Tolnai Napló, 1955. június (12. évfolyam, 127-152. szám)

1955-06-01 / 127. szám

Soroa ■zám: 50.000 egyen 0397 C799 2426 2581 3831 4284 25J)0< egyen 0591 1219 1268 1334 3704 2758 4050 5474 10.000 egyen 0021 ('299 1Í33Ö 0409 0416 0617 0975 1093 1124 1701 3074 3249 3308 3459 3866 4019 4116 4551 3049 5054 5253 'iínn 5896 5.000 egyen* 0086 0225 0334 0468 0479 0564 0600 0615 0620 0669 0733 0787 0875 1006 lüll 1123 3167 1168 1296 Í397 1437 1487 1669 1700 1798 1811 1904 2081 2107 2322 2515 2552 .2595 2855 2899 3165 3166 3190 3303 3574 3585 3649 3717 3841 4076 4119 4196 4246 4304 4354 4360 4448 4449 4535 4587 4816 4876 4915 5087 5278 5411 5413 5415 5447 5468 5480 5801 5855 5992 1000 so 0128 0370 0438 0465 0574 1280 1760 1989 NAPLÓ 1958 JOltWJR 1 Gyorslista az Első Békekölcsön nyolcadik húzásának harmadik napjáról Sorozat­Sor­Sorozat­Sor­szám: szám: szám: szám: 1635 601—700 6029 401—500 1647 401—500 6035 401—500 1669 901—1000 1700 301—400 200 forint név­1701 501—600 értékben kisorsolva: 1704 1706 901—1000 701—800 0018 001—100 1778 101—200 0038 801—900 1798 801—900 0044 401—500 1811 401—500 0037 501—600 1826 1827 701—800 401—500 0063 901—1000 1865 701—800 0069 101—200 1874 701—800 0081 701—800 1885 801—900 0088 601—700 1904 501—600 0089 801—900 1912 801—900 0093 901—1000 1969 501—600 0111 301—400 1973 401—500 0115 501—600 2006 301—400 0129 501—600 2081 401—500 0169 301—400 2107 401—500 0188 201—300 2199 301—400 0188 601—700 2322 101—200 0217 401—500 2347 001—100 0252 401—500 2426 201—300 0265 101—200 2515 401—500 0333 801—900 2552 301—400 0356 301—400 2581 401—500 0367 501—600 2595 001—100 0375 001—100 2758 401—500 0405 101—200 2783 001—100 0410 401—500 2821 201—300 0418 501—600 2855 101—200 0430 201—300 2877 201—300 0442 701—800 2899 301—400 0459 601—700 3074 101—200 0479 801—900 3165 201—300 0481 101—200 3166 401—500 0491 701—800 3182 201—300 0492 801—900 3190 301—400 0536 401—500 3231 401—500 0545 301—400 3249 001—100 0548 701—800 3274 101—200 0553 401—500 3289 201—300 0566 001—100 3303 201—300 0575 401—500 3308 401—500 0585 801—900 3410 001—100 0615 601—700 3459 001—100 0617 801—900 3574 401—500 0617 901—1000 3585 101—200 0630 001—100 3631 401—500 0657 601—700 3649 101—200 0657 801—900 3651 101—200 0672 301—400 3667 301—400 0693 101—200 3698 301—400 0697 801—900 37 04 001—100 0710 701—800 8717 001—100 0711 001—100 3841 201—300 0713 301—400 3866 001—100 0724 301—400 4003 601—700 0769 201—300 4019 201—300 0770 701—800 4050 901—1000 0770 991—1000 4076 301—400 0789 201—300 4116 801—900 0796 501—600 4119 701—800 0841 201—300 4124 201—300 0849 601—700 4141 001—100 0853 501—600 4196 801—900 0883 301—400 4242 301—400 0889 201—300 4246 101—200 0891 801—900 4284 001—100 0909 601—700 4296 201—300 0915 801—900 4304 401—500 0921 601—700 4354 801—900 0980 401—500 4360 801—900 1012 301—400 4369 001—100 1018 601—700 4407 401—500 1022 801—900 4448 201—300 1023 001—100 4449 001—100 1040 601—700 4457 701—800 1040 901—1000 4504 201—300 1063 101—200 4535 