Új Néplap, 2012. december (23. évfolyam, 281-304. szám)

2012-12-01 / 281. szám

F HIRDETÉS lyiEGJ'EcENiU Gsaladh izutazas »■V-T.-trU Részletekről i ÍS* oldalon olvashat KERESSE A SZOUON.HU OLDALON: fé&gi A MEGYE HÉTVÉGI ESEMÉNYEINEK HÍ?® PROGRAMAJÁNLÓIT! ► www.szouon.hu Ara: 150 Ft. Előfizetve: 103 Ft www.szoljon.hu 2012. december 1., szombat XXIII. évfolyam, 281. szám MEGYEI NAPILAP A KÁPOSZTA PÁROLVA, FŐZVE BADER MARTON IS NYERŐ ZÖLDSÉG AREALMADRID ► 12. OLDAL RAJONGÓJA ►9. OLDAL EGY PERCBEN Ritka állatokat mentettek meg A szolnoki árvízvédelmi beruházás ve­szélyeztette volna a védvonal kövei közt élő fali gyíkokat, ezért hüllőmentő akci­ót indítottak a védelmükben, ►s. oldal A hétvégén hi­deg, szeles Idő várható. Vasár­nap elszórt esőre lehet számítani. A hőmérséklet maximuma 5 fok körül lesz. ► 13. OLDAL rászorulóknak Kőteleken és Mart­fűn is csomagokat osztott a Magyar Ökumenikus Se­gélyszervezet az EU élelmiszersegé­lyéből. ► S. OLDAL IDŐJÁRÁS ^ Élelmiszer a Szélsőjobbellenes fellépés Vasárnap tüntetés lesz Budapesten a Parlamentnél, melyen kormány- párti és ellenzéki képviselők is részt vesznek majd. ►s. oldal Több beteget találtak Az adatok növe­kedést mutatnak, de egészségügyi ellátáshoz köthe­tő AIDS-fertőzés nem történt. ► 8. OLDAL ÜGYELETI SZERKESZTŐ: • 80/337-9039-------—r" TERJESZTÉS: » 30/375-8806 HIRDETÉS: »30/378-0830 E-MAIL: q|ngpl»p&uineplmi.hu Ön milyen támogatásokat fizetne utalványban? Csak amiket nem nekem folyósítanak Étkezési Lakhatási PILLANATFELVÉTEL SZÓVÁ TESSZÜK A gyerekek leguggoltak egy pad elé a játszótéren és mutogattak. Aztán a szülők egy része is odaállt. Elképzelni sem tudtam, hogy mi vonzhatja job­ban a gyerekeket, mint a hinta vagy a csúszda. De mivel a lányom odavon­szolt, magam is láthattam a csodát. Egy tengerimalacot, amelyet pórázon vezetett le a parkba a kis gazdája. Csak szegény állatnak nem volt „ma­laca”: mindenki őt simogatta, gyürö- gette, főleg, miután a gazdi kikötötte egy kukához és elment játszani. A kis állatka derekasan állta a rohamot, bár megmondom őszintén, féltem, hogy szívrohamot kap, úgy remegett ijedtében. Én meg azon morfondíroz­tam, a szülők mit szóltak csemetéjük akciójához. (P. R.) Szenzációs oslenylelet különlegesség A Tiszából fogták ki a több ezer éves maradványt Ellopták a város díszkivilágítását szolgáló izzósorokat nyomozás Advent első vasár­napján kigyúlnak a fények Jászberény központjában. A város közössége díszbe öl­tözteti települését, és várja karácsony ünnepét. Csak az vet árnyékot minderre, hogy nemrégiben kiderült: az el­múlt években milliókért be­szerzett izzósorokat ellopták az önkormányzat raktárából. Természetesen a rendőrségi eljárás elindult az ügyben, a nyomozás folyamatban van. Ugyanakkor az önkormány­zat úgy gondolta, hogy nyom­ravezetői díjat ajánl fel annak, aki segítséget nyújt a díszek felkutatásához. ►s. oldal A devizahitelek törlesztésében is segítenek kasszák Jövőre számos új szolgáltatást nyújthatnak majd az önsegélyező pénz­tárak. A kasszák egyebek között a terhesgondozás, a devizahitel-törlesztés, a rezsi­számlák és a felsőoktatás költségeibe is beszállhatnak majd. Aki teheti, annak ér­demes igénybe venni ezeket a szolgáltatásokat, hiszen az önsegélyező pénztárak után is igénybe vehetők adóked­vezmények. A munkáltató béren kívüli juttatásként kedvezményes közterhekkel havonta a minimálbér 30 százalékig fizethet az ilyen kasszákba a munkavállaló részére. ^7. oldal Hazánkban egyre több no all munkába család A hölgyek húsz év óta most dolgoznak a legnagyobb számban Száz nőből ma nem kevesebb, mint ötvenhárom nő dolgozik Magyarországon, húsz éve ez a legmagasabb arány. Kény­szerből vagy belső indíttatás­ból? Az okok sokrétűek.