Tolnai Népújság, 2000. december (11. évfolyam, 281-304. szám)

2000-12-01 / 281. szám

A Szerencsejáték Rt. 48. heti főnyereményei; Ötöslottó 624 millió Ft Hatoslottó 46 millió Ft Nyerjen autót karácsonyra! Ha játszik december 1-én az ötös­lottón, megnyerheti a 10 db Nissan Almera egyikét. m Extra lottó, extra nyereményekkel ,ZE|EMcsejAtÍÍk (T. december 4-tŐl. Pécsi Területi Igazgatósága Vasárnap is házhoz megyünk! Hallotta, hogy a I VÁSÁRNAPlJ JolnaiNépújsá; már vasárnap reggel a postaládájában lehet? Önnek nem kell mást tenni, mint a 74/511 -503-as telefonszámon havi 240 Ft-ért megrendelni lapunkat, majd választani egy ajándékkönyvet az itt látható kosárból, és vasárnap már csak a postaládáig kell elsétálnia! tolnai.nepujsag@axels.hu Opel Napok ■; . : ./ :: "■ : ' / ' . ' 2000. december 1-2-3-án a Gemenc Opelnél Szekszárdon, Dombóváron, Dunaföldváron I 2000. december 1., péntek Ára 49 Ft. Előfizetve 31 Ft. XI. évfolyam, 281. szám MEGYEI TŰKOR Ma nyűik a „100 jászol” kiállítás 3. oldal TOLNAI TAJAK Vegetálás helyett jövőképet 4. oldal SPORT Athénban bemutatkozhat a ringó 11. oldal KISTORMÁS. Ma, pénteken összeül a kistormást képviselőtes­tület. A tanácskozás fő témája is­mét a helyi közkonyha jövője lesz. SZEKSZÁRD. Kétszáz éve, 1800. december 1-én született Vörösmarty Mihály. A Szózat költőjére ebből az alkalomból kiállítással emlékeznek az Illyés Gyula Megyei Könyvtárban. BONYHÁD. Adventi zenés isten- tisztelet lesz Bonyhádon december 3-án, vasárnap délelőtt 10 órakor a református templomban. Közre­működik: Birtalan Annamária (cselló), Buda Bernadett (hegedű). A DOMBÓVÁRI Molnár György Általános Iskola aulájában szom­bat este nyolc órától az oktatási intézmény szülői munkaközös­sége jótékonysági bált rendez. A GUNARASI Parksor utcában 120 méter hosszú és 3 méter szé­les aszfaltozott út építését kezd­ték meg a dombóvári önkor­mányzat megrendelésére a Strabag Kft. munkatársai. A nya­ralóépületek tulajdonosai egyen­ként 50 ezer forinttal járulnak hozzá az összesen 3,7 millió fo­rintba kerülő beruházáshoz. 770865 603050 A közlekedők téli védelméről Hófogó rács helyett védőerdő Az átlagosnál melegebb őszi időjárás hatására már-már azt gondolhattuk, hogy idén elmarad a tél. Nos, az utóbbi napok hőmérséklete jelzi: most is lesz tél, számíthatunk hóra-jégre. Rikker István, a Tolna Megyei Állami Közútkezelő Kht. ügyvezető igazgatója a téli felkészülés­ről adott tájékoztatást lapunknak. Tolna Megye Mint elmondta, a megye területének védelméről három üzemmérnökség gondoskodik, a szekszár­di, a paksi és a tamási. A gépparkot már átállították téli üzemmódra, jó hír, hogy a gépek zöme nagyteljesítményű Tatra, illetve Skoda típusú jármű. Azonnali bevetésre készen áll 49 gép, kilenc pedig tar­talékban várja a tél támadását. Á raktárakban 2 ezer tonna sót tárolnak, ezer tonnára pedig jelen­leg folyik a közbeszerzési eljárás. Megtörtént a hófogó hálók kihelyezése azokon az útszakaszokon, ahol hóátfúvásra lehet számítani. Igen sajnálatos, hogy ezeket a szerkezeteket nagy számban