Új Néplap, 2005. augusztus (16. évfolyam, 178-203. szám)

2005-08-01 / 178. szám

Már keleten is enyhül Részletek a 16. oldalon Idén Tiszaburára került a korona megméretés Abádszalókoii ismét megválasztották a Tisza-tó szépét D. Szabó Miklós Közvélemény-kutatás A július valamelyest csökkentette az MSZP hátrányát. #9. OLDAL lángba borult a nádtető Rimóczi Ágnes Szombaton délután alapo­san megizzadt a szépszámú közönség férfiszakasza Abádszalókon a szabadtéri színpad környékén. Ennek két oka adódott: az egyik a kánikula, hiszen még ár­nyékban is 35 fokot mértek, a másik a gyönyörű, fürdő­ruhás lányok sokasága a színpadon. Ugyanis ekkor rendezték meg a Tisza-tó szépe ez évi versenyét, amelyre az ország szinte minden szegletéből 37 mu­tatós kisasszony nevezett. Először egy olyan ikerpár is Kisújszállásról, akiket a zsűri sem tudott megkülön­böztetni, ezért egymás utá­ni sorszámot kaptak. Mint az elmúlt években mindig, ezúttal is Csonka András vezette a műsort, mutatta be a szebbnél szebb középiskolás, főisko­lás lányokat (FOLYTATÁS A 3. OLDALON) A szépségkirálynő és udvarhölgyei. A harmadik helyezett Orosz Judit (balra), középen a győztes Kontra Klaudia, jobbra pedig a képzelet­ben dobogó második fokán végző Tóth Laura. Képösszeállrtásunk a 12. oldalon Aranyos pólóslányok Női vízilabdacsapatunk világbajnok, míg a férfi­ak másodikok lettek a montreáli világbajnok­ságon. Az aranyérmes hölgykoszorú egyik leg­jobbja a szolnoki Drá- vucz Rita volt, aki a torna All Stars csa­patába is bekerült. ♦l5. OLDAL Tombolt a kánikula Az elmúlt napokban fo­kozatosan nőtt a hő­mérséklet. Tegnap már közel 37 fokot mértek Szolnok térségében. Molnár G. Attila Az elmúlt hét végére ország­szerte rendkívülivé vált a hő­ség. Mint a szolnoki katonai repülőtér meteorológiai szol­gálatától megtudtuk, a me­gyeszékhely térségében szombaton 36 fok volt a ma­ximum hőmérséklet, s a hő­ség vasárnapra tovább foko­zódott. Tegnap délután 36,6 fokot regisztráltak Szolno­kon. A szombatról vasárnap­ra virradó éjszaka sem mér­tek 20,6 foknál kevesebbet Ugyanakkor tegnap hajnal­ban még hetvenhét, délután azonban már csak harminc százalékos volt a páratarta­lom. Reménykeltő azonban, hogy mától némi enyhülés várható, 30-31 fok körüli csúcsértékkel. Úgy tűnik, péntektől pedig markánsabb lehűlés kezdődik. A követke­ző hét végén nincs kizárva, hogy csupán 21-22 fok körül alakul majd a maximum hő­mérséklet. A gasztronómia népi hagyományait ápolják A versenyre profi és amatőr szakácsok egyaránt jelentkeztek A Jászsági Vendéglátók Egyesülete tagjai számára egyértelmű dolog, hogy a gasztronómiai hagyomá­nyokat nemzeti kultúránk részének tekintse. Banka Csaba Hogy ez mások számára is ter­mészetes legyen, immár harma­dik alkalommal szervezték meg szombaton a Népi ételek főzőver­senyét Jászberényben. A Jász Múzeum szakmai támo­gatásával a népi hagyományok ápolását, népszerűsítését tűzték zászlajukra ezen a hétvégén is a versenyre jelentkezett profi és amatőr szakácsok egyaránt. Szá­mos kategóriában hirdettek ver­senyt a szervezők, főzhettek bog­rácsban készült ételt, süthettek szabadtűzön finomságokat, meg­próbálkozhattak a jászberényi mesterszakács, Koha Csaba kre­ációja, a pandúrgulyás megfőzé- sével, vagy akár