Tolna Megyei Népújság, 1981. január (31. évfolyam, 1-26. szám)

1981-01-27 / 22. szám

e népújság 1981. január 27. Kosárlabda NB II Győztek csapataink A négy NB ül-es kosária b- daics apa tünk az elmúlt fordu­lóiban győzni tudott. A Szek­szárdi! Dózsa együttese — mint azt már közöltük — a Szigetvár ellen nyert. A Dombóvári VSE csapata a ri­vális Kaposvári Tán esi csőt győzte le tíz pont különbség­gel. A bétaszékiek Báján fo­gadták a szigetváriakat és biztosan győztek ellenük. A Bonyhádi 'Botond női együt­tese úgy nyert a Zalalhüs el­len, hogy közben néhány fia­tal játékos kapott bizonyítási lehetőséget.’ Dombóvári VSE—Kaposvá­ri Táncsics 82-72 (46-37). Ka­posváron, 400 néző előtt — közülük mintegy 150 dombó­vári — került sor a találko­zóra. Dombóvár: Tölgyes (8), Ács (14), iPálvölgyi '(2<3)i, Ta­mási (18)', Ruzicska (16). Cse­re: Kollár II. (—), Bál ind (—). Izgalmas, ;jó színvonalú mérkőzésen végig vezetve nyert a Dombóvár a Táncsics elleni. Kitűnt Tamási, Pádvöl­gyi, Tölgyes és Kollár II. Ez a győzelem egyben azt is je­lenti, hogy helycsere történt, a 3. helyen lévő Táncsics he­lyére a Dombóvár nyomult fél. A vasutasok vasárnap 10.30-kor a PVSK sportcsar­nokában az Universitas PEAC együttesét fogadják, Bátaszéki SZVSE—Sziget­vár 89-58 (42-22). A bajai sportcsarnokban közel1 200 né­ző volt kíváncsi az összecsa­pásra. Bátaszék: Bovánovics (26)', Piszárovics fill); Petritty (211), Kancsár (12); Csátaljai (19),. Csere: Grálma (—), Bán- hidi i(—):, Zágonyi i(—); Illyés (—). Már az első félidőben 20 pontos előnyhöz jutott a Bátaszék, melyet a második félidőben tovább tudott nö­velni. Kitűnt Bovánovics, Kanosár, Csátaljai. A báta- székiek legközelebb február 11-én játszanak, a Pécsi Pos­tás ellen lépnek pályára. Bonyhádi Botond—Zaiahús 67-62 (33-31). Bonyhádon. 100 néző előtt így kezdett a Bo­tond: Jankovics (4); Hágen (8), Tamás (6); Vénya (19), Fétzer (Ilii). Csere: Eszter- bauer (10), Csuka i(9); Pákái (—), Verese (—H Kislhonti (—).. Az eredmény szoros küz­delemre utal, de nem így volt, mert a Bonyhád végig vezet­ve szerezte meg a biztos győ­zelmet.. Ezúttal néhány fiatal is szóhoz jutott iéts bizonyít­hatott. Legközelebb vasárnap, Székesfehérváron 11 órakor Pét ellen játszanak a bony­hádi1 lányok; Tűz a vonaton A Hertha BSC nyugat-ber­lini második ligás labdarúgó- csapat szurkolói szombaton, úton csapatuk aacheni mér­kőzéslére, tűzijáték-rakétákkal felgyújtották: expresszvonatuk öt kocsiját, 1,2 millió márka kárt és hat utasnál Súlyos füstlmérgezést okozva — kö­zölte a hannoveri rendőrség szóvivője. A tűz rriiatt a sze­relvény Hannover kiözeiében kénytelen volt leállni, hat­órás fennakadást okozva a vasúti közlekedésben'. A szur­kolók közül1 hatot őrizetbe vettek. A baj nem jár egye­dül: Aachenben a Hertha 4:0 arányú vereséget szenvedett, sőt a stadionban két további nyugat-berlini szurkoló is rendőrkézre került, mivel lő­fegyvert találtak náluk. Kosárlabda NB I Kettős vereség az őszi idényzárón Szekszárdi