901—1000 1104 301—400 4551 201—300 1133 801—900 4565 301—400 1148 201—300 4587 401—500 1148 901—1000 4816 401—500 1149 301—400 4876 901—1000 1192 801—900 4915 401—500 1219 401—500 4929 301—400 1230 401—500 4958 301—400 1261 201—300 4987 001—100 1267 501—600 5049 901—1000 1286 301—400 5054 501—600 1288 601—700 5087 201—300 1310 501—600 5124 201—300 1313 001—100 5130 401—500 1342 301—400 5177 201—300 1349 301—400 5182 001—100 1359 301—400 5248 301—400 1386 701—800 5253 001—100 1394 701—800 5278 101—200 1400 101—200 5283 501—600 1411 801—900 5297 501—600 1417 701—800 5312 601—700 1424 601—700 5362 501—600 1439 301—400 54 Uu 901—1000 1444 501—600 5411 201—300 1458 101—200 5413 001—100 1466 601—700 5415 501—600 1487 801—900 5415 701—800 1474 401—500 5447 301—400 1493 201—300 5460 101—200 1495 001—100 5468 601—700 1510 . 601—700 5474 601—700 1518 901—1000 5480 301—400 1548 301—400 5801 101—200 1619 801—900 5848 201—300 1641 701—800 5855 301—400 1646 701—800 5864 201—300 1654 701—800 5865 501—600 1668 501—600 5888 401—500 1698 501—600 5896 401r—500 1700 401—500 5902 401—500 1718 101—200 5932 101—200 1719 601—700 5958 • 6C1—700 1722 301—400 5978 501—600 1732 001—900 5992 801—900 1742 701—800 6003 101—200 1745 101—200 6017 001—100 1730 801—900 Li A szovjet kormányküldöttség Rijekába utazott Brionl (TASZSZ) A swwjet kormányküldöttség Oriooi sxi- ffeti tartózkodásának második napján folytatódtak a tárgya­lások a jugoszláv kormány küldöttségével. A két küldötti ség tagjai és tanácsadói több­ször is találkoztak. E találko­zókon a Szovjetuniót és Jugo­szláviát érdeklő kérdéseket tárgyalták meg. N. Sz. Hruscsov, N. A. Bul- ganyin és Josziip Broz Tito a Podgorka nevű gyorsjáratú motornaszádon hajóútat tett az Adria partja «mentén. El­látogattak Pula és Rovinj ki­kötőjébe. Május 30-án N. Sz. Hruscsov, N. A. Bulgamyin, A. I. Mikojan, D. T. Sepilov, A. A. Gromiko és P. N. Ku- mikun valamint V. A. Vatkov a Szovjetunió jugoszláviai nagykövete és B. N. Pomo­BÉCS Raab osztrák szövetségi kancellár vasárnap esti rádió beszédében bejelentette, hogy az osztrák kormány még az ál­lamszerződés érvénybelépése előtt engedélyt kér a négy nagy hatalomtól osztrák szövetségi haderő felállítására. Az Oszt­rák Néppárt sajtószolgálata szerint a kormány már június­ban a parlament elé akarja terjeszteni a hat>rőről szóló törvénytervezetét. Az általános hadkötelezettség bevezetését tervezi. NEW TORK A Saint Louisban megjelenő Post Dií(>atch című lap Sher- rill püspöknek az amerikai protestáns egyház vezetőjének cikkét közli. „Egyetlen józaneszű ember sem kíván háborút — írja töb­bek között Sherrill. — Az amerikai nép széles tömegei gyűlölik a háborút, nem akar­ják, mégis a hábfrúval szem­ben megnyilvánuló általános gyűlölet ellenére napról-napra marjav, L. F. UJfccsos. F. B. Moatror és f. F. Motorakor a Saovjetunrió küldöttség tanácsadói részivettek a Jo- sdp Brat Tito einak áltol. adott vftláareggeUn. Jugoszláv részről a. villásreggelin ott Tol­tak: