Tolnai Népújság, 2000. január (11. évfolyam, 1-25. szám)

2000-01-03 / 1. szám

Hiába volt civilben, felismerték Sudár László kéményseprőt, s kérték, hozzon szerencsét neplő szekszárdiakat, Módos Ernő, az Alisca Borrend nagy­mestere pedig azt a bort méltat­ta, amelyből minden jelenlévőt megkínáltak egy pohárral. Há­romszáz, Szekszárd 2000 elne­vezésű bort tartalmazó palack bánta az éjfélt. A szekszárdi örömünnepet ezentúl minden év szilvesztere­kor megrendezik. A mostanit, bár a közgyűlés nem adott rá pénzt, a civil szervezetek emlé­kezetessé tették. Tamási A Kossuth téren a város lakói, fiatalok, idősek a tábortűz mel­lett várták az újév beköszöntét. Hangos zeneszóval, forralt bor­ral, pezsgővel, pogácsával ünne­peltek, sokan táncra is perdül­tek. A rendelvényre Gógl Ár­pád egészségügyi miniszter és felesége is eljött. Éjfél előtt Haj­dics József polgármester óévbú­csúztatójában reményét fejezte ki, hogy az újesztendő örömet és boldogságot hoz a város la­kóinak. A Himnusz elhangzása után dr. Dávid Ibolya igazság­ügyi miniszter mondott újévi köszöntőt. Arra bíztatott min­denkit, hogy szeretettel, új hit­tel, új reménnyel kezdjék az új évezredet, mely bizton meghoz­za a boldogulást és a bőséget. A koccintást követően nagy üdvri­valgással fogadta a közönség a tűzijátékot. Bátaszék Csendesen, jó hangulatban zaj­lott le Bátaszéken a városi szil­veszteri bál. A tornacsarnokban több, mint négyszázan vettek részt az este 8 órától zajló ren­dezvényen. Este 10-kor a Fit- Gym Aerobic csoport tartott bemutatót, az utolsó számba a közönséget is bevonták. Nagy trombitaszóval köszöntötték az éjfélt, s koccintottak egymás egészségére, s az újesztendőre. A bonyhádi Animátó zenekar hajnali ötig szórakoztatta a né­pes, mulatozó társaságot. Bonyhád Mozdulni is alig lehetett az év első napján éjjel egykor Bony- hádon, a Széchenyi téren. A vi­dám újévköszöntők hangos ki­áltásokkal, pezsgőpukkantások- kal és trombitaszóval üdvözöl­ték a látványos tűzijátékot. Nagymányokon és Aparhanton is volt tűzijáték, ez utóbbi he­lyen még pezsgős koccintásra is meghívták a falu népét. Bony- hádon, a művelődési központ­ban a Ticket és a Reflex zenekar zenéjére ropták a táncot a ven­dégek. Most első alkalommal belső tűzijátékkal is szórakoz­tatták a bálozókat. Paks A város számos szórakozóhelye kínált szórakozási lehetőséget az óév utolsó estéjére és az újév haj­nalára. Nagy bulikat is rendez­tek, az ASE sportcsarnokában például elsején reggelig zajlott az atomerőmű Kulturális és Sza­badidősport Bizottsága óév bú­csúztató sportnapjainak záró rendezvénye, a szilveszteri bál, telt házzal, jó hangulatban. Több mint százötvenen a váro­son kívül, a biritói szakmunkás- képző iskola éttermében búcsúz­tatták 1999-et, itt még a bál szé­pét is megválasztották. Sokan otthon, baráti körben buliztak, éjfélkor - tilos vagy sem, nem számított - maszek kis tűzijáték­ok színezték a paksi égboltot. Dombóvár A városban szinte kivétel nélkül minden szórakozóhely zsúfolá­sig megtelt vendégekkel. A mű­velődési ház aulájában este 8- kor kezdődött a mulatság. A vendégeket a helybeli Treff ze­nekar szórakoztatta. Az éjféli tű­zijátékot a művelődési ház előtti téren több százan nézték végig. Tolna A népszerű és közismert szóra­kozóhelyek kínáltak szórakozá­si lehetőséget a tolnaiaknak az 1999-es esztendő utolsó estéjé­re újév hajnaláig. Volt is nagy mulatozás többek között a sportcsarnokban