lopták ei.az utóbbi időben, nem törődve azzal, hogy a közlekéd?s biztonságát veszé­lyeztetik vele. Az igazgatóság a hófogó hálók helyett inkább hóvédő erdősávokat szeretne telepíteni, az érintett területek megszerzésére már megtették a szük­séges lépéseket. A folyamatot nehezíti, hogy a nagyszámú tulajdonossal nehezen tudnak mege­gyezésre jutni. Az igazgatóság közvetlen számítógépes kapcsolat­ban áll az Országos Meteorológiai Intézettel, így előre informálódhatnak az időjárásról, sőt, a felhőtérképekbe is betekinthetnek, s így pontosabb prognózist állíthatnak fel. Rendkívüli időjárás esetén azon­ban nem csak a közúti igazgatóság­A 6-os úton, Dunaszentgyörgy és Paks között állítják fel a hófogókat nak, hanem maguknak a közlekedőknek is vannak kötelezettségei. Az autósoknak tisztában kell lenniük azzal, hogy ilyenkor, decemberben, néhány óra alatt megváltozhatnak a közlekedési körülmények. Lehet, hogy ragyogó napsütésben indulnak útnak, de hamarosan akár félméteres hóban is találhatják magukat. A megfelelő gumik, a hólánc, a jármű optimális műszaki állapota ilyenkor alapkövetelmény. Az autósok a téli sze­zonban az utak állapotáról és a várható időjárásról a közúti igazgatóságnak a megye területéről ingye­nesen hívható zöld számán érdeklődhetnek: 06- 80-201-039. Szombaton lesz egy Jó tanácsunk Színes, ingyenes egészség- és életmódmagazinunkban többek között olvashat arról, hogy:- mi a szív kenyere,- milyen „patikaszerek” lelhetők fel a konyhai fűszertartókban,- melyek azok a tápanyagaink, amelyeket a tudomány ásvá­nyianyag-rablóknak nevez. Megtudhatja, mi a felnőttek dolga, ha azt szeretnék, hogy gyermekük boldogságban nőjön fel, mit vár az ősztől Koós János és a meteorológus Pártái Lucia. KERESSE SZOMBATI SZÁ­MUNKBAN: A JÓ TANÁCSOT! Jogvédő iroda a romáknak Ajándékcsomagot adnak a rászorulóknak A közeljövőben roma jogvé­dő iroda nyílik Tolna megye székhelyén, legalábbis ha megvalósul a Szekszárdi Ci­gány Kisebbségi Önkor­mányzat célkitűzése. A tes­tület tegnapi ülésén döntött az iroda létrehozásáról. SZEKSZÁRD __________ Sok roma keveredik konflik­tusba csak az ügyek hiányos is­merete miatt. Ezért lenne szük­ség arra, hogy ilyen esetekben egy jogi doktori végzettségű sze­mély álljon az érintettek rendel­kezésére - mutatott rá Sárközi Jó­zsef, az önkormányzat elnöke. A város központjában megnyitan­dó iroda működési költségeit - a saját támogatás mellett - közala­pítványi pályázati pénzekből fe­deznék. A jövő évi munkatervet és feladatokat tekintve a testület hozzávetőlegesen négymillió fo­rinttal számol: ebből a pénzből számos komoly és hasznos ten­nivalót próbál az önkormányzat megvalósítani. Említésre érde­mes az a terv, melynek értelmé­ben a jövő tanévtől valamennyi szekszárdi roma kisdiáknak az önkormányzat állná a tanszer számláját. A rászorulók egyéb­ként az idén is kapnak juttatást, azon szeretetcsomag formájá­ban, melyet a testület biztosít az érintett, szegény sorsú romák számára karácsony előtt. Az ön- kormányzat készül a december 16-i Nemzetiségi Napra