Tolnai Népújság, 2000. augusztus (11. évfolyam, 178-204. szám)

2000-08-01 / 178. szám

2. oldal, - Tolnai Népújság VILÁG TÜKÖR 2000. Augusztus 1., kedd | H Az esélytelen befutó Móse Kacavot, a jobboldal jelöltjét választották Izrael államfőjének Móse Kacavot, a jobboldal jelöltjét választotta meg hétfőn a knesszet Izrael új, nyolcadik elnökévé. Kacav a Nobel-békedíjas Simon Peresz exkormányfőt, a Munkapárt jelöltjét győzte le a második fordulóban 63-57 arányban. Jeruzsálem Azért volt szükség két fordulóra, mert az elsőben egyik jelölt sem kapta meg a szükséges 61 voksot a 120 tagú knesszetben, bár már ekkor is Kacav vezetett 60-57 arány­ban. Hírügynökségi jelentések szerint Pereszt, az egyik legsikeresebb és nemzetközileg legelismertebb, a tartós és átfogó béke iránt elkötelezett izraeli politikust nagyon megrázta a kihirdetett eredmény. Nem is volt hajlandó boncolgatni a parlament döntésének okait, mindössze annyit mondott, hogy sok sikert kíván Kacavnak államfői hivatalában. Kacav sikere nagy meglepetésnek számít, hiszen a nem­zetközileg jóformán ismeretlen politikus győzelmét szinte egyöntetűen valószínűtlennek minősítették előzőleg a meg­figyelők: úgyszólván kivétel nélkül a nemzetközileg jól is­mert Peresz győzelmével számoltak. Első nyüatkozatában a nyertes azzal magyarázta sikerét, hogy a honatyák többsé­ge benne látja a nemzeti egység letéteményesét, ezért sza­vazott őrá. Ariéi Sáron, a Likud vezetője úgy értékelte Kacav győzel­mét, hogy az a jobboldal megerősödését mutatja, és fontos jelzés Ehud Barak miniszterelnök és kormánya számára, mert a kabinet politikájával szembeni elégedetlen­séget tükrözi. Mi több, Sáron arra következtetett az elnök- választás eredményéből, hogy a Barak-kormány „na] jai meg vannak számlálva”. Elemzők éppen arra vezetik vissza Kacav győzelmét, ami mi­att a választás előtt esélytelennek nevezték őt. Kacav kevesebb vitát kavart maga körül, mint Peresz, akinek sok barátot, de sok FOTÓ: EUROPRESS/EPA Móse Kacav Izrael állam nyolcadik elnöke, és e tisztség első olyan birtokosa, aki nem a baloldal soraiból való. Kacav Iránból származik, és Jichák Navon (1978-1983) után a második szefárd származású államfő. Hatéves korában érkezett Izraelbe. Huszonnégy évesen már polgármesterré választották Kirját Malahi városában. Benjamin Netanjahu Likud-kormányában miniszterelnök­helyettesként, illetőleg az arab ügyek és az idegenforgalom minisztereként dolgozott. Kacav mindig támogatta pártja politikai irányvonalát, amelynek alapja a Jordán nyugati partvidékének és a Gáza-övezetnek sűrű betelepíté­se zsidókkal, és a palesztinokkal megkötött oslói megállapodások, az úgyne­vezett oslói békefolyamat elutasítása. ellenséget is szerzett hazájában ismert szókimondása és megha­tározó szerepe az Izraelben sokak által vitatott oslói ideiglenes békemegállapodásban. Mindez a belpolitikai viták egyik közpon­ti alakjává tette Pereszt, igy a munkapárti politikus személye erősen megosztotta a közvéleményt. Ez egyben azt is jelenti, hogy Kacav várhatólag kevésbé törekszik majd a kormánypolitika befolyásolására, mint Peresz tette volna. Más megfigyelők arra hívják fel a figyelmet, hogy az izraeli elnök hatásköre nagyon korláto­zott, s már csak ezért sem várható, hogy Kacav el­nökké választása számottevően módosítaná a kor­mány politikáját. Elnököt jelölnek Philadelphia Magyar idő szerint kedd hajnal­ban ül össze a Republikánus Párt elnökjelölő konvenciójának 2066 küldötte. A legesélyesebb pályázó George W. Bush texasi kormány­zó, aki mellett édesapja, a korábbi elnök George Bush is letette a vok- sát. A négynapos tanácskozás leg­első feladata, hogy elfogadják a párt választási programját, amely megfigyelők szerint sokkal szoli­dabb a négy esztendővel ezelőtti­nél, de ezúttal is a művi vetélések teljes tilalmát veszi tervbe. Az ifjabb Bush személyét ellen­zők a többi között épp ezt vetik a szemére: miközben a magzatvé­delmet tűzi zászlajára, szinte „vér­szomjas” módon kiáll a halálbün­tetés mellett, s noha lenne módja rá, egyetlen halálraítélt esetében sem kegyelmez. A konvenciót Amerika-szerte heves tüntetések előzték meg. ___________________■ „Gyilkosság miatt körözve” - olvasható a Bush ellen tüntetők plakátján fotó: europress/epa A TERROR ELLEN. Castelgandolfói nyári rezidenciáján II. János Pál pápa fölemelte szavát a baszk szeparatisták merényletei ellen, el­ítélve az erőszak minden formáját. Spanyolországban is több ezren tüntettek amiatt, hogy az ETA nevű terrorszervezet meggyilkolta Juan Maria Jauregui szocialista politikust. Jósé Maria Aznar kor­mányfő San Sebastianban megígérte, hogy az állam minden eszközt bevet a pokolgépes támadások megfékezésére, fotó: europress/epa HÍREK RÖVIDEN Schuster visszavette elnöki jogkörét Rudolf Schuster ma elhagyja az innsbrucki klinikát, ahol megmen­tették az életét. A szlovák államfő, aki átmeneti időre egy Innsbruck­hoz közeli szanatóriumba költözik, hétfőn nyilatkozatot intézett Szlovákia polgáraihoz. Ebből kiderül, hogy ismét saját kezébe vette az államfői jogköröket, amelyeket betegsége válságos szakaszában a parlament házelnöke és a miniszterelnök látott el helyette. Elmúlt a magyar hadifogoly pszichózisa Csak a magyar hatóságok jóváhagyásától függ, hogy visszakerül-e Magyarországra, és ha igen, mikor Tamás András, az utolsó oroszor­szági magyar hadifogoly. Dr. Veér András, az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet főigazgató főorvosa elmondta: az általa veze­tett intézet vállalta, hogy két hónapon át kezeli a beteget. A 75 éves Tamás András korábbi pszichózisa gyakorlatilag elmúlt, nincsenek memóriazavarai, úgy néz ki, mint áld egyszerűen elfelejtette a nyel­vet, de szellemileg egészséges. Belgrád ismét fenyegetőzik A holland külügyminisztérium hétfőn közölte: „semmiféle értesülé­se nincs” arról a négy hpllandról, akiket a jugoszláv hatóságok letar­tóztattak, s azzal vádolnak, hogy Szlobodan Milosevics elnök elrab­lására és meggyilkolására készültek. A jugoszláv vezérkari főnök hétfőn újfent az ország védelmi rendszerének aláásásával vádolta meg a nyugatbarát montenegrói vezetést, ezenkívül kilátásba he­lyezte, hogy a jugoszláv katonai egységek adott esetben visszatérnek Koszovóba. Nebojsa Pavkovics tábornok azt vetette „egyes monte­negrói vezetők” szemére, hogy a lehető legdurvább módon támadják a hadsereget, alkotmányellenesnek minősítik annak tevékenységét, és „NATO-országok propagandaközpontjaival egyeztetett hazugsá­gokat találnak ki”. Engesztelő levél Arafatnak Bili Clinton az izraeli televízióban sugárzott, a béketárgyalások ku­darcáért az arabokat felelőssé tevő állásfoglalása után úgymond „en­gesztelő levelet” küldött Jasszer Arafatnak. Az amerikai elnök arról biztosította a palesztin vezetőt, hogy Washington továbbra is kész minden erőfeszítést megtenni a közel-keleti rendezés előmozdításá­ra. Arra ösztökélte a palesztin tárgyalópartnert, hogy ismét tekintse át az Izrael által Camp Davidben előterjesztett javaslatokat. Tovább esett az olaj világpiaci ára Csupán 25,60 dollár volt az OPEC-olajak hordónkénti átlagára a múlt héten, szemben az előző heti 27,85 dollárral. Mint ismeretes, július­tól az OPEC növelte kitermelését az árak lenyomására hivatalosan napi 700 ezer hordóval, de ez a valóságban csak 500 ezer hordó kö­rül lehetett. Amikor egy Concorde megsérül A francia pilóták már hónapokkal ezelőtt megjósolták a tragédiát N em szakad meg a bal­jós folyamat a Concorde-okkal kapcsolatban, bár ezúttal sikerült elkerülni a nagyobb szerencsétlenséget: a British Airways szuperszonikus utasszállítójának Új- Fundlandon kényszerleszál­lást kellett végrehajtania, mert a fedélzeten kerozin­szag volt érezhető. Párizs A 113 halálos áldozatot követelő múlt heti katasztrófa előtt a 36 francia Concorde-pilóta és sze­relő köreiben már régóta