is, ahova több százan jöttek össze, hogy együtt köszöntsék az új év beköszön­tét. A mostani szilveszter ugyan­olyan volt, mint a többi, mégis más: az évszám január elsejétől kettessel kezdődik. Szekszárd A Béla király téren a város la­kói, fiatalok és idősek, megle­pően nagy számban fáklyákkal, csillagszórókkal várták az új év beköszöntét. Hangos dudaszó­val, a kétezredik év borával és pezsgővel ünnepeltek. A Him­nuszt az örömünnep toborzó programjában részt vett együt­tesekkel, kórusokkal együtt éne­kelték a szekszárdiak. Kocsis Imre Antal polgármester és Har­mat Péter diákpolgármester kö­szöntötte az ezredfordulót ün­R MM ÉVSZÁMVÁLTÁS: ZAVARTALAN ÁTÁLLÁS (3. OLDAL) TOLNAI NÉPÚJSÁG MEGYEI NAPILAP 2000. JANUAR 3. HÉTFŐ ARA: 45 FORINT XI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Borral, pezsgővel köszöntöttük az új évet Röviden A Bibliaismereti szabadegye­tem, a paksi művelődési köz­pont könyvtárának előadássoro­zata ma, január 3-án, hétfőn dél­után 17 órakor folytatódik, Lórik Levente, a budapesti Bap­tista Teológiai Akadémia taná­rának, a hetedik parancsolatról szóló, Ne lopj című előadásával. A dombóvári amatőr bábu­döntők részvételével megrende­zett Szilveszter Kupa tekever­senyt a férfiaknál Badacsonyi Mihály nyerte, a második he­lyen Foki László végzett, a har­madik pedig Marosi János lett. A hölgyek mezőnyében Varga Anita végzett az élen, Márton Évát és Varga Istvánnét meg­előzve. Véradásra várják a dombóvári kórház munkatársai holnap reg­gel nyolc órától délután fél ket­tőig azokat, akik segíteni szeret­nének embertársaikon. A tűzoltókat tegnap, január 2- án hajnalban 2 óra 54-kor riasz­tották Jánosmajorba, ahol egy faház égett. Mint megtudtuk, a büfének szánt épület felújításá­val a napokban végeztek és teg­nap reggel nyitott volna. A faház teljesen kiégett, kb. 6 millió fo­rint kár keletkezett. Szekszárdon, a József Attila utcában egy személygépkocsit törtek fel december 31-én dél­ben. Az autóból rádiósmagnót vittek el. Ugyanezen a napon Sióagárd-Leányvárban egy ta­nyát, majd szombaton Szekszár­don, a Találka téri újságos pavi­lont törték fel ismeretlen tette­sek. Nagymányokon egy lakóház udvarán holtan találtak rá egy 1946-os születésű férfire szom­baton reggel. Az orvos megálla­pította, a férfi fagyhalált szenve­dett. Tengelicen egy kocsmát törtek föl, 120.000 forint értékű ciga­rettát és édességet vittek el. Szilveszteri futás A hagyományos „Futafadd” szilveszteri futást rendeztek december 31-én, dél­után Faddon (jobb oldali képünk). A mezőny a művelődési háztól rajtolt, két kategóriában. A rövid távot Lakatos Roland középiskolás faddi diák nyerte, a hosszú távon pedig Sipos Gábor 7. osztályos tanuló lett a győztes, s ő kap­ta a verseny első díját, egy élő malacot. Többek között Dombóváron is rendez­tek szilveszteri futóversenyt pénteken délután, melyen 283-an álltak rajthoz. A megszokott 2,5 kilométer hosszú táv mellett ezúttal első alkalommal 5000 mé­teren is kipróbálhatták felkészültségüket a fiatalok és az idősebbek is. Csikóstőttősön az önkormányzat és az iskola szülői munkaközössége ugyancsak szilveszteri futásra várta péntek délelőtt a falu apraját-nagyját (bal oldaü képünk). A 2000 méteres távon megrendezett ver­seny kétszáz résztvevője közül Schreiber Gábor bizonyult a leggyorsabbnak, a tombolasorsolás fődíját - egy élő malacot - pedig Csikós Béláné nyerte, (fotó: g. k.)

Next

/
Thumbnails
Contents