támadás, Daróczi dob kosárra Fotó: Bencze KSI—Szekszárdi Dózsa 103-82 (63-42). Budapest, Sportcsarnok. V: Újvári, Aranyosi. KSI: Fenesi (6), Borók (13), Kalocsay (22), Szuchy II. (13), Sepsei (30). Csere: Gyeőry (11), Leiner (8), Stubits (—). Edző: Bild Katalin. Szekszárdi Dózsa: Harsányi (21), Varga (18), Palotás (8), Daróczi (7), Pár­tos (6). Csere: Grószné (—), Tóth (5), Támer (17). Edző: Szittya Imre. Az első félidő­ben tulajdonképpen már el­dőlt a találkozó sorsa; Sep­sei és Kalocsay kiváló dobó­teljesítménye döntőnek bizo­nyult. A dózsások nem tud­ták értékesíteni helyzeteiket. A 3. percben 9-0-ra, az 5. percben 18-7-re húzott el a KSI. Szorosabbá vált a já­ték, s ez az eredményben is tükröződött: a 10. percben 30-21-re, majd öt perccel ké­sőbb 40-31-re zárkózott fel a Dózsa. A félidő hajrája egy­értelműen a sportiskolásoké volt, olyannyira, hogy három perc alatt 20 pontra növel­ték előnyüket: 55-35. Végül 21 pontos vezetés birtokában térhetett pihenőre a főváro­si együttes. Szünet után is sziporká­zott a két KSI-s húzóember, Kalocsay és Sepsei. Vezérle­tükkel, állandó rohamozás közepette öt perc után 77-48- ra elhúzott a fővárosi gárda. A 11. percben 93-55-ös mér­kőzésállásnál a dózsások „komolyan vették” a védeke­zést. A következő hét perc­ben ugyanis 16 pontot sze­reztek, míg a KSI csak ket­tőt. Ezzel együtt 95-74-re si­került felzárkózni a szekszár­diaknak. Szittya edző véle­ménye szerint: új vonásaiét! a Dózsa játékának, hogy az ellenfél 34 pontos előnyénél sem adta fel a küzdelmet és újítani tudott. A második félidő eredménye is erről ta­núskodik: 40-40. Bp. Vasas Izzó—Szekszárdi Dózsa 81-58 (35-24). Szek­szárd, 200 néző. V: Bacsfay, Szamos. Bp. Vasas Izzó: Me­gyeri (21), Rátkainé (16), Pa- taky (10), Szuchy (14), Váczi (18). Csere: Rajki (2). Edző: Madacsay Miklós. Szekszárdi Dózsa: Harsányi (18), Varga (16), Daróczi (10), Pártos (4), Palotás (—). Csere: Támer (10), Grószné (—), Tóth (—). Edző: Szittya Imre. Akik a vasárnapi ebéd helyett — dé­li 12 órakor kezdődött a ta­lálkozó — a kosárlabdát vá­lasztották és ellátogattak a szekszárdi Zrínyi utcai tor­nacsarnokba, már belépéskor csalódtak. Az egy hete „bí­rált” eredményjelző ezúttal egyáltalán nem működött, így aztán csak azok a szur­kolók tudták, hogy hogyan is áll az eredmény, akik szá­molták a kosarakat. Mihez kell még hozzászokni a sport­ág megyeszékhelyi szurkolói­nak? Aztán a játék sem eny­hítette a közönség bosszúsá­gát. Pártos kosarával indult a mérkőzés, sőt a hazaiak gyorsan 6-2-es vezetést sze­reztek. Idegesen játszottak a vendégek, 8-4-nél edzőjük időt kért. A folytatásban 10-10-re egyenlítettek, majd a 11. percben 14-12-re a ve­zetést is átvették a főváro­siak. A 13. percben kétpon­tos Izzó-vezetésnél Szittya edző is időt kért. Ez sem használt, fokozatosan szét­esett a dózsások csapatjáté­ka és a 16. percben a vendé­gek 10 pontra növelték elő­nyüket. A cserék sem „jöt­tek be”, a Dózsa edzője is­mét időt kért. A 18. perc­ben 31-20 