Új Néplap, 2005. október (16. évfolyam, 230-255. szám)

2005-10-01 / 230. szám

XVI. évfolyam, 230. szám 2005. október 1., szombat www.ujneplap.hu A Tiszaföldváron megrendezett őszi Áfész-napokon fellépett Varga Miklós is. k ► 3. OLDAL Ára: 82 Ft, előfizetve 61 Ft SZOMBAT Idősek világnapja Szolnokon A városi szegényházból nyolcvan esz­tendő alatt idősek otthona lett. A világ­nap alkalmából leporoltuk és kinyitot­tuk a históriáskönyvet. ► 4-8. OLDAL A költségvetés vesztesei Jövőre nadrágszíjhúzás vár az oktatás­ra, a kultúrára, a lakásügyre és az egészségügyre. A nyugdíjasok és a gaz­dák viszont talán nyertesei lehetnek az új költségvetésnek. ► 6, OLDAL Nem pályáztak a méhészek MEGYEI KÖRKÉP 2 Több olyan támo- idősek napja 4-5 gatás is volt eb- belföld __________6 ben az esztendő- külföld 7 ben, amire vala- gazdaság __8 miért nem pályáz- kék tükör 10 tak a méhészek, tv-músor _____12 ► 8. OLDAL SPORT 15 Rendőrbe szeretett a szökött rab Társkereső szolgálat segítségével bu­kott le egy szökött rab. A férfi egy „Ka­ti” fedőnevű féri nyomozóval ismerke­dett meg az internetes szolgáltatás se­gítségével... ► 10. OLDAL időjárás ;< Győzelemmel a hét vé- * rajtolt az Olaj gén boron- gós idő lesz. Szombat délután 16, vasárnap reg­gel 10 fokos hő­mérséklet várható ► 18. OLDAL A MAFC ellen mu­tatkozott be a szol­noki legénység a férfi kosárlabda Stihl Kupán. ► 18. OLDAL HÍVJON! Ügyeletes újságíró: Bugány János tel.: 70/211-17-95 Terjesztés: tel.: 516-703 üzenetrögzítő vagy 30/370-97-29 SZÓVÁ TESSZÜK! Egy alsós kislány hatalmas pakkal a hátán szalad lélekszakadva a szolnoki Szapáry utcán. Meg sem áll a közeli óvodáig. Belöki az ajtót, s a mosdó felé veszi az irányt. Ismeri a járást, egy éve még oda járt. Villámgyorsan megsza­badul a táskájától, ruházata egy részé­től és nagyot sóhajtva lehuppan a vé­cékagylóra. Az egyik pedagógus öröm­mel, mégis meglepve üdvözli egykori óvodását. A lányka ezúttal azonban nem a friss iskolai élményeit jött elme­sélni. Pusztán azért kanyarodott erre, mert tudta, hogy itt biztosan talál vécé­papírt, a minőségbiztosításával büsz­kélkedő alsófokú oktatási intézmény­ben pedig hiába kereste. LZ Intenzív osztályon fekszik a szolnoki Szigligeti Színház egyik vezetője. Ahogy azt tegnap már megírtuk, a szakembert a na­pokban szállították a budapesti László kórház intenzív osztályára C típusú gennyes agyhártya­gyulladással. A híradások szerint a színházi vezető a Rózsa neve-premier után néhány nappal lett rosszul. Képünk a próbán készült. Felajánlotta jutaímát a megyei elnök A megyei közgyűlés tegnapi ülésén szavaztak a képviselők a közgyűlés elnökének jutal­mazásáról. Az előterjesztés háromhavi jutalmat javasolt, amelynek összege eléri az 1 millió 620 ezer forintot. Tokár István a szavazás végén beje­lentette, hogy ezt az összeget szociális célra, rászoruló csa­ládok támogatására ajánlja föl. Válságos állapotban agyhártyagyulladás Ellenszert kaptak a társulat tagjai A fiatalasszony és a férj is lódít néha, ha kell Lapzártakor a színházi vezető állapota válságos volt, bár mint megtudtuk, re­ményre adhat okot, hogy ke­ringését sikerült stabilizálni. A televíziós híradások szerint a szakember a Rózsa neve című középkori krimi premierje után lett rosszul, de környezetében először inf­luenzára gyanakodtak. Mivel a próbák és a bemutató alatt a rendező a színház legtöbb színészével, alkalmazottjával kapcsolatba került, szüksé­gessé