Tolnai Népújság, 1995. október (6. évfolyam, 231-255. szám)

1995-10-02 / 231. szám

2. oldal Világtükör 1995. október 2., hétfő — Hazai Tükör FOTÓ: FEB/REUTER A szentatya az avatáson Boldoggá avatás A francia forradalom és a spa-. nyol polgárháború 109 katoli­kus mártírját avatta boldoggá vasárnap II. János Pál pápa. Köztük volt az 1647-ben el­hunyt olasz Pietro Casani szerzetes, akinek jelentős sze­repe volt a piarista néven is­mert Kegyes Tanítórend ma­gyarországi letelepülésében. A boldoggá avatás alapját képező csodát Casani Ma­gyarországon tette - már a ha­lála után. 1738-ban Szegeden, ahol a piaristáknak ekkor kol­légiumuk volt, egy gyógyítha­tatlan betegségben szenvedő, haldokló asszony megcsókolta Casani atya képét. Nem sokkal ezután a nő állapota javult, majd csodálatos módon meg­gyógyult, derült ki a boldoggá avatási szertartáson felolvasott életrajzból. Újabb véres összetűzések robbantak ki Jeruzsálemben. Több száz zsidó telepes tüntetett az izraeli-palesztin autonómiamegállapodás ellen. Egyiküket leszúrták. A rendőrség felszólította az arab lakosokat, hogy maradjanak otthonaikban. fotó: feb/reuter Jogállamok nem lőnek egymásra Joulwan szerint a NATO a stabilitás egyetlen sziklája A belgiumi Mons mellett, a NATO főhadiszállásának bejára­tánál 42 nemzet zászlói lengenek - Albániától Üzbekisztánig. „Ha ezt két évvel ezelőtt megjósoltam volna, bolondnak tarta­nak” -jelentette ki a testület európai főparancsnoka. Magyar tiltakozás Nyomatékosan tiltakozott az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet grozniji képviseleténél tör­tént pénteki incidens miatt Szent-Iványi István, a ma­gyar külügyminisztérium politikai államtitkára. A til­takozás előzménye, hogy Groznij polgármestere pén­teken felszólította az EBESZ-missziót: azonnali hatállyal függessze fel tevé­kenységét, és hagyja el a vá­rost. A város polgármestere akcióját azzal indokolta, hogy a misszióból távozó fegyveresek állítólag rend­őrökre lőttek. Mészáros Sándor, a misz- szió vezetője határozottan cáfolta ezt a vádat. „A közelemben, alig száz mé­terre az íróasztalomtól ülnek a lengyelek és a magyarok: ott dolgozik a békepartnerségi program egy-egy stábja” - mondta a Der Spiegel című hírmagazinnak adott nyilatko­zatában George Joulwan. „Kitűnően együttműködünk. Különböző harcászati doktrí­nákat, eljárási szabályzatokat, közös békeakciókat, katasztró­faelhárító segélyprogramokat dolgozunk ki. Ezek a legfonto­sabb előfeltételei annak, hogy bárhol a világon együttesen fel tudjunk lépni. Ezt megmagya­ráztam az orosz védelmi mi­niszternek is, és ő egyetértett velem” - közölte Joulwan a német hírmagazinban, s megje­gyezte: „Nem akarok túlzottan ró­zsás képet festeni. A régi gár­dához tartozó tábornokoknak nehéz az átállás. Ám sokkal fontosabbak a fiatalabb tisztek, akik kapcsolatba kerülnek a mi katonáinkkal, és számos tapasz­talatot szereznek a demokrá­ciákban működő fegyveres erőkről. Ez a jövő. A NATO szükség esetén meg tudja védeni az érdekeit. Viszont nem szabad a múlt ka­tegóriáiban gondolkozni. A NATO baráti jobbot nyújtott mindazoknak az országoknak, amelyek korábban a másik tá­borhoz tartoztak. A NATO a stabilitás egyetlen sziklája egy nyugtalan környezetben. Persze ez többre épül, mint tankokra, hajókra és repülőkre. Az emberi méltóság és a de­mokrácia eszméit és értékeit ter­jesztjük. Demokratikus jogálla­mok pedig nem lőnek