Új Néplap, 2012. november (23. évfolyam, 256-280. szám)

2012-11-02 / 256. szám

HIRDETÉS Ara: 150 Ft. Előfizetve: 103 Ft tkönyv válogatás, címen. Részletekről a Ík2h oldalon olvashat. KBtEssEASZOUOHHUnMuft SZEMÜNK ELÁRULJA KORUNKAT BRAD Pin FRANCIA A BOUNTY ÁTKA LECSAPOTT, EGY 42 . - f . FTM Ani |M|Í AT FÖLDÖN IS LONDONI 0^« ÉVES NŐ AZ ÁLDOZAT! ►WWW.SZ0U0N.HU tw Afc tLt ■ MUUUNIVAI ^12. OLDAL ÉTELT ESZIK ►íi. EGY PERCBEN Nem nagyon viszik a portékát A korábbi rossz dinnyetermés miatt a gazdáknak idén újabb keserűpirulát kell lenyelniük: a paprika iránt ala­csony a kereslet. ^2. oldal IDŐJÁRÁS Térségünkben ma helyenként kisüt a nap, és felerősödik a szél. Reggel 4,9 fok, délután akár 18 fok melegre is számíthatunk. ► 14. OLDAL Patapörköltet is főzött már Villanyszerelő, ápoló és gépko­csivezető. Közös bennük, hogy je­les főzőversenyek helyezettjei is. ► 5. OLDAL Csernobil miatt halt meg Komár? Komár az 1986-os atomerőmű-rob­banás idején Ukrajnában turnézott, meglehetősen közel a katasztrófa helyszínéhez. ►!!. oldal Mi a férfiak nyolc titka? Miért fut össze a legtöbb férfi szá­jában a nyál, ha lát egy Porschét vagy egy telt keb­lű nőt? Kiderül. ► 10. OLDAL ÜGYELET1 SZERKESZTŐ: « 30/887-9639 TERJESZTÉS: _______»30/878-8806 HIRDETÉS 130/378-0230 E-MAIL: ujneplap@ujneplap.hu PILLANATFELVÉTEL Már rém vágok disznót Hosszabb kihagyás után igen SZÓVÁ TESSZÜK Az állatok nem csak a bajt szimatol­ják ki, de emberből és ételből a jót is. Nem csoda, hogy hősünk a didergős reggeli piacozáskor pont annál a láda szőlőnél kötött ki. A cirógató napsuga­rak megcsillogtatták a haragoszöld fürtöket. Az ár azonban meggyőzte és az a néhány darázs is, amelyik ott melegedett, reggelizett a kövér szeme­ken. - Édes! - állapította meg, s miu­tán az árus ezt kérdésnek vette, buz­gón bólogatott. Pár méterrel odébb már nem állta meg, a kosarába tett ßrtökröl lecsípett egy szemet. Savanyú volt, s az a második és har­madik is. Az árusra nem, a fullánkos- ra végképp nem neheztelt, mert hol van az megírva, hogy a darazsak mind édesszájúak? Cs. R. 770865 5054 12256 CSIBI BENCE RÁHANGOLT A RÁDIÓKR Nem akármilyen képessé­gekkel rendelkezik Csibi Bence! Alig volt hároméves, amikor különleges gyűjte­ménye első darabját meg­kapta. Korát meghazudtoló módon vette kézbe, szülei legnagyobb meglepetésére elkezdte bütykölni. így lett része Csibi Bence életének a rádió, vagyis a rádiók, mára ugyanis mint­egy ötven darab van a bir­tokában. A törökszentmik­lósi hatodik osztályos fiú azonban nem csak gyűjti a rádiókat, hanem szereli, javítgatja is. Szobáját ren­geteg, meglehetősen régi, de már „üzembe helyezett” rádió díszíti. Bence azonban nem csak rádiókkal foglalko­zik, régi órákat, sőt, ré­gi fényképezőgépeket is szívesen javítgat szabad­idejében. A szobájában helyrehozott ingaóra, szekrényében rengeteg fo­tómasina található. Külön­böző méretek, különböző gyártmányok, működők és (egyelőre) működéskép­telenek... Ezek mind-mind részei a törökszentmikló­si fiú mindennapjainak. Amikor csak ráér, szerel és nagy öröm számára, ha „életre kel" egy koros da­rab. Különleges hobbijá­ban két nagypapája segíti Bencét, egyiküktől - aki műszerészként dolgozott - az érdeklődést örökölte, másikukra a régi holmik beszerzésében számíthat.