Új Néplap, 2012. augusztus (23. évfolyam, 179-204. szám)

2012-08-01 / 179. szám

BETUTOTO Ára: 140 Ft. Előfizetve: 97 Ft FOLYTATÓDIK A VADÁSZAT, NE HAGYJON KI EGYET SEM! EífjS KERESSEASZOUON.hu OLDALON: LEGIBOMBAK A BALATONBAN: MINDENKI MÁSKÉNT A LEGFRISSEBB SPORTHÍREKET, MCP TÜBB IfCDÍil UCT Cl A ' ISMERI MEG A FŐZÉS 05?Sí BESZÁMOLÓKAT! Mtb IUdD KtKULHtl tLU FORTÉLYAIT ►8. OLDAL EGY PERCBEN Nem fenyeget a belvíz Tomajmonostorán mostanáig nagy terhet jelentett a belvíz. Ezt a gondot orvosolja az a beruházás, melyet a minap adtak át. >2. oldal IDŐJÁRÁS Ma időnként fel­hők takarják el a napot, de esőre megyénkben nem kell számíta­ni. A hőmérséklet maximuma 30 fok körül várható. ► 10. OLDAL Országos verseny lesz? Karcagon meg­hirdették „A leg­szebb konyhaker­tek” programot, melyet országos­sá szeretnének tenni. ^3. oldal Állás helyett elbocsátások Negyvenezer megváltozott munkaké­pességű ember kerülhet utcára, mert megszűnt a foglalkoztatásukat segítő bértámogatás. M. oldal Feljelentették az ügyészt Feljelentették Mátsik György volt 56-os ügyészt, aki halálbüntetést kért a kiskorú Mansfeld Péterre. ► 6. OLDAL ÜGYELETI SZERKESZTŐ: 130/887-9639 TERJESZTÉS: _________«30/375-5806 HIRDETÉS ________« 30/378-0830 E-MAIL: lUneplapi&ufneplap-hu PILLANATFELVÉTEL Ön mi alapján választ közlekedési eszközt? A kényelmi szempontok alapján A megálló közelsége alapján SZÓVÁ TESSZÜK! Egy virágcsokor is a társaság tagja lett a szülinapi bulin. Az ünneplőkkel, vagyis velünk „tartott" egyik szórako­zóhelyről a másikra Szolnok belváro­sában. (A gyönyörű bokrétát a bará­taimtól kaptam születésnapomra, akik óriási örömet okoztak ezzel, még egy­szer köszönet érte.) „Kér valamit az ünnepelt?”- kérdezte egy fiatalem­ber az egyik zenés-táncos programot kínáló vendéglátóhelyen. A „köszö­nöm, nem” válasz ellenére egy perc múlva nagy pohár itallal tért vissza. Egy pillanat alatt kiderült, nem a fele­letemet hagyta figyelmen kívül, sokkal inkább a figyelmes jelző illik rá. Szándéka szerint ugyanis a virágom szomját akarta csillapítani a vízzel. Egy igazi úriember! (R. Á.) 12179 9 770 65 5030 Aranyáért vették üldözőbe támadás A nő ékszereit és táskáját akarta elvenni egy férfi HIRDETÉS A szolnoki hölgy esete is mutatja: a kétségbeejtő helyzetekből is könnyebb szabadulni, ha sikerül időben segítséget kérnünk. Képünk illusztráció. Épp a munkahelyére indult egy szolnoki hölgy a minap, amikor egy hajléktalan állí­totta meg. Az aranyait köve­telte tőle. A futásnak eredt nőt a férfi üldözőbe vette.- A szolnoki vásárcsarnok melletti szűk utcán haladtam a munkahelyem felé - mond­ta a még mindig zaklatott Marcsi. - Utánam szólt egy fiatal hajléktalan, hogy adjam oda a táskámat és az ékszere­imet. Nagyon megrémültem - tette hozzá. Mivel a fiatalasszony sen­kit nem látott, aki a segítsé­gére sietett volna, elkezdett futni és kiabálni.- A férfi utánam kiáltott, hogy ne szaladjak és ő is fu­tásnak eredt - számolt be a történtekről a hölgy. - Na­gyon megkönnyebbültem, amikor a kis szűk köz vége felé megláttam egy férfit, aki szerencsére segített ebben a számomra megdöbbentő helyzetben. A szolnoki hölgy az esettel kapcsolatban elmondta, hogy a történtek óta nem hord arany ékszereket, s emellett más útvonalat választ a mun­Volt idő, mikor misekor havazott a templomban búcsú Csaknem 30 év után vesz búcsút Tiszaföldvártól és környékétől Tamási József plé­bános, aki e hosszú idő alatt sokféle helyzettel találkozott.