Raffay Sándor szerk.: Theologiai Szaklap 10. évfolyam, 1912 (Budapest)

X. ÉVFOLYAM. 1912. ÁPRILIS. 1,—2. SZÁM. THEOLOGIAI SZAKLAP MEGJELENIK NEGYEDÉVENKÉNT 5 IVEN. ELŐFIZETÉSI ÁRA ÉVI 6 KOR. — THEOLOGUSOKNA Κ 4 KOK. B. Pap István, Hamar István, budapesti theol. igazgató, budapesti theol. tanár, Pokol József, Dr. Tüdős István, kolozsvári theol. tanár, miskolci ref. lelkész, KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI JRaffay Sándor, theol. tanár, budapesti ev. lelkész. TARTALMA: A Jelenésekről való könyv. Dr. Erdős Józseftől 1 Lethenyei István. Bothár Dánieltől 37 A vallás téves és igazi hivatása. Raffay Sándortól 68 A legújabb Kálvin-kép. Révész Imrétől 77 Tanulmányok a skót vallásos nevelés történetéből. Imre Lajostól. ... 91 Az Üdvözítő gyermekségének arab evangelioma. Iiaffay Sándortól . . . 126 Könyvismertetés: Dr. Visscher H., Religion und soziales Leben bei den Naturvölker. Sebestyén Jenőtől 155 Dr. Tscbackert Pál, Rövid tanulmányi kalauz. Fordította Dr. Szlávik Mátyás, revideálta Révész Kálmán. Raffatj Sándortól .... 159 'JMv BUDAPEST. 1912

Next

/
Thumbnails
Contents