E. KarrteFj, A. Bankóriás, S*. Vukmancvics-Tompo, K. Popovios, V. Micsuoovies, M. Todorovics, továbbá D. VüKes Jugoszlávia moszkvai nagykö­vete, valamint V. Vlahovics és M. Popovics, a jugoszláv küldöttség tanácsadói. Ugyancsak május 30-án Tito elnök ebéden látta vendégül a szovjet kormányküldöttséget. Május 30-án a szovjet kor­mányküldöttség Brioni szigeté ről Rijeka (Fiume) kikötőbe utazott. állandóan halljuk, hogy erről beszélnek. A püspök hangsúlyozza, hogy el kell ismerni olyan nemzet­közi események óriási jelentő­ségét, mint a Kínában létrejött „nagy fordulat.” A püspök az alábbi progra­mot javasolja az amerikai nép­nek annak érdekében, hogy megszűnjék a háború felé sod­rás: 1. őszintén fel kell tárni az igazságot a nemzetközi helyzet­ről; 2. meg kell ismerni a többi népeket és tiszteletben kell tartani más népek szempont­jait; 3. az amerikaiaknak késznek kell lenniök a tárgyalásokra azokkal, akiknek véleménye különbözik az övékétől. STOCKHOLM A Ny Dag című lap cikket közöl, amely szerint serényen folynak az előkészületek Svéd­országban a Helsinkiben sorra- keriilő béke világtalálkozóra. Svédországot száztagú küldött­ség képviseli majd a találko­Peron, argentin elnök fogadta a szovjet küldöttséget Buenos Aires (TASZSZ) Juan Peron, Argentína elnöke május 30-án fogadta M. R. Kuzmint a Szovjetunió külke­reskedelmi miniszterének he­lyettesét, a Szovjetunió bue- nos-airesi ipari kiáRitása al­kalmából ott tartózkodó szov­jet küldöttség vezetőjét és a küldöttség tagjait. A földművelésügyi miniszter rendelete a pontyfogási tilalmi idő meghosszabbításáról A hűvös időjárás elhúzódá­sa miatt a földművelésügyi miniszter módosította az előbb megállapított pontyfogási ti­lalmi időket. A módosítás sze­rint a Balatonon június 15-ig az előző rendeletben megje­lölt természetes vizeken pedig június 20-ig tilos pontyot fog­ni, zón. Számos isrirt közélett személyiség is szerepel a kül­döttség tagjai lvizött. Az előkészületekl#;l kapcso­latban egyre nagyobb lendület­tel folyik az aláírásgyűjtés a Béke-Vllágtanács Irodájának bécsi felhívására. PEKING A Zsenminzisipao hétfői szá­mának vezércikke megállapít­ja, hogy az Ali Szasztroamid- zsozso indonéz miniszterelnök és Kína vezetői között felvett baráti kapcsolatok a béke ügyét szolgálják „Ezek a baráti kapcsolatok elősegítik azoknak a közös tö­rekvéseknek sikerét, amelye­ket Kína és Indonézia a ban- dungi értekezleten a béke, függetlenség, szabadság és ba­rátság érdekében kifejtett” —• írja a lap, hangsúlyozva, hogy az ilyen baráti kapcsolatok hoz zájárulnak az értekezlet sikeré­hez, valamint Ázsia, Afrika és az egész világ békéjéhez, KÜLFÖLDI HÍREK Sorozat­Sor­szám: szám: 1762 801—900 1763 001—100 1770 601—700 1783 501—600 1794 001—100 1802 301—400 1802 601—700 1822 401—500 1827 101—200 1838 401—500 1839 001—100 1841 801—900 1845 801—900 1851 501—600 1859 701—800 1884 101—200 1899 701—800 1906 801—900 1929 701—800 1952 401—500 1956 101—200 1958 901—1000 1962 801—900 1993 601—700 1993 701—800 2019 001—100 2065 301—400 