Herman Ottó szerk.: Természetrajzi Füzetek 7. (Budapest, 1883)

TARTALOM. Lap Dr. MADARÁSZ GYULA. AZ egyiptomi kánya (Milvus Aegyptins Gm.) a magyar madárfaunában (I. Tábla) ._ • ... ... ... ... ... ... 3 FRIVALDSZKY JÁNOS. Coleoptera nova ex Hungária desoripta ... — 0 Dr. TÖMÖSVÁRY ÖDÖN. Thalassomya congregata, species Dipterorum nova e família Cbironomiüarum desoripta ... ... ... _ . ... ... __. 19 Dr. HORVÁTH GÉZA. Heteroptera Anatolica . .... -2\ Dr. TÖMÖSVÁRY ÖDÖN. Magyarországban talá!t Smyntburus fajok (Species generis Smynthurufl faunae Hungaricae.) Egy rajzzal.._ ... 31 Dr. TÖMÖSVÁRY ÖDÖN. A Heterognathák egy uj alakja hazánkban. Három rajzzal ... ... ... ... _.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 39 Dr. DADAY JENŐ. Adatok a Retyezát tavai Crustacea-faunájáuak ismere­téhez (II. Tábla.)... .__ ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... 41 Dr. ENTZ GÉZA. A «Protista» és « Véglény » kifejezések ügyében ... .... 74 Dr. ENTZ GÉZA. A tordai ós szamosfalvi sóstavak ostorosai (Flagellati) III. ós IV. Tábla... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .__ 76 JANKA VICTOR. Cruciferae silicnlosae florae Europaeae ... ... ... ... 106 HERMANN GÁEOR. Ujabb adatok Magyarország flórájához ... ... ... __. Ii27 Inhalt der Bévue. Pis. ZOOLOGIE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 131 Mit Beiträgen von Dr. JULIUS von MADARÁSZ, JOHANN von FRIVALDSZKY, Dr. E. TÖMÖSVÁRY, Dr. GÉZA HORVÁTH, Dr. EUGEN* D.VDAY, Dr. G. ENTZ. BOTANIK ... ... ... ... ... ... ..„ ... ... ... ... ... ... 168 Mittheilungen von VICTOR von JANKA und G. HERMANN.

Next

/
Thumbnails
Contents