volt az állás, ami­kor Harsányi duplázott, de szünet előtt Szuchy is ered­ményes volt. A második félidőben vala­micskét élénkült az iram, a 3. percben 42-32-re vezetett az újpesti együttes. A fel­gyorsult, rohanó tempóban a hazai játékosok szinte soro­zatban gyűjtötték be szemé­lyi hibáikat. A 13. percben 60-46-nál Palotás, a 19. perc végén pedig 78-56-nál Daró­czi is kipontozódott. Egy jó dózsás gárda meg­szerezhette volna a két pon­tot az ezúttal álmosan, fá­radtan és sok hibával játszó Vasas Izzótól. A remény azonban csak 10 percig tar­tott. Ifjúsági mérkőzések: KSI— Sz. Dózsa 98-62 (56-25). Szek- szárd: Csík (2), Palotás (24). Gőry (2), Knorr (—), Támer (30). Csere: Szegedi (2), Ju­hász (—), Bőte (—). A min­den csapatrészében jobb el­lenfél megérdemelten nyert. Bp. Vasas Izzó—Sz. Dózsa 78-49 (20-18). Szekszárd: Csík (2), Gőry (3), Palotás (20). Knorr (6), Támer (18). Cse­re: Belvaracz (—). Csak egy félidőn át volt egyenrangú ellenfél a szekszárdi ifjúsági gárda. Őszi végeredmény 1. BSE 30 26 4 2508-1832 56 2. KSI 30 24 6 2447-2115 54 3. Bp. Spart. 30 23 7 2258-1792 53 4. Bp. V. Izzó 30 23 7 2289-1814 53 5. MTK-VM 30 22 8 2292-1842 52 6. Diósgyőr 30 20 10 2381-2191 50 7. BEAC 30 18 12 2261-2038 48 8. Sz.-fehérv. 30 16 14 2298-2136 46 9. Pécs 30 13 17 2248-2295 43 10. Ganz-M. 30 13 17 2057-2302 43 11. Szeged 30 12 18 1977-2073 42 12. TFSE 30 12 18 1977-2051 42 13. Szekszárd 30 9 21 1988-2227 39 14. ZTE 30 5 25 2008-2474 35 15. MAFC 30 3 27 1502-2234 33 16. Csepel 30 1 29 1833-2907 31 Az ország számítógépköz­pontjainak dolgozói harmad­szor rendezték meg asztalite­nisz-bajnokságukat. A buda­pesti versenyen a húsz csa­pat közül a szekszárdiak — Rudolf László, Herpai István és Breitenstein Ferenc — harmadikak lettek. * A szekszárdi városi kosár­labda-bajnokság állása. Nők: 1. TOTÉV 12, 2. IV. sz. Ált. Isk. 11, 3. Főiskola 11, 4. Spartacus 10, 5. Kórház 8, 6. SZHV. 8, 7. T. m. Tanács 6, 8. ÁCSI 6 ponttal. Férfiak: 1. SZHV 10, 2. Szakály Ktsz 10, 3. Dózsa up. 10, 4. Kórház 9, 5. TOTÉV KISZ 7, 6. TÁÉV 6. 7. T. m. Tanács 6, 8. Fém­ipari 5, 9. BHG 5, 10. Tenge- lic 4 ponttal. * Dombóváron január 29-én kezdődik a labdarúgó játék­vezetői tanfolyam. Az előadá­sok az ifjúsági sporttelepen lesznek. Kezdés: 17 óra. * Február 13-án, pénteken, 14 órától Tamásiban, a régi gimnázium tornatermében lesz a járási atlétikai felmé­rő verseny második fordulója. * Dombóvár város felnőtt, ifjúsági és serdülő egyéni te­kebajnokságát január 28-án, szerdán, 15 órától tartják a Dombóvári Spartacus auto­matapályáján. így kellett volna 1. Ascoli—Fiorentina 1-0 1 2. Avellino—Bologna 2-0 1 3. Catanzaro—Cagliari 0-0 x 4. Como-Brescia 2-2 x 5. Juventus—Napoli 1-1 x 6. Perugia—Internazionale 0-2 2 7. Pistoiese—Roma # 0-4 2- 8. Udinese-^Torino 0-0 x 9. Atalanta—Cesena 0-0 x 10. Catania—Lanerossi 1-0 1 11. Lecce—Palermo 1-0 1 12. Rimini—Genoa 0-0 x 13. Verona—Spal 1-0 1 +1 Foggia—Monza 0-0 x Felkészülés az úttörő-olimpiára Sátoraljaújhely mellett, a