Tolnai Népújság, 1995. december (6. évfolyam, 282-305. szám)

1995-12-01 / 282. szám

BÁTASZÉK, BONYHÁD, DOMBÓVÁR, DUNAFÖLDVÁR, PAKS, SIMONTORNYA, SZEKSZÁRD, TAMÁSI, TOLNA ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA 1995. DECEMBER 1. PÉNTEK ÁRA: 27 FORINT VI. ÉVFOLYAM, 282. SZÁM műsorajánlata mai mellékletünk A megye nemet mondott a költségvetési koncepcióra A cím után nehéz nem rögtön a közepébe vágni a megyei ön- kormányzat tegnapi üléséről szóló tudósítással, de az idő­rendi sorrendhez ragaszkodva mindenekelőtt egy személyi változásról illik beszámolni. Miután Komiss Ágnes, az FKGP-MIÉP listás képviselője lemondott tagságáról, helyét a Pofosz megyei szervezetéből már sokak által ismert Vikor Géza foglalta el. A közgyűlés elnöke ezt követően köszönetét fejezte ki dr. Dávid Ibolyának, aki a legfelsőbb szerveknél járt közbe annak érdekében, hogy a megye ne legyen kárvallottja egy utólagos ÁSZ-vizsgálat- nak. A számvevőszék döntése értelmében 50 millió forintot kellett (volna) visszafizetni az államkasszába. S még egy sze­mélyi kérdés: a képviselők a Tolna Mégyei Levéltár élén - értékelve a beérkezett pályáza­tokat - megerősítették tisztsé­gében dr. Dobos Gyula eddigi igazgatót. (Folytatás a 3. oldalon) Nyílt napot tart az APEH Sajtótájékoztatót tartott teg­nap Szekszárdon az APEH Tolna Megyei Igazgatósága, melyen Sallai Géza, az orszá­gos központ sajtófőnöke beje­lentette, hogy december 8-án, pénteken nyílt napot tart az adóhivatal. A szekszárdi, egy országos szintű rendezvény- sorozat első állomása lesz, melynek tapasztalatait fel kí­vánják használni más megye- székhelyeken is. Dr. Bíró Zol­tán, a megyei hivatal igazga­tója arról tájékoztatta az új­ságírókat, hogy a nyílt nap célja az, hogy közelebb hozza egymáshoz a hivatalt és az adózókat, valamint szeretnék azt is elérni, hogy az adóigaz­gatást övező félreértések csökkenjenek. A nyílt nap az adóhivatal mindkét epületeben helyet kap, azaz Szekszárdon a Be- zerédj utca 33, illetve az Arany János utca 5-11. alatt is. A központi hely azonban a Bezerédj utcai székház lesz, ahol többek között az adózás történetét is megismerhetik az érdeklődők, az Arany János utcában pedig az ügyfélszol­gálat munkájával ismerked­hetnek meg a látogatók. Az adóhivatal ezen az egy, kivé­teles napon, lehetőséget kíván biztosítani azoknak is, akik valamilyen oknál fogva elkés­tek a bevallásukkal, és az adatmódosítással, így tőlük az adózás rendjéről szóló tör­vény keretein belül, mulasz­tási bírság nélkül fogadják el a bevallásokat. (Folytatás az 5. oldalon.) Kinevezték az új jegyzőt Őcsényben Tegnap délutáni rendkívüli ülésén, második tárgyalásban kinevezte az őcsényi képvise­lőtestület az új jegyzőt, Bo- zsolik Róbert személyében. Mint ismeretes, a tisztség ja­nuár elsejével Toronyi István nyugdíjba vonulásával ürese­dik meg. A tisztségre négyen pályáz­tak, meghallgatásukat köve­tően a testület nem döntött. Az újabb információk beszer­zése után, nyílt szavazással, minősített többséggel döntöt­tek Bozsolik Róbert mellett, aki vízügyi mérnök, január­ban fejezi be az Államigazga­tási Főiskolát, jelenleg Báta- széken jegyzői referens. Száj higiéniai kiállítás It á tán. Az általános iskola egészséges életmódra nevelési programjának keretében több rendezvényre is sor kerül decemberben Bátán. A héten nyílt a zsibongóban a szájhigiéniai kiállítás, az ÁNTSZ segítségével. A diákok a témához kapcsolódó plakátokat készítettek. Az alsósoknak vetélkedőt rendeztek, A szép mosolyért címmel. Ez után kerül sor a helyes étkezési szokásokról szóló rendezvényekre, szülőknek is, majd szak­ember beszél a felső osztályokban az