is, mely­re meghívják Farkas Flóriánt, az országos cigány kisebbségi ön- kormányzat elnökét. Tisztújítás a KÉSZ-nél Megtartotta tisztújító köz­gyűlést a Keresztény Értel­miségiek Szövetsége (KÉSZ) tolnai csoportja. Az öt éve választott vezetőség mandá­tuma lejárt, ezért vált ese­dékessé a voksolás. A tagság megerősítette poszt­ján az eddigi elnököt dr. Saramó Mártát, titkárnak pedig Dobai Sándort választotta. Az elnök megköszönte a bizalmat. Ismer­tette az eddig végzett munkát, s vázolta a közeljövő törekvéseit. Eszerint a cél nem más, mint­hogy a KÉSZ, a direkt politizálás­tól tartózkodó, mégis meghatáro­zó szellemi erőként vegyen részt a helyi közéletben. A közgyűlés végén az új tagok felvételére is sor került. A legna­gyobb létszámú tolnai civil szerve- zetbe ezúttal tíz új tag lépett be. ■ A Pataki Kárpitos Kft. (Szekszárd, Sport u. 1., Tel.: 74/419-430) Nyitva tartás: H-P 9-17-ig, szó: 8-12-ig, bronz-, ezüst- és aranyvasárnap 8-12-ig). Az idén is gondol leendő és új vásárlóira, karácsonyi akció keretében 10-20-30%-os kedvezményt biztosít vevői számára. *20215* Az új minimálbér veszélyei Foglalkoztatási menedzserek tanácskozása Megnövekedhet a munka- nélküliség a kormány által negyvenezer forintra emelt minimálbér hatására - véle­kednek a kistelepülések foglalkoztatási menedzse­rei. Gerjen A megye kistelepülésein dolgozó tizennyolc foglalkoztatási mene­dzser tegnap Gerjenben tartotta szokásos havi munkaértekezle­tét, amelyen részt vett Farkas Gá­bor, a Tolna Megyei Munkaügyi Központ koordinátora és a tolnai munkaügyi kirendeltség vezető­je, Tóthné Pintér Julianna is. Mol­nár József, Gerjen polgármestere a.falu bemutatása után kiemelte a menedzserek munkájának fon­tosságát, éppen a gerjeni pozitív példa alapján. Máté Dénes, a ger­jeni képviselő-testület sajtóta­nácsnoka a médiakapcsolatokról beszélt, majd a falumenedzserek sorra beszámoltak az elmúlt hó­napban végzett munkájukról. Ki­vétel nélkül sikeres volt tevékeny­ségük, a munkához juttatott em­berek száma településenként öt és húsz között mozog. Gondot je­lent viszont, hogy nem egy vállal­kozás ígéretet tesz ugyan a foglal­koztatásra, ám egy-két nap eltel­tével elküldik az újonnan felvette- ket. Még nagyobb problémát okoz, hogy jövő tavasszal lejár az a há­rom év, amelyre az önkormány­zatok állományába tartozó fog­lalkoztatási menedzserek béré­nek kilencven százalékát a mun­kaügyi központ biztosítja. Far­kas Gábor elmondta, hogy már felvették a kapcsolatot az érintett települések polgármestereivel, mert mindenképpen megoldást kell találni erre a kérdésre, a jól működő rendszert fenn kell tar­tani. Többen felvetették és ezzel a munkaügyi szakemberek is egyetértettek, hogy a januártól, a kormány intézkedése nyomán negyvenezer forintra emelt mi­nimálbér további foglalkoztatá­si gondokat jelenthet, növelheti a munkanélküliséget, a fekete­munkát, hiszen a kisvállalko­zások jelentős része nem tudja majd kigazdálkodni a maga­sabb bérhez tartozó járuléko­kat. RÁKOSI GUSZTÁV 4 k 1 i

Next

/
Thumbnails
Contents