezt igényelték. A kerámia poharak em­lékbe is eltehetőek. Feliratuk emlékeztet az ese­ményre. A rendezvény gesztora az idén a Vállal­kozói Szalon volt, Illés Tamás vezetésével, s nem jöhetett volna létre, vagy legalábbis nem a ta­A tűzijáték is káprázatos volt fotó: bakó jenö Szekszárd polgármestere a 96. zsoltárt idézte pasztáit magas színvonalon a nyugdíjasok érdekszövetsége lelkes tagjai, valamint Pócs Margit közművelődési referens munkája nélkül. Az előző évi­hez képest új volt, hogy óriási képernyőn is látni lehetett a műsort a városháza homlokza­tán. Éjfél előtt 30 másodperccel kezdődött meg a visszaszámlá­lás. Felejthetetlen élmény, ha az ember szűkebb hazája, szere­tett városa többi lakójával éne­kelheti el nemzeti imádságun­kat, a Himnuszt. Ezúttal a tűzi­játék is káprázatos volt a Carmi­na Burana hangjaival. ______________(FOLYTATÁS A 2. OLDALON.) Me gtalálták a gyanúsítottat Megtalálta a rendőrség és egy napra őrizetbe is vette a gázolással gyanúsított férfit. Tamási Mint annak idején beszámoltunk róla, december 15-én Szakályban az úttesten ismeretlen tettes elgá­zolt két fiatalt. A 26 éves H. Tí­mea meghalt, barátja súlyos sé­rüléseket szenvedett. A gázoló segítségnyújtás nélkül tovább­hajtott. Mint a rendőrségi vizsgálat so­rán kiderült, a fiatalok összevesz­tek, s az úttesten dulakodtak, s ezért nem vették észre a közele­gő személygépkocsit. A rendőr­ség a szemtanútól annyit tudott meg, hogy WW. Golf típusú au­tóról van szó. A szálak hamar el­vezettek Tevelre, ahol az autó tu­lajdonosát meg is találták. Bebi­zonyosodott, hogy a személygép­kocsin friss javítások voltak. Mint kiderült, a Golfot a tulajdonos fia, a 20 éves H. László vezette, aki kamionos, s Olaszországba vitt árut, amikor a rendőrök keresték. A fiatalemberrel a rendőrség telefonon beszélt, majd decem­ber 23-án gyanúsítottként kihall­gatták. Azt nem tagadta, hogy a kérdéses időben járt Szakályban, az ütközésre emlékezett, de mint mondta, nem gondolta, hogy em­bert gázolt el. A gyanúsított egy napig volt őrizetben, mert az ügyészség nem indítványozta előzetes letartóztatását. Az új év első újszülöttei Henrietta Vivien, Tamás és Félix egészségesek A négy nevet három újszü­lött viseli, ők Tolna megye legifjabb polgárai, az a kö­zös bennük, hogy 2001 ja­nuár elsején születtek. Tóti Henrietta Vivien sietett meg­tekinteni a XXL századot, január 1-én 12 perccel éjfél után jött a vi­lágra Szekszárdon, a megyei kór­ház szülészetén. A papa Tóti Gá­bor hivatásos bokszoló a paksi sportegyesületben, 21 éves, az élettársak Paks-Biritón élnek. Az édesanyja Kovács Hajnalka 19 éves, s már a harmadik babát szülte. Az első kisbaba meghalt, mert nyitott gerinccel született, a második gyermek, ifjú Tóti Gá­bor másfél éves. A kicsi Henrietta Vivien 2 kilogramm 42 dekával, 48 centiméteresen jött e világra. A bonyhádi kórházban a 33 éves Bogosáé Juhász Évával beszéltünk, aki reggel ne­gyed hétkor adott életet Tamás nevű kisfiának. Si­ma szülés volt, mindket­ten jól van­nak, a kisfiú 3 kilogramm 10 dekával szüle­tett s 52 centi­méter hosszú. A család második gyermeke, a nagyobbikat Bogos Katának hívják. A dombóvári kórházban janu­ár elsején délelőtt 8 óra 55 perc­kor a tamási Csatáné Nagy Zita adott életet a 2001. év első kisba­bájának. A 4,27 kilogrammos és 53 centiméter hosszú Félixet dr. Zelcsényi László szülész-nő­gyógyász segítette a világra.