- Ideérkezésemkor tisztele­temet tettem az akkori párt­titkárnál, aki megjegyezte, reméli, nem lesz probléma az együttműködésünkben. Én a következő szavakkal nyugtattam meg: már hogy is lenne, mikor épp önök garantálják a vallásszabadsá­got?! - meséli. Az egyházközséget, az épü­leteket cudar állapotban vette át Tamási József. Misekor pél­dául havazott a homoki temp­lomban - mondja. M. OLDAL kahelyére menet: a főút mel­lett jár dolgozni. S Marcsi esete nem tekint­hető egyedinek. Lapunknak egy másik hölgy is beszámolt egy hasonló, bár kevésbé ijesztő eseményről. De vajon mennyire gyakoriak az efféle események?- Nem jellemző, hogy haj­léktalan személyekkel szem­ben kell intézkedni a rend­őröknek - mondta Pásztorné Kovács Ágnes, a megyei rend­őr-főkapitányság sajtószó­vivője. - A nyári időszakban azonban többször fordul elő, hogy lakossági bejelentések érkeznek parkokban, játszó­tereken ténfergő, fekvő haj­léktalanokról, sőt kérege- tőkről is. Minden bejelentést ellenőriznek a rendőrök és megvizsgálják, a hajléktalan személy tanúsított-e bármifé­le jogellenes magatartást. Pásztorné Kovács Ágnes hangsúlyozta, ha valakit tá­madás ér, azonnal értesítse a rendőrséget. Minél előbb megtörténik a bejelentés, an­nál nagyobb az esélye, hogy a rendőrség forró nyomon efogja a támadót. M. OLDAL A tűzoltók ruhajaba bújtak nyílt nap Bemutatókon vettek részt a fiatalok Bemutatkozó nyílt napot tar­tott tegnap a megyei kataszt­rófavédelmi igazgatóság Szol­nokon. Ez egyben egy pálya- orientációs bemutató is volt ro­ma fiatalok részére - mondta Bene Anikó, lakosságvédelmi főelőadó. Sok érdeklődő ér­kezett a megyéből a szolno­ki tűzoltólaktanyába, ahol a résztvevőket Tóth Tibor me­gyei katasztrófavédelmi igaz­gató köszöntötte. Ezután inter­aktív bemutatók következtek. A gyerekek kipróbálhatták, milyen egy gázálarcban dolo- gozni, vagy belebújni egy tűz­oltó munkaruhájába, netán több tízméteres magasságba emelkedni. ■ E. Cs. INTERSPAR A tűzoltóság eszközeivel ismerkedhettek meg a résztvevők Használati jogot örökölhetnek az élettársak tervezet Jelentősen átalakí­taná a kormány az öröklési szabályokat. Egy törvény- javaslat szerint ugyanis meg­szűnik az a korlátozás, hogy az özvegy haszonélvezeti joga addig áll fenn, ameddig új házasságot nem köt, vagy pedig bejegyzett élettársi kapcsolatot nem létesít. Az­az a korábban közösen lakott lakás és annak berendezési, felszerelési tárgyai esetében holtáig élvezheti ezt a jogát. ► 6. OLDAL Elhullott halakat, bűzt tapasztaltak a cibakiak vízminőség Komoly prob­lémákat jeleztek olvasóink a cibakházi holt ág minősé- . gével kapcsolatban. Elhullott halakról, folyamatos bűzről számoltak be. Szöllősi Béla, a Horgászegyesületek a Tiszá­ért Társulás elnöke elmondta, szerinte a halpusztulásnak több oka van: a rendkívüli meleg, az algák elszaporodá­sa és a folyamatosan csökke­nő vízszint. >4. OLDAL Közmunkára is válthatók egyes büntetések szabálysértés A közelmúlt­ban történt törvénymódosítások hatására emelkedtek a szabály­sértési bírságok összegei. Egy szabálysértőt akár 300 ezer forintra is büntethetnek. Egy ekkora összeg megfizetése az emberek többségénél gondo­kat okozhat, ezért egy változta­tás következtében a büntetések egyes esetekben közmunkára, elzárásra is válthatók.- Nem lesz priusza annak, aki az elzárást választja a szabálysértési bírság megfize­tése, vagy a közmunka helyett - oszlatott el egy félreértést Pásztorné Kovács Ágnes, a me­gyei rendőr-főkapitányság sajtószóvivője. ►2. OLDAL i I Mit tegyünk egy esetleges támadás esetén? ■ KÉRJÜK A KÖZELBEN TARTÓZKODÓK SEGÍTSÉGÉT ■ AZONNAL ÉRTESÍTSÜK A RENDŐRSÉGET ■ A TRAUMA FELDOLGOZÁSÁBAN SZAKEMBEREK KÖZREMŰKÖDÉSÉT IS IGÉNYBE VEHETJÜK

Next

/
Thumbnails
Contents