Tolnai Népújság, 1995. május (6. évfolyam, 101-126. szám)

1995-05-02 / 101. szám

VARGA ZSUZSA ES SZABÓ JANOS EURÓPA-BAJNOK (8. oldal.) BONYHÁD, DOMBÓVÁR, DUNAFÖLDVÁR, PAKS, SZEKSZÁRD, TAMÁSI, TOLNA VÁROSOK ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA 1995. MÁJUS 2. KEDD ARA: 18,80 FORINT VI. ÉVFOLYAM, 101. SZÁM A Trezor értékjegy 1995.05.1- 05.7., 18. heti eladási kamatai: 30 nap 60 nap 90 nap 26,00% 26,50% 27,00% 180 nap 270 nap 365 nap 28,00% 29,00% 30,00% 450 nap 540 nap 730 nap 30,50% 30,75% 31,00% A KAMATOK KAMATA! Horn Gyula és Nagy Sándor fóruma Kivetik a vagyonadót? Felemás majális. Bár a munka ünnepén sokan a tüntetések, demonstrációk mellett döntöttek, azért a többség ezúttal is igyekezett legalább egy napra elfeledkezni a gondokról, bajokról. Bonyhádon például a hétvégén zajló Amstel sörfesztivál jól előkészítette a tegnapi majálist, hiszen nagyon sokan látogattak el a művelődési ház által szervezett programokra. Délelőtt a szabadtéri színpadot az általános iskolák diákjai foglalták el, zenés-táncos műso­raik méltán arattak nagy sikert. Képünkön a Vörösmarty Mihály Általános Iskola 2/c osztálya látható. A nap folyamán színpadra léptek népi tánccsoportok - zengővárkonyiak, bonyhá­diak -, a Coctail együttes, majd az esti májusi bálhoz az Ex zenekar szolgáltatta a muzsikát. (Folytatás a 2. oldalon.) fotó: gottvald károly Demonstráció a kalaznói polgármesteri hivatal előtt „Végső elkeseredésemben.. Mintegy tízen demonstráltak tegnap a kalaznói polgármesteri hivatal előtt, tiltakozva a kormány és az önkormányzat politi­kája ellen. Németh László, a főszervező szerint, azért csak eny- nyien, mert többeket megfenyegettek azzal, hogy nem kapnak jövedelempótló támogatást, amennyiben részt vesznek a meg­mozduláson. Szőts Ambrus polgármester viszont nem tud ar­ról, hogy ilyen kijelentés elhangzott volna. Helyes volt, hogy összefogtunk az MSZOSZ-szel, s a jövőben is együtt kívánunk működni ve­lük - így reflektált Horn Gyula Békési László expénzügymi- niszter azon minapi kijelenté­sére, miszerint az MSZP életé­ben tragikus tévedés volt a szakszervezetekkel való megál­lapodás. A szocialista pártel­nök-miniszterelnök az MSZP és az MSZOSZ május elsejei városligeti fórumán Nagy Sán­dorral, az MSZOSZ elnökével A válogatott játékosok sorát felvonultató bajnok Ferencvá­ros együttesének vendégjátéka megtöltötte a szekszárdi sport­csarnokot. A nagy érdeklődést a fővárosi zöld-fehérek maga­biztos, 33-16-os győzelemmel „hálálták meg”. A kosárlabda NB I-ben a Dombóvár győze­lemmel búcsúzott az évadtól. A labdarúgó bajnokságok közösen válaszolt az egybe­gyűltek kérdéseire. Horn Gyula a továbbiakban szót ejtett arról, hogy az MSZOSZ módosító javaslato­kat dolgozott ki a kormány gazdasági stabilizációs csomag­jához, s a kabinet jónéhány in­dítványt megvalósíthatónak tart. A szónokok kitértek az MSZP és az MSZOSZ nézetkü­lönbségeire is. (Folytatás a 2. oldalon.) hétvégi fordulójában az NB II- es Paks a kiesés ellen küzdő Tatabánya otthonában szenve­dett 1-0-ás vereséget. Az öt NB III- as megyei csapatunk közül ezúttal csak a Bonyhád nyert, rajta kívül az UFC-Szekszárd szerzett értékes pontot a Marca­liban kiharcolt döntetlenjével. (Részletes sporttudósításaink a 7-8. oldalon.) Tény, hogy a háromszáz lelket számláló településen jó esetben is csak két tucat embernek van munkája, ezzel a munkanélkü­liek