egymásra. Ez a partnerség a békéért prog­ram értelme.” FEB A magyar miniszterelnök Prizma-díjat kapott Hőm Németországban A miniszterelnök vasárnap hivatalos látogatásra Né­metországba utazott. A kormányfő találkozik Hans Eichellel, Hessen tartomány miniszterelnökével, majd programja hétfőn Bonnban folytatódik, ahol fogadja Helmut Kohl szövetségi kancellár is. „Magyarország felvétele az Európai Unióba nem tekint­hető jótékonysági cselekedet­nek, hiszen a nyugati államok jelentős piaci lehetőségekhez jutnak az unió kibővítésével” - jelentette ki Horn Gyula kor­mányfő a Welt am Sonntag című lapnak adott inteijúban. A vasárnapi lapnak a ma­gyar miniszterelnök kifejtette: kormányának legfontosabb célkitűzése, hogy az ország 2000-ig belépjen az Európai Unióba. Rámutatott: Magyar- ország az egyetlen a közép- és kelet-európai államok közül, amely rendszeresen konkrét és építő javaslatokat tesz az Unió asztalára. Horn hangsúlyozta, Németország élen jár a közép- és kelet-európai államok segí­tésében. A magyar miniszterelnököt a vasfüggöny lebontása során Németországnak és Európá­nak nyújtott szolgálatai elis­meréseként Prizma-díjjal tün­tették ki. Legyen rugalmas! A Magyar Nemzeti Bank Tolna Megyei Igazgatóságán a legtöbb Magyar Állampapír a futamidő lejárta előtt is mobilizáltható. Természetesen a Magyar Állampapírok hozama akkor a legkedvezőbb, ha csak a futamidő végén váltják vissza őket. Azonban nem ez az egyetlen megoldás. Az állampapírok többsége a forgalmazóhelyeken meghirdetett feltételek szerint a futamidő alatt is adható-vehető. Befektetési tanácsadásunk segítségével Ön kiválaszthatja azt a befektetést, mely akkor is optimális hozamot nyújt, ha azt a tervezettnél korábban pénzzé kell tennie. Keresse fel az MNB Tolna Megyei Igazgatóságát, hogy megbizonyosodjon róla: mi minden lehetőségre felkészültünk. Címünk: MNB Tolna Megyei Igazgatóság, 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7. ........... .. .......... < Mm» .ÄLAMBAPiE> MÍNUSZ Ha szeptember 18. és 29. között vá­sárolja meg a legkorszerűbb hordoz­ható telefont, 20 ezer forintot meg­takaríthat! NOKIA 720 92.960 Ft helyett most csak 72.960 Ft És ez még nem minden! Mint min­den készülékünkre, a Nokia 720-asra is vonatkozik kedvezményes hitelak­ciónk! így 30% előleggel 12 havi, ka­matmentes részletekben fizetheti ki mobiltelefonjaink árát. A rendszerbelépési díjat és az áfát az árak nem tartalmazzák. Mozgásban az üzlet Általános tájékoztatással 24 órás telefonos ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére: ’llr'•F Mir NMT mobiltelefonról a 03-as, ingyen hívható számon, vezetékes telefonról a 265-8000 telefonszámon. WESTEL IRODA: PÉCS, 7621 RÁKÚCZI U. 19.: TEL: (06 72) 225-111, RÁDIÓTELEFON: (06 60)327-900, BALATONVILÁGOS, M7-ES ENYINGI LEÁGAZÁS. TEL: (06 88) 380-644, RÁDIÓTELEFON: (06 60) 327-100 KÉRÉSÉRE ÜZLETKÖTŐNK FELKERESI ÖNT: CSEKE LÁSZLÓ TEL: (06 60) 427-400, RÉTHY ISTVÁN TEL.: (06 60) 327-920 WESTEL FORGALMAZÓK: - PAKS, KOSZTECZKY LÁSZLÓ, 7030 BARÁTSÁG ÚT 2. (SONY MÁRKABOLT), TEL: (06 75) 310-770, RÁDIÓTELEFON: (06 60) 327-085 • SZEKSZÁRD. TELKOMP KFT., 7100 WESSELÉNYI U, 15., TEL.: (06 74) 316-564, RÁDIÓTELEFON: (06 60) 327-260, (06 60) 337-209 • DOMBÓVÁR, ARIEL 2000 KFT., 7200 DOMBÓ PÁL U. 7., TEL.: (06 74) 466-249, RÁDIÓTELEFON: (06 60) 363-963, (06 60) 367-990 rAoiótklmfom kft TÖBBSZÖRÖS B z N S G

Next

/
Thumbnails
Contents