arról beszéltek, hogy előbb-utóbb be­következik a katasztrófa. Egy nevének elhallgatását kérő piló­ta úgy nyilatkozott: „A tragédia benne volt a levegőben. A Concorde ugyanis nem egy egy­szerű repülőgép; több annál, csaknem úgy viselkedik, mint egy rakéta. Tizenhat és fél ezer méteres magasságban, a Föld és a Hold között suhanunk. Az At­lanti-óceán átrepülése mindig felér egy kalanddal; minden egyes út olyan, mint egy premi­er. Állandóan a határon repü­lünk, ezért sokat kivesz a sze­mélyzetből. Ráadásul rendkívül gyorsan kell dönteni is, hiszen a hangsebesség kétszeresénél roppant rövid az idő.” A szerencsétlenül járt gép 1975. január 31-én hagyta el a Sud Aviation szerelőcsarnokát; a leg­idősebb még szolgáló Concorde volt. Első útját 1976-ban tette meg Párizs és Rio de Janeiro között, később a francia főváros és New York között is forgalomba állítot- • ták. Utóbb különjáratok céljára vették igénybe. Ennek a gépnek a fedélzetén lépte át a hangsebessé­get 1989 májusában II. János Pál pápa. A Concorde összesen 12 ezer repült órát teljesített. A hangsebesség kétszeresével szálló gép fogadása ellen a legto­vább az Egyesült Államokban til­takoztak, az első leszállási enge­délyt jóval a típus forgalomba ál­lását követően, 1974. május 24-én adták meg. Akkor egy brit és egy francia gép - a betonon orrukkal egymás felé állítva - mutatkozott be Washingtonban. A New York-i repülési hatóságok azonban még sokáig elzárkóztak a Concorde fo­gadása elől, elsősorban a hangse­besség átlépésekor fellépő hang- robbanás okozta zajra hivatkoz­va. Végül az amerikai Legfelső Bí­róság úgy döntött, hogy a gép fo­gadásának megtagadása alkot­mányellenes volna. Mindemellett a legelső katasztrófaközeli helyzet épp az Egyesült Államokban következett be: az Air France gépe 1979. júni­us 14-én szállt fel a washingtoni Dulles nemzetközi repülőtér be­tonjáról. Az egyik utas, Bili Lightfood, aki a párizsi nemzetkö­zi légiszalon megtekintésére uta­zott volna a francia fővárosba, így emlékszik vissza az akkor történ­tekre:- Kevéssel a felszállás után a Concorde enyhe remegésbe kezdett. Olyan érzés volt, mint amikor egy autŐ többször is koccan. A következő pillanat­ban egy nagyobb fémdarab re­pült el az égbolt irányába épp az én ablakom előtt. A szárnyfe­lületen pedig hatalmas lyuk tá­tongott. Az egykori szemtanú elmeséli: kikapcsolta a biztonsági övét, mert jobban szerette volna látni, mi is történt. És látta: a lyukból fo­lyadék csapódott ki; előtűntek a kábelek, a vezetékek és más szer­kezeti elemek. Lightfood azonnal megnyomta az utaskísérőt hívó gombot, de senki nem ment oda hozzá. Ezért fölállt és hátrament a stewardessekhez, hogy szóljon nekik.- Minden rendben van, csak a fel- és leszállásnál mozgó fékszár­nyakat látja - nyugtatták.- Nem, ez nem a fékszárnyak helye, ez egy lyuk! - kiabálta az utas, és követelte, hogy hívja­nak valakit. Végül a pilóta visz- szaüzent: „csak" a futómű gu­mija kapott defektet, de ilyesmi már máskor is előfordult, nyu­godtan folytathatják az utat, legföljebb a szokottnál kissé keményebb lesz a leszállás Párizsban.- Mégis ragaszkodtam ahhoz, hogy valaki jöjjön, és nézze meg a pilóták közül - folytatja az elbe­szélést Lightfood. - A gép ugyanis egész idő alatt változatlanul im- bolygott. Ezt a fedélzeten kivetí­tett műszerfalról is jól le lehetett olvasni. És közben már a nyílt víz felett jártunk. Végül kijött a má- sodpüóta, és szemrevételezte a csak az én ablakomból látható lyukat.- Mon dieu! Istenem! - kiál­tott fel, miközben arca hamu­szürkévé vált. Mindössze nyolc vagy kilenc perc telt el a felszál­lás óta, de Lightfood számára maga volt az örökkévalóság. A Concorde visszafordult, s meg­állapították: a 2. számú hajtómű sérült meg. Ugyanaz, amely a múlt héten Párizs fölött ki­gyulladt... ________________ GYŰ LAY ZOLTÁN í 4 4 S imon Peresz gratulál az őt legyőző Móse Kacavnak

Next

/
Thumbnails
Contents