hagyományos süteményeket is bemutathattak. A versenyre érkeztek a Jászság­ból, részt vett a Neszűri Baráti Kör is, de jöttek a Hajdúságból, eljött az Ukrán határ mentén el­helyezkedő Milota település ön- kormányzatának csapata, de ér­keztek Szeghalomról is. Bobák Józseftől, az egyesület elnökétől megtudhattuk, igazi szakértőkből állt a zsűri. Túdni kell, hogy az első főzőversenyre meghívott dr. Draveczky Balázs a nemzeti gasztronómia elkötele­zett híve, és a hagyományápolás mozgatója épp a főzőverseny napján hunyt el Berényben. (FOLYTATÁS A 3. OLDALON) Erkölcsi elégtételt kaptak Strasbourgs Egy túl hosszúra nyúlt peres eljárás miatt öt­száz eurós büntetést szabott ki a magyar ál­lamra az Emberi Jogok Európai Bírósága. A ke­resetet még három éve a Mezőtúr-Tiszazugi Víz­gazdálkodási Társulat nyújtotta be az uniós igazságszolgáltatás strasbourgi székhelyű intézményéhez. Bugány János Bár végső soron a javukra döntött, mégis keserű szájíz­zel vette tudomásul a legma­gasabb fellebbviteli fórum ha­tározatát a társulat ügyvezető igazgatója. Pusztai András az eset kapcsán érdeklődésünk­re válaszolva elmondta: nem tartja győzelemnek az ügy ilyen irányú végkifejletét. Vé­Elkülönített tartalék A szolnoki közgyűlés döntései alapján az önkormányzat hite­leinek egy részét devizahitellé alakították át. A közgyűlés a hitelek kamat- és árfolyam- kockázatára 26 millió 322 ezer forint tartalékot különí­tett el, ennek felhasználásáról külön döntést hoz. ■ BA leménye szerint ugyanis az Emberi Jogok Európai Bírósá­ga a jelképes pénzbüntetés ki­szabásával mindössze erköl­csi elégtételt szolgáltatott szá­mukra. A Strasbourgba címzett bead­vány elsődleges célja pedig el­sősorban nem ez, sőt nem is kifejezetten az állam elleni jo­gi lépés, hanem egy méltá­nyos - a szervezetüket ért veszteségeket legalább rész­ben ellensúlyozó - kártérítés kiharcolása lett volna.- Az országos sajtóban nap- világot látott hírekkel ellentét­ben kár ebben az ügyben poli­tikai indítékokat keresni - utasította vissza a közelmúlt­ban felröppent feltételezése­ket a vezető, aki ezzel szem­ben aláhúzta: intézményük és tagságuk érdekeinek képvise­letében kötelességük vojt a végsőkig elmenni. (FOLYTATÁS A 3. OLDALON) Szolnok, Batthyány utca 8. Tel: 56/419-011 Nyitva mindennap 8-21-H Pénznem (1 egységre) Vétel Eladás EUR 241,5000 240,10 USD 199,0000 204,91 SKK 0,0500 6,5500 Közületeket is kiszolgálunk! Érvényben: 2005. lúllus 31. A mezőtúri épület jelenleg lakatlan volt, ennek köszönhető, hogy személyi sérülés nem történt, amikor a ház tel­jes tetőszerkezete leégett. Szombaton kora délután kapott láng­ra egy mezőtúri nádfedésű, régi típusú családi ház tetőszerkezete. A napok óta tartó forróság miatt a tűz nagyon gyor­san terjedt, mire a helyi lánglovagok a helyszínre érkeztek, már a szomszédos lakóépület több ablakkerete is lángok­ban állt. Bán Lajos tűzoltó-főhadnagy tájékoztatása szerint négy vízsugárral sikerül csak megfékezni a tüzet, ami bár az épület belsejébe már nem tudott behatolni, a több évtizedes nádtető egé­szét megsemmisítette. A tűz szerencsé­re csak anyagi kárt okozott. Személyi sérülés ugyanis nem történt, mivel je­lenleg senki nem lakik a házban. 770865 915016 05178 * 4 I * I

Next

/
Thumbnails
Contents