- Hajlamosak vagyunk el­feledni azt, hogy a gyermek- nevelés lényegében ugyan­olyan munka, mint bármi más - mondja Kövesdy Zsolt, kunszentmártoni plébános. ­Csak nem nyolc órás, hanem huszonnégy órás elfoglaltsá­got jelent az anyának, húsz éven keresztül. Az édesanya szerepet, mint „állást”, ige­nis el kellene ismernie az ál­lamnak. Fizetést kellene adni a nőknek és a nyugdíjba is jó lenne beleszámolni a gyer­mekneveléssel eltöltött éveket - vélekedik a plébános. ►2. OLDAL A koponya és a szarv súlya majd' 30 kiló, alig bírja el Molnár Attila, aki a Tiszazugi Földrajzi Múzeumban segít a kiállítás berendezéseben Páratlan leletre bukkant a nagyrévi Tarjányi Mihály és fia. Halászat közben egy hatal­mas méretű ősbölény koponyá­ja akadt hálójukba a Tiszán. A fosszüia szélessége 130 cen­timéter, súlya pedig több mint 30 kilogramm.- A lelet rendkívüli és ál­líthatom, nem csak a mi mú­zeumunk esetében - mondja a Tiszazugi Földrajzi Múzeum vezetője, Béres Mária- Ilyen hatalmas bölénykoponya az országban kevés látható. Szak­embereink gyorsan megállapí­tották, ez bizony egy ősbölény testrésze. Ezek az állatok köz­tudottan 15 ezer évvel ezelőtt éltek térségünkben. ^3. OLDAL A tanárok nem mondtak le a béremelésükről tárgyalások A Pedagógu­sok sztrájkbizottsága nem mondott le húsz százalékos béremelési igényéről, noha a kormány a kérést a héten vállalhatatatlannak nevezte. A Pedagógusok Szakszerveze­tének elnöke szerint a napok­ban következő újabb tárgya­láson új javaslatot tesznek a béremelés forrására. Közben a Tankönyves Vállalkozók Országos Testületé arra kérte a szaktárcát, hogy egy évvel halasszák el az új kerettan- tervek bevezetését. A szakma köztestülete szerint a 2013-as megvalósításához még akad néhány kérdés, ami tisztázás­ra vár. M. OLDAL Gyerekek támadtak meg egy férfit a buszon RABLÁS Három tizenéves rá­támadt egy huszonéves férfi­ra csütörtök délelőtt Szolno­kon. A 24/A jelzésű, helyi já­ratos autóbuszon szemelte ki a három fiatal elkövető a fér­fit. Áldozatukat körbevették, beszélgetést kezdeményeztek vele. Miután az nem akart velük szóba állni, sértegetni kezdték, majd bántalmazták.- Valóban történt egy ilyen eset - erősítette meg lapunk értesüléseit Szabó Zita őr­nagy, a Jász-Nagykun-Szol- nok Megyei Rendőr-főkapi­tányság sajtószóvivője. - A10, 12, 13 éves támadók elvették a fiatal férfinél lévő 300 fo­rint készpénzét és a majd­nem üres cigarettás dobozát. A következő megállónál az elkövetők zsákmányukkal le­szálltak, míg a 22 éves sértett telefonon értesítette a rend­őrséget. A rendőrök perceken belül a helyszínre érkeztek és elfogták a három gyermekko­rú elkövetőt - mondta a me­gyei rendőr-főkapitányság sajtószóvivője. A három támadó nem isme­retlen a hatóság előtt, bűnlajst­romuk fiatal koruk ellenére igen hosszú: lopás, garázda­ság, vasúti közlekedés bizton­sága elleni bűncselekményt is követtek már el, de büntethe­tőséget kizáró ok, hogy gyer- mekkorúak. ■ E. Cs. Elkészült a rendelő. Befejeződött a besenyszögi orvosi rendelő bővíté­se és felújítása. Az ünnepélyes keretek között tegnap délelőtt megren­dezett átadón a meghívott vendégeknek bemutatták a korszerű intéz­ményt, amely kibővült a fogorvosi rendelővel is. i * I 1 I

Next

/
Thumbnails
Contents