arányát tekintve Kalaznó a Vasárnap egész estét betöltő műsorral, bállal ünnepelte tízé­ves fennállását a magyarkeszi népdalkor a falu művelődési házában. A jubiláló asszonykó­rust fellépésével köszöntötte a simontomyai művelődési ház kórusa, a hőgyészi asszonykó­rus és citerazenekar, és a nagy­második helyet foglalja el a megyében. Elkeseredettek az emberek, egy részük szapulja is rendesen az önkormányzatot. Kérdezik, ha ilyen rosszul dobszai színjátszó csoport. A Barcs melletti faluból érkezett vendégek minden tiszteletet megérdemelnek, az amatőr elő­adók Móricz Zsigmond „Nem élhetek muzsikaszó nélkül” c. művét állították színre mindent megtéve a magyarkeszi közön­ség szórakoztatásáért. megy a falunak, a képviselők miért emelték fel háromszoro­sára a járandóságukat. A pol­gármester elismeri, hogy ezzel támadási felületet szolgáltattak, de „a testület egésze döntött így”. A szociális helyzet való­ban kritikán aluli, de ez általá­nos az egész országban - véli Szőts Ambrus. Úgy érzi, a helyi polgárok többsége az önkor­mányzat oldalán áll. (Folytatás a 3. oldalon.) A népdalkor először 1985 első májusi vasárnapján lépett fel. Megalakulása a vöröske­reszt kezdeményezésére tör­tént, abban az időben, amikor még nem volt divatja az asz- szonykórusoknak, a hagyományőrzésnek. (Folytatás a 3. oldalon.) Röviden Erdélyi Sándor amatőr képzőművész festményeiből nyílt tárlat a paksi Belvárosi Kávéházban. A kiállítás május 10-ig látható. Szakadat fizetett. Múlt keddi számunkban tévesen je­lent meg, hogy a szakadáti álta­lános iskolások ki vannak zárva a gyönki iskolából, mert a köz­ség tartozik a gyönki önkor­mányzatnak. Valójában nem a szakadáti, hanem a szárazdi önkormányzatról és gyerekek­ről volt szó. A hibáért elnézést kérünk. Horn Gyula hétfőn fogadta Kono Joheit, a hivatalos látoga­táson Magyarországon tartóz­kodó japán külügyminisztert. A kormányfő biztosította Konot arról, hogy a kormány szigorító intézkedései a piacgazdaság ki­alakítását szolgálják, és ked­vező feltételeket teremtenek a külföldi tőkebefektetéseknek. A közeljövőben Tokióba láto­gató Bokros Lajos pénzügymi­niszter részletesen kifejti majd a magyar-japán gazdasági kap­csolatok bővítésére vonatkozó budapesti elképzeléseket. A zubogó eső ellenére több ezer szakszervezeti tag gyűlt össze Budapesten a Roosevelt téren az MTA épülete előtt, hogy tiltakozzon a kormány stabilizációs intézkedéscso­magja ellen. Az MSZOSZ kényszerűen számol az idei jelentős reál­bér-csökkenéssel, de fellép azért, hogy a kétszámjegyű po­zícióvesztés legalább ne kettes­sel kezdődjön. Ezt Nagy Sán­dor, az MSZOSZ elnöke mondta hétfőn, a szakszervezeti szövetség Városligetben rende­zett majálisán. Elkerülhetetlen a MÁV megújítása, hiszen nem csak a 150 milliárd forint veszteséget kell kezelni, hanem egy, a jövő követelményeinek is minden­ben megfelelő, gyorsabb, pon­tosabb és hatékonyabb vasútra van szüksége az országnak - mondta Lotz Károly, közleke­dési miniszter vasárnap Zá­honyban, a vasutasmajálison. A válogatott Farkas Ágnes nyolc gólt lőtt fotó: gk Biztos Fradi-győzelem Tíz éves a magyarkeszi népdalkor Baleset T. Sándor alsónyék! lakos tegnap reggel a Szekszárdot és Bátaszéket összekötő úton köz­lekedett kerékpárjával, amikor balra kanyarodás közben egy horvát állampolgár által veze­tett kocsi elgázolta. A kerékpá­rost súlyos, életveszélyes sérü­lésekkel szállították