Új Néplap, 2005. május (16. évfolyam, 101-125. szám)

2005-05-02 / 101. szám

B)BUDAPEST BANK A GE Money Bank tagja 10 millió forint bármire? en hogy kedvezőbb színben lássa vállalkozása jövőjét Üzietí Vonal: 06 40 344 444 BUDAPEST KÖTETLEN VÁLLALKOZÓI HITEL ■ szabod felhasználású jelzálog alapú hittI « cég- és magántulajdonú ingatlanfedezetre is felvehető ■ kezdő és kisvállalkozásoknak is • fordítsa arra, amire szeretné! Jelen hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek, a Budapest Bank a hitelt egyedi bírálat alopján nyújtja. A felvehető hitel összegét az ingatlanfedezet értéke határozza meg. Mi igent mondunk ügyfeleink elképzeléseire. Ezért az ügyfeleink. www.budapestbank.hu Meleg, nyári idő várható Részletek a 13. oldalon Keresse a 100-as listát az újságban! A kisebb társasház a kelendő Megállt az építőipar bővülése ország­szerte, így megyénkben is. A társashá­zak között a legnépszerűbbek manap­ság a hatlakásos változatok. #4, oldal Őrült száguldás a reptéren Vasárnap rendezték meg a gyorsulási motoros bajnokság, a VII. Motul Kupa nyitófutamát Kunmadarason, har­mincezer érdeklődő jelenlétében. ♦ lO. OLDAL Nyerjen lapunkkal jegyet a szolnoki Nox-koncertre! ♦ i4. OLDAL Megfulladt egy kisfiú Tragikus baleset áldo­zata lett tegnap a Tö- rökszentmiklóshoz kö­zeli Bartapusztán egy másfél éves kisfiú, aki tanyájuk udvarán bele­esett egy vízzel teli me­dencébe, és belefulladt. HGy A megyei rendőr-főkapitány­ság központi ügyeletétől ka­pott tájékoztatás szerint a család otthon tartózkodott, az apa az udvaron lévő aszta­losműhelyben dolgozott, a család többi tagja is elfoglal­ta magát és nem vették ész­re, hogy a kicsi a medencé­hez megy, és beleesik. Mikor rátaláltak a vízben lévő gye­rekre, már nem tudtak rajta segíteni, hiába hívták az or­vost is. Úgy tudjuk, hogy a medencében lévő vízre elővi­gyázatosságból volt szükség, ugyanis azt azért tartották, hogy szükség esetén tűzoltó vizet biztosítsanak belőle, ha az asztalosműhely kigyul­ladt volna. A rendőrség vizs­gálja az eset körülményeit, a helyszínen a főkapitányság forrónyomos csoportja vég­zett szemlét. XVI. évfolyam, 101. szám 2005. május 2., hétfő www.ujneplap.hu Ara: 82 Ft, előfizetve 61 Ft Jász-Hagyhun-Szolnok megyei napilap Szombat éjjel Magyarország sztárjai közé berobbant egy kisvárosi fiatalem­ber. Molnár Ferenc Caramel öt éve ál­mában sem gondolta volna, hogy egy­szer Magyarország Megasztárja lesz. ♦ «. OLDAL Majális szikrázó napsütésben B. Cs. „Sok mindenre gondoltunk, de erre azért mégsem!” - jegyezte meg keserű iróniával dr. Tajthy József, a Jászapáti 2000. Mező- gazdasági Rt. elnök-vezérigaz­gatója, a IX. jászsági gazdana­pok főszervezője, amikor a ma­gyar agrárium első Európai Uni­óban töltött évére tekintett visz­niük. Benedek Fülöp , az FVM gatt'v hatással lehet a növényter- közigazgatási államtitkára sze- mesztésre is, mert nem lesz rint vissza kell fogni az állatállo- igény a megtermelt takarmány- mány csökkenését, mivel az ne- ra sem. sza. A szakember kiemelte, hogy reménykedve, tele bizalommal várták az európai közösséghez csatlakozásunkat, de a pozitívu­mok helyett először is a bődüle- tes mértékben megnövekedett adminisztrációval, az országot elárasztó, sokszor rossz minősé­gű dömpingáruval, a meghatáro­zott határidők be nem tartásá­val, a támogatások kifizetésének csúszásával kellett szembenéz­Népszerű volt a gépbemutató is ünnep és kikapcsolódás Sokan voltak kíváncsiak a különböző rendezvényekre Nem lehetett panasz az időjárásra: igazi, már a nyarat idéző verőfényes melegben majálisozhat- tak tegnap megyeszerte az emberek, akik ki is használták a jó időt, és sokan mentek el a kü­lönböző rendezvényekre. DSZM-DE Régen oda a régi majálisok jelszavas lózungja, misze­rint világ proletárjai, egye­süljetek. Ehelyett inkább az alábbi jelszó a divat: angyal­kám, kimegyünk a majális­ra, mert csak ötezer forin­tunk van. Mindezek ellenére Szolnokon délelőtt szórvá­nyosan, délután pedig te­mérdeken igyekeztek arra a tiszaligeti rendezvényre, amelyet az MSZOSZ megyei képviseleti szervezete és la­punk, az Új Néplap szerve- Szinte egyetlen majálisról s-xm hiányozhat a körhinta — így volt ez a szolnokin is í Megasztárja van Törökszent- miklósnak Kritika a gazdanapokon zett. Volt ott minden, mi szem-szájnak ingere: műsor, főtt kukorica kétszázért, na­gyobb kerti törpe hétezerért, egy tál étel sok százért, egy korsó sör háromszázért. Ré­gebben mindent a cég, a munkahely állt, ma a csalá­dok, akik vették maguknak a bátorságot, hogy ki tudja hányadmagukkal kimen- £ tek a majálisra. Ez í nem akármilyen tett azokban az években, ami- kor egy tál étel közel 800 forintot zjp MjgSÁ kóstál ebben a megyé­ben. (FOLYTATÁS A 3. OLDALON)

Next

/
Thumbnails
Contents