Tolnai Népújság, 1999. január (10. évfolyam, 1-25. szám)

1999-01-02 / 1. szám

bMA AZ ELSŐ HELYRŐL FOLYTATHATJA A DVMSE (7. oldal.) TOLNAI 1999. JANUAR 2. SZOMBAT NÉPÚJSÁG MEGYEI NAPILAP ARA: 45 FORINT X. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM CSAK EGY TELEFONJÁBA KERÜL! TOLNAI ^NÉPÚJSÁG MUNKAIDŐBEN (8-16 h-ig): ELŐFIZETÉS: 74/415-468. HIRDETÉSFELVÉTEL: Tel./fax: 74/416-408. Fotó: Bakó Jenő és mit mondanak a sztárok önmagukról? Exkluzív inteijúk! Minden héten új hírek kedvenceikről! 0)06-90-330 516 Címünk: Axe! Springer-Budapest Kiadói Kft Audiotex 1539 Bp. Pt. 591- Hívás díja: 88 Ft +Afa/perc Hívjon mo5t! Útmutató, sorselemzés Tarot kártyával Herczeg Kata segítségével. 0)06-90-330 513 Röviden A „kisember” visszanéz A tények, történések felidé­zése mellett a szubjektív visz- szatekintésnek is van létjogo­sultsága az új év kezdetének időszakában. Wessely Gá­bort, a lapunkba is publikáló tollforgató újságíró kollégát kértük fel egy ilyen beszélge­tésre. — Milyennek találtad a ’98- as évet? — Érdekesnek. Történt egy­fajta politikai váltás, ami min­dig bizakodóvá teszi az embert. Csak hát egy régi kísérlet bizo­nyítja: ha egy hosszú téglalap alakú téren bekötött szemű em­bereknek kell átmenniük az egyik sarokból a másik sa­rokba, akkor egy darabig nyíl­egyenesen mennek, utána vi­szont eltérnek jobbra, vagy balra. Még nem tudni, merre lesz az eltérés. — ’98-ban is megjelent egy könyved, a Rendszerváltó pub­licisztikák, amely az abban a korszakban született írásaidból összeállított válogatás. Eddigi könyveid közül talán ennek volt a legnagyobb vissz­hangja. (Folytatás a 4. oldalon.) Nyugodtan telt el szilveszter éjszakája Tolna megyében. Számottevő bűncselekmény nem történt. Szilveszter este észleltek gázszivárgást Pakson, az Éva cukrászda előtt egy ut­cai csonkon. A hibát a gázosok és a paksi tűzoltók elhárították. Kigyulladt kémény. Lapzár­takor vonult a szekszárdi tűzol­tóság két kocsival Tengelicre, mert kigyulladt a Benyovszky kastély kürtös kéménye. Felte­hetően a korom lobbant be. Két lakástűz is történt tegnap. Mindkettőt a tulajdonosok ol­tották el, és utólag jelentették a tűzoltóságnak. Tolnanémedi- ben egy konyha lakberendezési tárgyai, Tamásiban pedig egy cserépkályha mellett az ágy­nemű gyulladt meg. Kéménytűz volt Pártban. A Kis utca egyik házában a ké­ménybe épített gerenda gyul­ladt meg. A tüzet a dombóvári hivatásosok oltották el. Szilveszteri futás Dombóváron, Simontornyán, Faddon Óévbúcsúztató bál és könnyed kocogás Dombóváron 1998 utolsó napjának délutánján immá­ron hatodik alkalommal hívta szilveszteri futásra a város és környékének lakóit a Fidesz-Magyar Polgári Párt helyi szervezete. Futot­tak még sok helyütt: Faddon például és Simontornyán is. Bál mindenhol volt. (Folytatás a 3. oldalon) Melegvízben koccintanak Simontornyán. Jobbról: so­kan futottak Dombóvárott. Gondoskodnak a hidegben a vadakról Az erdőkben csupán néhány centiméteres a hó vastagsága, a fagyok azonban az állatál­lomány fokozott védelmét kö­vetelik meg az erdőgazdasá­goktól és a vadásztársaságok­tól. Az erdőkben a hivatásos vadászok a korábbinál is rend­szeresebben, ha szükséges na­ponta szállítanak takarmányt a vadnak. A kemény hidegre való tekintettel a szemes és a lédús takarmány kijuttatását tartják fontosnak, de szálas ta­karmányt is visznek az ete­tőkbe. A télre valamennyi va­dásztársaság jól felkészült, az erdőkben élő gímszarvasok, őzek, vaddisznók s az apróvad- nyúl, fácán - nem marad táp­lálék nélkül a legzordabb idő­ben sem. ■BISlSIiM«»« 1 in Négylábú hajléktalant Akit megszállt az ördög Angyalokkal társalgó lm őrült, aki zenekart csinál Milliomosé tesszük! *1» ébbI Huszonkét gyógyszergyár, Tolna megyében 54 patika szolgálja a gyógyulást Négyezerféle orvosság kapható Amikor 1867-ben megalapították az ország első gyógyszergyá­rát, Európában még csak Londonban, Párizsban, Brüsszelben és Milánóban folytattak hasonló tevékenységet. Azóta a ma­gyar gyógyszeripar az ország egyik legversenyképesebb szak­ágazata lett, amelyet világszerte ismernek és elismernek. Ma 22 gyógyszergyártó és több mint 90 gyógyszer-nagykeres­kedő cég működik Magyaror­szágon. A gyógyszertárak száma a 2100-at közelíti. Tolna megyében 54 patika szolgálja a betegeket. Az elmúlt két évben a hazai gyógyszerpiacon végbement a nagykereskedelem koncentrá­ciója. A forgalom közel 90 szá­zalékát öt nagykereskedés, a Hungaropharma Rt., a Phoenix, az Arago Holding, valamint a Pharmafontana és a Medimpex Rt. bonyolítja. Nyolc évvel ezelőtt a ha­zánkban forgalmazott 1223- féle gyógyszerkészítményből 460 volt külföldi. Azóta a hely­zet megváltozott. A gazdaságta­lanul gyártott hazai termékek kivonása nyomán ma már a 697 magyar mellett 3465 külföldi eredetű gyógyszert lehet kapni. A magyar gyógyszeripar gyakorlatilag magánkézbe ke­rült, s túlsúlyba kerültek a kül­földi befektetők. Állami tulaj­don már csak az Alkaloidában, a Human Oltóanyaggyárban és a Richterben van. Ez utóbbi az egyetlen magyar gyógyszer- gyár, amely külföldi szakmai partner nélkül működik. Eddig piacra került részvényei több­nyire kisbefektetők kezében vannak. Gyógyszeriparunk privatizá­ciója jelentős tőkeemeléssel járt. Az energiaszektor és a táv­közlés után a gyógyszeripar adta a legnagyobb privatizációs bevételt. A tavalyi évet a gyógyszergyárak - egy kivéte­lével - nyereséggel zárták. A bevétel növekedése elsősorban annak köszönhető, hogy nőtt a FÁK országaiba irányuló ma­gyar kivitel. Sajnos, az iparág teljesítménye az idén - éppen exportpiacainak fizetésképte­lensége nyomán - várhatóan je­lentős visszaesik.

Next

/
Thumbnails
Contents