kórházba. Egyébként a megyében ezen a hosszú hétvégén több más bal­eset is történt, például Tamási­ban egy súlyos, Szekszárdon pedig egy könnyebb - kaptuk a tájékoztatást a megyei rendőr-főkapitányság ügyelete­sétől. A tűzoltóknak vasárnap egy öngyilkosjelölthöz kellett kivonulniuk. Egy férfi Magyar- keszin a kútba ugrott, de sze­rencséjére abban alig volt víz. A 20 méteres zuhanást szinte karcolás nélkül megúszta. A Nap Hírei Német vendégek megyénkben Május 2. és 5. között a Tolna Megyei Önkormányzat ven­dége lesz a németországi Ba­utzen testvérmegye delegáci­ója. A küldöttséget Horst Gal­lert Bautzen megye elnöke ve­zeti. Mivel testvérmegyénk a volt NDK területén található, a hasonló múlt és társadalmi vál­tozások nyomán fellelhető azonosságok alkalmat terem­tenek a tapasztalatcserére, a közös gondolkodásra. A dele­gáció programjában szerepel többek között a Német Szín­ház előadásának megtekintése, találkozás a megye, Szekszárd és a német kisebbségi önkor­mányzat vezetőivel. A vendé­gek ellátogatnak a Gemencbe, Domboriba és Tamásiba is. Eurosite-díj a nemzeti parknak A Kiskunsági Nemzeti Park kapta az idei Eurosite-díjat, amit vasárnap adott át Jean Pi­erre Ribaut, az Európa Tanács képviselője. Az Eurosite nem­zetközi természetvédelmi szervezet 1987-ben alakult. Az Európa legjobb fajvédelmi projektjéért járó díjat a Fülöp- szállás közelében lévő szikes tavak ökológiai állapotát hely­reállító programért kapta a nemzeti park. Ismét Orbán Viktor a Fidesz elnöke A Fidesz-Magyar Polgári Párt VII. tisztújító kongresszusa vasárnap délután befejezte munkáját. Előzőleg, szomba­ton történt meg a párt nevének kiegészítése. Vasárnap a kül­döttek döntése alapján a párt elnöke ismét Orbán Viktor lett, aki a kongresszus legfonto­sabb eredményének A polgári Magyarországért című politi­kai programnyilatkozat meg­születését ítélte. Ötezer felesleges kórházi ágy Az idén legkevesebb ötezer aktív kórházi ágyat kell meg­szüntetni, de ez nem az intéz­mények bezárását, hanem a kapacitásoknak a krónikus el­látásba és az ápolási ottho­nokba irányítását jelenti. Ezt Lépes Péter népjóléti helyettes államtitkár mondta a Kórház- szövetség fórumán, ahol el­hangzott az is: az egészségbiz­tosító májusban fedezi utoljára a jelenlegi formában a fogá­szati és a szanatóriumi ellátás, valamint az üzemegészségügy költségeit. Próbavoks Kaposváron Reményeink szerint a közvé­lemény-feltárásnak ez a játé­kos formája egyaránt szolgálja a pártok megmérettetését, az állampolgárok tájékozottabb és aktívabb politizálását, és egyben kísérlet is lesz, amely­nek tapasztalatait hasznosíthat­ják a ’98-as országos választá­sokon - e gondolatok jegyében nyitotta meg Sándor Péter, a Próbavoks Egyesület szerve­zője szombaton a május 7-ére kiírt kaposvári próbaválasztást megelőző kampányt. Szolgáltatás Gazdaság - gazdáknak az 5. oldalon, benne: tudnivalók a kukorica és a szőlő növényvé­delméről, keres-kínál, hírek, pi­aci árak. Totóeredmények és a hét­végi sportmérkőzések eredmé­nyei a 7.-8. oldalon. Tévé- és rádióműsorok, valamint apróhirdetések a 9. oldalon. Időjárásjelentés a 10. ol­dalon. Benne: részletes orszá­gos és megyei prognózis. Kalendárium és közhasznú, praktikus információk a 10. ol­dalon. Benne: névnapok törté­nete, évfordulónaptár, napi igék, traffipax-mérés, a Duna és a Sió vízállása Tolna me­gyében.

Next

/
Thumbnails
Contents