-I-G­Kovács Hajnalka, harmadik gyermekével fotó: bakó Kétezeregy lépés az óévben Cseh Gábor nyerte a szilveszteri futóversenyt Másfélszeres sugárdózis Az atomerőmű karbantartásán dolgoztak Szilveszter napjának dél­előttjén a megyeszéli falu apraja-nagyja ott toporgott a községháza előtti téren a „2001 lépés” elnevezésű fu­tóverseny rajtjánál. CSIKÓSTÖTTŐS A nevezést és a bemelegítést köve­tően Pintér Szilárd polgármester az alkalomhoz illően ezúttal a start- pisztoly helyett egy pezsgősüveget tartott a kezében, melyből hatalmas pukkanással szabadította ki a parafadugót. A hideg idő ellenére is közel százötven gyerek, fiatal és fel­nőtt vágott neki a település utcáin kijelölt pályának. A győzelmet a csikóstőttősi Cseh Károly szerezte meg a kaposszekcsői Erdősi Ákos és a mágocsi Simonies Gergely előtt. Az önkormányzat, az iskola és az óvoda tantestülete, valamint szülői munkaközössége által rendezett sporteseményen a célba érkezést követően a résztvevők citromos teá­Középen a futóverseny győztese, Cseh Károly, balról a harmadik helyezett Simonies Gergely, a jobb oldalon pedig Erdősi Ákos, aki második lett az évbú­csúztató megmérettetésen ____ ■ Az atomerőmű területén karbantartást végző cég három dolgozója a megengedett sugárterhelés másfélszeresét szenvedte el novemberben. A tényt Nagy Sándor, a PA Rt. vezérigazgatója kérdésünkre megerősítette, de mint elmondta, a dózis nem veszélyezteti az érintettek egész­ségét. Paks A megengedett sugárzás szintje hat millisiev- ert, a három dolgozót ennek másféleszerese, kilenc millisievert érte - még novemberben. Minderre a sugárvédelmi hatóság vizsgálata során derült fény, miután a szokásos rendnek megfelelően kiértékelték a dolgozók személyi doziméterét, azt a műszert, amely nélkül nem léphetnek sugárveszélyes munkahelyre. A há­rom dolgozó egyébként nem atomerőműves, hanem egy külső, az erőműben karbantartást végző cég munkavállalói, akik több munkatár­sukkal együtt egy úgynevezett üzemi ultraszű rő közelében tevékenykedtek. Mint kiderült, valóban magasabb volt itt a su­gárterhelés mint a korábbi mé­réseknél, mert ezen a ponton transzport csővezetékek is ha­ladnak keresztül, ezeket több­ször és alaposabban kellett vol­na öblíteni. Ezt valószínűleg azért nem tették, mert a területért felelősök­nek nem volt információjuk arról, hogy a kö­zeljövőben itt karbantartást végeznek majd és nem akarták növelni a radioaktív hulladék mennyiségét, amely az öblítés során is kelet­kezik. A felelősség megállapítására az atom­erőmű vizsgálatot rendelt el, ennek eredménye januárra várható. Az esetet a hét fokú, nemzet­közi INES skálán előzetesen az egyes fokozat­ba sorolták, bár az érintett három dolgozót ért sugárterhelés nem jelent különösebb veszélyt egészségükre, az éves megengedett sugárdó­zisnak, az ötven millisievertnek nem egészen egyötöde. RÁKOSI « I val és forralt borral frissítették fel magukat, majd az évbúcsúztató fu­tóverseny szervezői kisorsolták kö­zöttük a helyi vállalkozók által fel­ajánlott értékes tombolatárgyakat.

Next

/
Thumbnails
Contents