Új Néplap, 2012. január (23. évfolyam, 1-26. szám)

2012-01-02 / 1. szám

KERESSE A SZOUON.HU OLDALON: A MEGYEI ESEMÉNYEK BESZÁMOLÓIT, KÉPGALÉRIÁIT! ►www.szouon.hu EGY SZARMATA TELEPET TÁRTAK FEL A RÉGÉSZEK . A HAZAI SZAKSZÖVETSÉG GYÚRTA DÁNIELT VÁLASZTOTTA MEG AZ ÉV ÚSZÓJÁNAK EGY PERCBEN Munkában nem lesz hiány Megyebeli ismert embereket kérdez­tünk arról, milyen esztendőre számíta­nak. A legtöbben sok feladatra, de ered­ményekre is. ^2. OLDAL IDŐJÁRÁS ifp Ma derült idő lesz élénk délies szél fúj, számottevő csapa­dék sehol sem esik. A jellemző hőmér­séklet reggel +1, délután +6 fok körül alakul ►14. OLDAL Blanka volt az első A szolnoki Hetényi Géza kórházban vasárnap hajnal­ban született meg a megyében az új év első babája, Blan­ka. ►3. OLDAL Nincsenek az élbolyban A mezőtúri volt az egyeüen kistérség a megyében 2010-ben, ahonnan egyetlen vállalkozásnak sem sikerült bekerülnie a Top 50-es listára. ^4. oldal Rajzfilmen a űgyelet^^B Madách-míí Elbúcsúztatták az óévet Megyeszerte vidámsággal búcsúztatták az óesztendőt. Az egyik legnagyobb tömeget vonzó rendezvény a szolnoki Kossuth téri évbúcsúztató volt. Éjfél közeledtére megtelt a tér emberekkel, akik a polgármesteri köszöntőt követően a szokásos tűzijátékkal ünnepelték a 2012-es esztendőt. A képgalériát keresse a SZOUON.hu hírportálon. Sy.KKKrSy.'ifiSnfi; Bemutatták Janko- vics Marcell leg­újabb animációs filmjét Szolnokon. Az alkotó beszélt a műről lapunknak. ►13. OLDAL 30/337-9639 TERJESZTÉS: 30/375-5206 HIRDETÉS: 56/516-716 E-MAIL: ujnepiap@ujneplap.hu Szétlopták az üres házat betörések Még a központi fűtést is kiszerelték az épületből PILLANATFELVÉTEL Olvasóink véleménye Ön hisz a jóslatokban? Igen, szerintem sok igazság van bennük Nem, csak a tényeknek hiszek Csak ha valami jót jövendölnek nekem (százalék) és mára szinte minden moz­dítható eltűnt a házból. Első­ként a kert hátsó részéből vit­Volt, hogy nyolc helyre is betörtek Teljesen lecsupaszítva találta elhunyt édesanyja házát egy szolnoki férfi. A hónapok óta üresen álló épület vonzotta a betörőket, akik több alkalom­mal is meglátogatták azt. Mint később kiderült, nem egyedi esetről van szó.- Néhány éve halt meg édes­anyám, de már a temetésének napján meglátogatták az éjsza­ka leple alatt a házát a betörők- kezdte a szolnoki Sz. János.- Azóta többször is betörtek,- A panaszosok által megje­lölt területen az elmúlt id& szakban volt olyan hónap, amikor nyolc családiház-betö- rés történt - mondta el a szolnoki déli ipartelepen tör­tént eset kapcsán Szabó Zita, a megyei rendőr-főkapitány­ság sajtószóvivője. -A ta­pasztalatok szerint ezen a környéken jellemzően a telep­helyeket látogatják a betörők. jebb jöttek. A rendőrség is volt kint többször is. János eJmondta, azért, hogy megfékezze a további betöré­seket, egy nagy testű kutyát vásárolt, de nem járt sikerrel, azt is elvitték. A végén már a főépületet is kiürítették, ellop­tak mindent, ami mozdítható.