AIDS-ről. Erdei kirándulás teszi teljessé az egészséges életmódra nevelés decemberi programját a bátai iskolában. fotó: bakó jenó Az Autó Techno három, a Porsche Hungária öt éves lett Kettős születésnapot ünnepelnek A Porsche Hungária most ünnepli ötödik születésnapját. Az osztrák érdekeltségű cég a Volkswagen, az Audi, a Seat, a Skoda és a Porsche autómárkák képviseletét látja el Magyar- országon. Egyik dealerük, azaz VW-Audi márkakereskedőjük, a tolnai Autó Techno Kft. pedig éppen három évvel ezelőtt ala­kult. A kettős születésnap kapcsán beszélgettünk Szűcs László­val, az Autó Techno ügyvezető igazgatójával.- Pár mondat erejéig idézzük fel a születés pillanatait. . .- A tolnai GÉM autószerviz­nek mindig jó híre volt az autó­sok körében, de különböző — Miért e cím? - kérdeztük Nyitrai Menyhérttől, az izményi iskola igazgatójától. problémák miatt a 90-es évek elejére eléggé lepusztult - kezdte a visszaemlékezést Szűcs László. - Mivel a GÉM szövetkezeti formában műkö­— Ez az övezet pénzügyileg katasztrofális helyzetbe került. Bár ez nemcsak erre a három te­dött, így lehetővé vált, hogy a ránk eső üzletrésszel tíz autó­szerelővel együtt kiváljunk a szövetkezetből. Ez a lépés teremtette meg az alapjait annak, hogy egy fővá­rosi befektető cég, a Techno Kft. pénzügyi segítségével fel­vegyük a kapcsolatot a Porsche Hungáriával, s végül márkake­reskedői szerződést kössünk vele. (Folytatás az 5. oldalon.) lepülésre igaz. Ebben a hely­zetben nyilván ellehetetlenül a közoktatás is. E három telepü­lés kisiskolája arra próbál kísér­letet tenni, hogy ebben a szorult helyzetben előre meneküljön és amennyire lehet, maga legyen a folyamatok irányítója. (Folytatás a 4. oldalon.) Röviden Nemere István, a magyar tu­dományos-fantasztikus iroda­lom népszerű szerzője érkezik író-olvasó találkozóra ma 18 órakor a tamási városi könyv­tárba. Jól sikerült az iregszemcsei óvoda szülői munkaközössége által az intézmény javára ren­dezett Katalin-napi bál. A ren­dezvény tiszta bevétele 93 ezer forint volt, amelyből a négy óvodai csoportnak vásárolnak játékokat még karácsony előtt. A kistormás! Búzavirág tánc- együttes fellép a Szekszárdi Húsipari Rt. szakszervezeti rendezvényén, amelyet ma dél­után 2 órától rendeznek. A Hungária Szekszárdra jön. A legendás együttes szombaton este 7-kor a szekszárdi sport- csarnokban folytatja országos turnéját. Ugyanazt a hang- és fénytechnikát láthatja, hallhatja a közönség, amelyet az augusz­tusi Népstadion-beli koncerten használtak. Fogadóórák a városházán. December 4-én, vagyis jövő hét hétfőn 14-től 16 óráig tartja fo­gadóóráit Tóth Attila Dombó­vár polgármestere. A város humán alpolgármestere, dr. Radochay Imre szerdán, vagyis 6-án 8-tól 10 óráig fogadja a dombóvári polgárokat, míg a gazdasági alpolgármester, Gyöngyösi Tibor pénteken, de­cember 8-án, 8-tól 11 óráig áll a város lakóinak rendelkezésére. A komlód! faluház szom­batra családi kirándulást szer­vezett a fővárosba. A résztve­vők ellátogatnak többek között a Parlamentbe, a Planetári­umba, megtekintik a Lego-kiál- lítást, valamint a Ludas Matyi című előadást. Mikulás kupa. A Dombóvári Futball Club a város és város- környéki általános iskoláknak teremlabdarúgó tornát szervez. December 2-án, szombaton az alsó tagozatos, míg vasárnap az 5. és 6. osztályos srácok rúgják majd a labdát reggel kilenc órá­tól a Mikulás Kupáért a József Attila Általános Iskolában. Külön-külön halálra vagyunk ítélve Társulással a körzetesítés ellen Izmény és Győré iskolája a Közoktatási Modernizációs Alapít­ványhoz egy pályázatot nyújtott be októberben, mégpedig az­zal a címmel, hogy „Kisiskolák