- Régi ismerősein ke­resztül vagy éppen egy-egy lomtalanításkor bukka­nunk újabb és újabb da­rabra - mondja Bence. A tizenkét esztendős fiút műszaki érdeklődése mellett az angol nyelv tanulása is leköti, kedvenc tantárgya az irodalom és törté­nelem, s hogy még tel­jesebb legyen a kép, Bence zenét is tanul, zongoraórákra jár... ► 3. OLDAL Felmentették a megyei bűnügyi igazgatót váltás November elsejei ha­tállyal felmentette, és rendel­kezési állományba helyezte Fekete Miklós ezredest, a megyei rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatóját - a me­gyei rendőrfőkapitány, Far­kas József ezredes javaslatára- Hatala József altábornagy, az Országos Rendőr-főkapi­tányság (ORFK) vezetője - kö­zölte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitány­ság sajtószóvivője csütörtö­kön az MTI-vel. Szabó Zita őrnagy tájé­koztatása szerint az ORFK vezetője ezzel egyidejűleg a megürült posztra Szakács László alezredest nevezte ki. Az országos rendőr-főka­pitány ugyancsak november elsejei hatállyal megbízta Szabó Zoltán alezredest- eddigi bűnügyi osztály- vezető és kapitányságve­zető-helyettest - a Szolnoki Rendőrkapitányság vezetői feladatainak ellátásával. ■ Felmérés: sok a túlképzett magyar munka Egy friss felmérés szerint a magyar munka- vállalók harmada túlképzett a jelenlegi munkájához, a vállalatok viszont úgy vélik, hogy negyven százalékos hi­ány van a magasabb szintű képesítést igénylő munka­körökben. Kiderült viszont, hogy hazánkban a barátság többet ér, mint a karrier. ► 11. OLDAL Kevesebb káposzta- repcét vetettek az idén földügy Mintegy 13 ezer hektáron vetettek káposzta- repcét a gazdák az ősszel, ez csupán a fele a 2011 őszén megyeszerte elvetett 25 ezer hektárnyinak - derül ki a he­lyi kormányhivatal Földmű­velésügyi Igazgatóságának legfrissebb jelentéséből - írta az MTI. A szervezet vezetője, Kiss Róbert tájékoztatása sze­rint átmenetileg enyhült a súlyos csapadékhiány, de a termőtalajok, növények szá­mára felvehető hasznos víz­készlet még mindig 100-150 milliméternyi hiányt mutat a megyében. Beszámolt ar­ról is, hogy az őszi árpából jelzett 21 ezer hektáros veté­si szándék teljes egészében megvalósult, a tervezett 133 ezer hektárnyi őszi búzából közel 105 ezer hektár vetése ugyancsak befejeződött. A kukorica aratása a végéhez közeledik. A 2,38 tonnás ter­mésátlag a legpesszimistább becsléseket igazolja. A már majdnem teljesen betakarí­tott napraforgó hozama eléri az 1,83 tonnát hektáronként. A szakember elmondta: ed­dig közel 2000 kárbejelentés érkezett be. Az érintett terü­letek nagysága meghaladja a 136 000 hektárt, amelyből mintegy 121 000 hektáron pusztított aszály. ■ Jelentős támogatás a projektnek pénz Egy kormányhatározat alapján támogatásban része­sül Jászfényszarun az ipari park komplex fejlesztése kap­csán benyújtott kiemelt pro­jekt pályázat. A durván egy- milliárd forintos fejlesztéshez - a közlönyben megjelentek szerint - mintegy 448 millió forintos támogatást nyertek. Vérségi László, a Jászfénysza- ru Ipari Centrum Kft. ügyve­zetője elmondta, a várhatóan jövőre induló kivitelezéssel megvalósuló vállalkozói ház, illetve iparipark-bővítés ered­ményeként megtelepülő vál­lalkozások mintegy száz új munkahelyet hozhatnak létre a településen a jövőben. ■ BCS Baleset-megelőzési nap A megváltozott időjárási viszonyokra hívták fel a figyelmet a megyei baleset-megelőzési bizottság és a közlekedési felügyelet szakemberei szerdán. A szolnoki Interspar parkolójában a tanácsok mellett ingyen átvizsgálták (képünkön) a gépjárműveket is. t i i k t Bence rádiőgyűjte- ménye egyik darab­jával

Next

/
Thumbnails
Contents