- A házban központi fűtés működött, a fűtőtesteket lesze­relték, volt, ahol még a csövet is levágták - folytatta. ► 3. OLDAL SZÓVÁ TESSZÜK Szolnok határába értem autóval a 442-es úton, amikor arra lettem figyel­mes, hogy egy mozgó farakás halad előttem. A különféle vastagságú ágak­ból és fatörzsekből összehordott ku­pac imbolyogva haladt az út szélén. Amikor sikerült megelőznöm, akkor látszott, hogy egy kerékpárra tornyoz­ta fel valaki azt a rengeteg fát. Való­színűleg az a férfi, aki a nyeregben ült. Aki a szabályos közlekedés érde­kében gyakran bele is pillantott a jár­műre szerelt visszapillantó tükörbe. Csupán azt sajnáltam, hogy valószínűleg abban csak a háta mögé feltornyozott farakást látta. (M. G. A.) 12001 9 770865 915016 Sokat javult a belvízcsatornák állapota A Kötikövízig idén is megtar­totta a működési területén ta­lálható árvízvédelmi, belvízvé­delmi, folyószabályozási és vízhasznosítási művek felül­vizsgálatát, s megállapították, hogy a legszükségesebb kar­bantartási feladatokat elvégez­ték. A töltéseken a kaszálás el­lenére az erősödő gyom- és cserjefertőzés ellen nem sike­rült elég hatékonyan védekez­ni. A műtárgyakon az alapkar­bantartásokat végezte el az igazgatóság. A belvízvédeke­zés során, a legkritikusabb he­lyeken végzett beavatkozások látványosan javították a belvíz- csatornák állapotát. ►3. OLDAL Rengeteg értékes dokumentumra akadtak A budapesti Ari Ilona immár nyugdíjasként, néhány éve családi gyökerei miatt újra Me­zőtúrra kezdett járni. A Mező­túr históriájával foglalkozó Bo- doki Fodor Helytörténeti Egye­sületen belül pedig létrehozták a családkutató tagozatot.- Kevesen tudják, hogy Ma­gyarországon csak 1895-től van állami anyakönyvezés - mondta Ari Ilona. - Azt meg­előzően a felekezeti egyházak anyakönyveiben rögzítették a születéseket, házasságkötése­ket és a haláleseteket. Egyre gyakrabban fordultunk meg a református egyházi levéltár­ban. Sok értékes dokumen­tumra akadtunk. M. oldal A Szolgálatban lévőket köszöntötte. Hoffmann Imre tűzoltó vezér­őrnagy (jobbról), a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgató-helyettese december 31-én köszöntötte a katasztrófa- védelem és a tűzoltóság szolgálatban lévő állományát. Képünk Szolnokon örökítette meg a tábornok fogadását. A bankszektor és a települések is kivárásra játszanak Veszélyes lavinát indíthat el, ha precedenst teremt Lázár Já­nos hódmezővásárhelyi fide- szes polgármester terve arról, hogy a bankok vállalják át az önkormányzati devizahitelek árfolyamveszteségének egy ré­szét. Ez ugyanis ezermilliárdos nagyságrendű is lehet. A bank­szektor és az önkormányzatok egyelőre a kivárásra játszanak. ►6. OLDAL Állami tulajdonban a kórházak A Magyar Rezidens Szövetség elnöke szerint megkezdődnek a tárgy alások az egészségügyi ve­zetéssel. Ennek eredményétől te­szik függővé a rezidensek a fel­mondóleveleik esetleges aktivá­lását Január 1-jétől egyébként állami tulajdonba kerültek a fő­városi és a megyei fekvőbeteg-el­látó intézmények, ►e. oldal ÜN-ADATTÁR A kereskedelmi szálláshelyek vendégeinek száma a megyében <«> Csökkent az állástalanok száma A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat minden hónapban húszadikán zárja le az aktuá­lis településsoros statisztiká­kat, és a következő hónap végé­re publikálja azokat. Mezőtúr munkanélküliségi adatai 2011. október 20-án csak némi válto­zást mutattak az egy hónappal korábbi, szeptemberi állapot­hoz képest, de jelentős javu­lást, ha 2010 októberének ada­taival hasonlítjuk össze azo­kat. Tavaly október 20-án 1266 álláskereső munkanélkülit re­gisztráltak a városban. Ez, a 11 842 munkaképes korú lakó fi­gyelembevételével, 10,68 szá­zalékos munkanélküliségi rá­tát jelent. M. oldal ► 4 é ték el a kerti szerszámokat,; rotációs kapát, a kézikocsit permetezőt. Később egyre fel

Next

/
Thumbnails
Contents