kooperációja katasztrófa-öve­zetben”. A programhoz a váraljai iskola is jelezte csatlakozási szándékát. Dr. Veér András Tolnán Ma délután 17 órától a tolnai városháza dísztermében tart előadást dr. Veér András, főigazgató főorvos, egyetemi címzetes tanár Mentális egészségünk titkai címmel. Ezt követően Új utak az egészséges táplálkozásban címmel Kovács János szekszárdi tanár gondolatait hallhatják az érdeklődők. A program a tolnai Egész-ség Hónap keretében zajlik. Tolna Pro-Coop Nagy Bandóval A Tolna Pro-Coop Kft. ma délután Tamásiban, a Dám Hotelben tartja évadzáró rendezvényét. A tizennégy cég A Nap Hírei részvételével tartandó találkozón fellép a szekszárdi Bartina néptáncegyüttes, va­lamint Gábor Szilveszter és Nagy Bandó András humo­rista. Tengelici tárlat szőttesekből Ma, pénteken délután 3 órakor tárlat nyílik a tengelici ÁMK könyvtárában a sárszentlőrinci Zsibora György Népfőiskolái Alapítvány támogatta alkotók szőtteseiből. A kiállítást Füller Mihály evangélikus lelkész nyitja meg. Koncert a ZUG-ban A Sündörgés zenekar kazetta­bemutató koncertjére kerül sor ma, pénteken 21 órai kezdettel a szekszárdi ZUG-ban. Baleset Szekszárdon, az újvárosban Szerencsés kimenetelű baleset történt Szekszárdon a tegnap reggeli csúcsforgalomban, az Újvárosban. Egy gyalogos az autóbusz elé lépett, de szeren­csére a „koccanást” megúszta könnyű sérülésekkel. Változat kockára az iskolában Tegnap este nyolc órai kezdet­tel mutatta be Paul Pörtner Változat kockára című darab­ját a dombóvári Apáczai Csere János Szakközépiskolában a dombóvári Galéria Színjátszó Csoport. Sajtóbeszélgetés az MDF-nél „Hibás a kormány gazdaságfilozófiája” Bevezető tájékoztató nélkül, kötetlen formában zajlott teg­nap a Magyar Demokrata Fó­rum megyei választmányának szokásos sajtóbeszélgetése. A választmány elnöke, dr. Dávid Ibolya országgyűlési képviselő válaszolt az újságírók kérdéseire. Szóba került a frak­ción belüli aláírásgyűjtés. Dá­vid Ibolya személyes hangú vá­laszt adott a kérdésre. Azt hitte, ha ellenzéki képviselő lesz, ak­kor majd mindenre jut ideje, aminek éppen az ellenkezője következett be. A kisebb lét­számú frakciónak ugyanannyi törvényjavaslattal kell foglal­koznia, mint a nagyobbaknak, ugyanannyi bizottsági ülésen kell részt venni. A szakértők­nek is maguknak kell lenniük, a munka tehát sokszorosa a ko­rábbinak. Az aláírásgyűjtés vé­leménye szerint arról szól, hogy a költségvetési vita után a frak­ció szánjon magára egy nyu­godt hosszú hétvégét. A Tolnai Népújság kérdé­sére, hogy véleménye szerint, ki kell-e írni a Munkáspárt kez­deményezte népszavazást a NATO csatlakozásról, - hatá­rozott választ adott. — A jogi helyzet egyértelmű, ha van százezer aláírás, ki kell írni a népszavazást, ami a nép akara­tának a tiszteletben tartását je­lenti. Nem a jogi helyzettel van a probléma, hanem azzal, hogy nem jó időben érkezett a kez­deményezés, a NATO csatla­kozásnak még előkészítetlen szakaszában vagyunk. A költségvetés is téma volt a sajtóbeszélgetésen. Lapunk kérdésére a képviselő-asszony - röviden összefoglalva - azt mondta, hogy az MDF magával a restrikciós gazdaságfilozófiá­val nem ért egyet. Csökkenő gazdasági teljesítmény mellett, tovább már nem faraghatok a költségvetés kiadásai, már most is az ellehetetlenülés szélén áll az oktatás, az egészségügy. Nem értenek egyet azzal sem, ahogyan a bevételi hiány pótlá­sára az adókat tervezik fel­emelni. El kellene dönteni, hogy milyen legyen az adópoli­tika - mondta -, mert nem lehet egyszerre emelni a jövedelmi és a fogyasztási adókat, úgy növelni a helyi adót, hogy köz­ben nőnek a központiak is.

Next

/
Thumbnails
Contents