vált a társulat tagjai­nak ellenszerrel való ellátá­sa, tabletta formájában. Miután nyilvánvalóvá vált, hogy a színházi vezető geny- nyes agyhártyagyulladásban szenved, összehívták az éppen próbáló színészeket, és a teljes műszakot, hogy is­mertessék velük a kialakult helyzetet. A tegnapi napig nyolcvanheten éltek a lehető­séggel, hogy bevegyék a nyolc tablettából (tehát nem vakcinából) álló ellenszert. További huszonegy alkalma­zottat egyelőre kivizsgálnak, mielőtt a további esetleges gyógyszerkezelésükről dön­tenek. (FOLYTATÁS A 3. OLDALON) Azt híresztelik rólunk, hogy a magyar nagy dumás nemzet, és ha a helyzet úgy kívánja, lódítani is szokott. így van ez­zel egy fiatalasszony is, aki­nek a férje túl gyors az ágy­ban. Ezért, eljátssza, hogy mennyire élvezi a párjával az együttlétet. Hogy ki, hogyan és mit lódít, megtudhatja a holnapi Új Néplap Vasárnap Reggelben! Olvasóink véleménye ■ Aggasztónak tartja-e az orvo­sok elvándorlását? tmnv4dmpta|U)u (százalék) Igen, mert csak a hazai orvosokban Nem! A lényeg az, hogy lelkk bizok Ismeretes orvosok kezelje­nek Igen, de megértem őket, ha a lénye­gesen jobb anyagi elismeréssel ke­csegtető nyugat-európai állás mel­lett döntetnek. Mire megy el a befizetett pénzünk? helyi adók Ha nem is szívesen, de eleget teszünk kötelezettségeinknek A helyi adók esetében általá­ban jó a fizetési hajlandóság - ezt állítják a jászberényi és szolnoki önkormányzatnál is. Azt azonban egyik polgár­mesteri hivatal szakemberei sem tudták megmondani, hogy az adott településen pontosan mire mennek el fo­rintjaink. Ugyanakkor nem kevés pénzről van szó. A me­gyeszékhelyen például 3,6 milliárd forint adóbevétellel számoltak az idei költségve­tésben. Jászberényben az el­múlt esztendőkben másfél- milliárd forint folyt be az ön­kormányzat kasszájába. Idén ugyan ennél kevesebbre szá­molnak, ám az még mindig jelentős bevételi forrás. A helyiadók közül a legna­gyobb tételt a vállalkozókat terhelő iparűzési adó jelenti. Szolnokon mintegy kétmilli­árd, Jászberényben több mint egymilliárd forintot fizettek be a szeptember 15-ig határ­idő lejártáig. A megyeszékhe­lyen ugyanakkor hat cég fel­lebbezést nyújtott be az ipar­űzési adó ellen. A vállalkozá­sok arra hivatkoznak, hogy az Európai Unió nem ismeri el ezt az adónemet. ► 3. OLDAL Román kamion borult árokba Tízezrekből szépülnek a hölgyek Egy román rendszámú ka­mion eddig ismeretlen ok­ból letolta az útról az előtte haladó személyautót teg­nap késő este a négyes főút Szolnokot elkerülő szaka­szán. A megyei rendőr-fő­kapitányság sajtóreferense, Kovács Ágnes úgy tájékozta­tott, hogy az autó kigyul­ladt, majd a kamion is árok­ba borult. A helyszínre ri­asztották a mentőket és a tűzoltókat is, a nagy bal­esetnek azonban szerencsé­re csak két könnyű sérültje lett. A négyest elkerülő utat a rendőrségi szemle idejére teljesen lezárták. ■ HGY Sí!««? A legtöbb hölgy szívesen ál­doz a szépségápolásra. Hogy pontosan mennyit, az ter­mészetesen attól is függ, hogy a megye, illetve az ország me­lyik részén él. Ha pedig végül túl nagyra nőne a fizetendő összeg, egy részét még min­dig titokban tarthatják a pár­juk előtt. ► 2. OLDAL Szolgáltatások ára településenként (Ft) Település Jászszentandrás (Agócs Tímea fodrász ésTúróczy Katalin kozmetikus) Szolnok (Ciklon szépségszalon) Budapest (Gluecardio szépségszalon) 3500 hajvágás, festés alkalmi smink 1500

Next

/
Thumbnails
Contents