Raffay Sándor szerk.: Theologiai Szaklap 5. évfolyam, 1907 (Pozsony)

•f ·. ·» ftrjp V. ÉVFOLYAM. 1907. JANUÁR 1. SZÁM. THEOLOGIAI SZAKLAP MEGJELENIK NEGYEDÉVENKÉNT 5 IVÉN. ELŐFIZETÉSI ÁRA ÉVI 6 KOR. — THEOLOGUSOKNAK 4 KOR. Jausz Vilmos, soproni theol. tanár, Pokoly József, Dr. Tüdős István, kolozsvári theol. tanár, miskolci ref. lelkész, KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI Paffay Sándtfr, pozsonyi theol. tanár. TARTALMA: Keresztelő János. Tüdős István dr.-tól 1 Az egyéniség és a személyiség az Ujtestamentomban. Schneller István dr.-tól 15 Jézus születése. IV. Raffay Sándortól 33 A pietismus paedagogiája. Payr Sándortól 43 Márk és Pál. Raffay Sándortól 66 Lapszemle : 69 Könyvismertetés : Dr. Masznyik Endre, Jézus élete évangéliomi képekben. Raffay Sándortól 73 Griitzmacher G. Hieronymus. Daxer Györgytől 75 Biblische Zeit- und Streitfragen. Daxer Györgytől 76 Debreceni Lelkészi Tár. Csiky Lajostól 77 POZSONY. WIGAND F. Κ. KÖNYVNYOMDÁJA. 1907.

Next

/
Thumbnails
Contents