2092 201—300 2107 301—400 2108 201—300 2140 301—400 2166 101—200 2168 101—200 2182 201—300 2239 201—300 2247 201—300 2293 001—100 2294 101—200 2309 101—200 2332 301—400 2349 001—100 2375 201—300 2416 301—400 2421 101—200 2450 201—300 2461 401—500 2469 201—300 2495 301—400 2497 001—100 2493 201—300 2504 001—100 2693 201—300 2728 001—100 2728 401—500 27 Jő 001—100 2789 001—100 2816 401—500 2824 001—100 2834 101—200 2845 401—500 Sorozat­Sor­szám: szám: 2856 001—100 2862 001—100 2910 301—400 2954 401—500 3033 101—200 3041 401—500 3072 401—500 3088 001—100 3091 201—300 3136 401—500 3211 201—300 3235 301—400 3240 201—300 3282 401—500 3287 301—400 3290 401—500 3314 201—300 3334 001—100 3335 001—100 3338 301—400 3346 401—500 3401 401—500 3480 201—300 3513 201—300 3567 101—200 3602 401—500 3668 201—300 3708 201—300 3738 001—100 3746 401—500 3765 401—500 3839 301—400 3846 201—300 3886 001—100 3911 301—400 3913 401—500 3922 201—300 3942 101—200 3944 101—200 4000 001—100 4005 201—300 4038 201—300 4046 301—400 4065 801—900 4070 301—400 4120 601—700 4121 301—400 4148 801—900 4151 801—900 4158 501—600 4162 401—500 4167 901—1000 4192 101—200 4213 401—500 4227 701—800 ■ 4227 901—1000 4237 001—100 4239 201—300 4244 401—500 4253 601—700 4260 901—1000 Sorozat­Sor­szám: szám: 4290 101—200 4292 001—100 4295 101—200 4299 601—700 4312 901—1000 4322 201—300 4344 501—600 4353 201—300 4378 701—800 4426 001—100 4434 801—900 4489 301—400 4513 501—600 4526 201—300 4553 601—700 4561 201—300 4566 201—300 4568 401—500 4576 401—500 4599 301—400 4599 901—1000 4602 101—200 4609 601—700 4611 601—700 4633 801—900 4634 801—900 4667 001—100 4668 201—300 4672 801—900 4689 801—900 4706 001—100 4722 701—800 4729 401—500 4741 201—300 4755 801—900 4776 301—400 4854 101—200 4859 001—100 4863 301—400 4869 201—300 4883 001—100 4912 901—1000 4922 101—200 4936 601—700 4944 301—400 4966 201—300 4971 001—100 5003 501—600 5C18 501—600 5030 . 301—400 5047 101—200 5050 601—700 5062 301—400 5074 401—500 5097 901—1000 6124 601—700 5125 301—400 5130 301—400 5135 901—1000 5168 901—lüOO 5172 501—600 Sorozat­Sor­szám: szám: 5186 901—1000 5194 101—200 5206 601—700 5207 701—800 5248 701—800 5280 601—700 5281 001—100 5295 801—900 5299 901—1000 5303 701—800 5304 601—700 5349 101—200 5356 601—700 5366 601—700 5370 601—700 5380 601—700 5383 901—1000 5389 001—100 5389 601—700 5402 601—700 5406 601—700 5410 901—1000 5429 301—400 5451 401—500 5462 701—800 5480 501—600 5498 501—600 5776 701—800 5818 301—400 5826 701—800 5858 601—700 5864 501—600 5945 801—900 5954 001—100 5965 201—300 5970 401—500 5971 501—600 5993 001—100 6001 901—1000 6032 001—100 6032 301—400 6033 701—800 6050 101—200 6080 001—100 6087 301—400 A fenti gyorslista közvetlenül a húzás után készült. Az eset leges számhibákért felelősséget nem vál­lalunk. A hivatalos sorsolási jegyzék alapján az országos Takarékpénztár fiók­jai és a postahivata­lók június elsejen kezdik meg a kisor­solt kötvények be­váltását.

Next

/
Thumbnails
Contents