Magashegyen a sípályákat télen- nyáron a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Általános Isko­la tanulói tartják karban. Ezért az iskola sízői ingyen használhatják a felvonókat. Itt készülnek fel a tanulók a téli olimpiára. A megyei döntőket is itt rendezik, ha a hó­viszonyok megengedik. V A ❖ 4 í\ Linaresben1 a nemzetközi sakk verseny beleélik főrduló- jában Riibli Zoltán sötéttel „rangadót” játszott az ame­rikai Christüarisen ellen, A ta­lálkozó döntetlenül végződött. Portisoh játszmája a spanyol Bellon ellen függőben ma­radt, akárcsak a világbajnok Garci’a mérkőzése. A versenyben Karpov ve­zet 5.5 ponttal; Christiansen és Rifoli (5l—>5) előtt. Portiseb 2 ponttal és egy függőjátsz­mával, holtversenyben á ki­lencedik: * Wilj'b Aan Zee-ben Sax játszmája a 8.. fordulóban függőben maradt az angol Miles ellen. Ezen a versenyen a holland Soson ko vezet; aki döntetlent ért el Tőrre (Fü- löp-szigetek) ellen. Sosonkó- nak 5,5 pontja van, Sax a 10. helyen áll 3 (1) ponttal. * Óriási meglepetést hozott a teniszezők Király-kupájának ötödik fordulója az „A” cso­portban: Helsinkiben Finnor­szág S .-O-ra legyőzte Csehszlo­vákiát. Ugyanitt a nyugat­németek is nyertek, s ők már biztos; hogy döntőt játszanak, ellenfelük a másik csoportból a szovjet; vagy a svéd' válo­gatott lehet: A kiesés ellen minden bizonnyal a magyar és az osztrák csapatnak kell mérkőznie egymással. Eredmények: „A” csoport: NSZK—Ausztria 3 :0, Finnor­szág—Csehszlovákia 3:0. „B” csoport: Svédország—Nagy- Britannia 2 :1. Tisztelt partnereink! Vállalatunk 1981. évtől korszerű körülmények között megkezdte a termelési tevékenységet az újonnan épült üzemében. A feldolgozási tevékenységgel párhuzamosan az ügyintézés, irányítás az új szociális irodaépületben kerül lebonyolításra. A termelő berendezések üzembe helyezésével a Tolna megyei Allatforgalmi és Húsipari Vállalat profilja és neve 1981. január 1-tól megváltozott. Vállalatunk új neve: SZEKSZÁRDI HÚSIPARI VÁLLALAT •Címe: Szekszárd, Keselyűsi út 24. A felvásárlás szervezését és az élőállat forgalmazását továbbra is öt kiren­deltségünk bonyolítja le. Vállalatunk a jövőben is elsőrendű feladatának tartja a vágóállat-termelés­ben érdekelt nagyüzemek és kistermelői gazdaságok tenyésztési kedvének szinten tartását, a vágóállat-árutermelés fokozását, valamint az alapanyagok feldolgozását. Ezúton is megköszönjük az együttműködés keretén belül kifejtett munkájukat. Továbbra is készséggel állunk partnereink rendelkezésére. Legfontosabb telefonszámaink: Szekszárdi Húsipari Vállalat igazgatója Központ: 12—006 Igazgató: - 12—858 Termelési és műszaki igazgatóhelyettes: 15—418 Termeltetési-kereskedelmi igazgatóhelyettes: 12—718 Létesítmény-főmérnök 16—843 Kirendeltségeink: Bonyhád, Rákóczi út 8. 10 Dombóvár, Hunyadi tér 10. 10—34 Paks, Duna út 8. 10—443 Tamási, Czuczor út 8. 100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. 11—863 Telexszámunk: 14—262, 14—214 (275)

Next

/
Thumbnails
Contents