Új Néplap, 2005. február (16. évfolyam, 26-49. szám)

2005-02-01 / 26. szám

FŐISKOLAI KÉPZÉSI AJÁNLATUNK KÖZGAZDÁSZ ALAPDIPLOMÁT SZEREZHET A Egyetem 4 éves költségtérítéses, levelező tagozatán, Szolnokon Jelentkezési határidő: február 14. Képzés indítása: szeptember Bővebb információ a Perfekt Rt. alábbi címén Szolnok, Verseghy park 8. Tel./fax: 56/422-276 E-mail: szolnok@perfekt.hu Infóvonol: 56/422*276 01-0507-04/0036 perfekt Ha Kedves Olvasóink belelapoznak a mai újságunkba, látják, hogy a koráb­biaktól eltérő oldalszerkezettel jelen­tünk meg. Mától az Új Néplap első öt oldalán megyei híreket és információ­kat közlünk, a legfontosabb bel- és külpolitikai eseményekről pedig a ha­todik és hetedik oldalon számolunk be. A változtatással olvasóink régi kí­vánságának teszünk eleget: megyei lap lévén az oldalak elhelyezésében is kapjanak előkelőbb helyet a szűkebb hazánkról, az itt élő emberekről szóló írások. A lap további része egyelőre nem változik, de tervezzük, hogy a na­pi televíziós műsorblokkot bővíteni fogjuk. Harmincöt év kemény munka van a Nobel-díj mögött Díszpolgári címmel tühtette ki vasárnap Karcag város jeles szülöttiét, az Izrael­ben élő Avram Hershkót. A kiváló tudóssal az Új Néplap munkatársa beszél­getett. ♦<!. OLDAL Edina igazán lóra termett Nyolcévesen már lovagolt — A díjugra­tás elkötelezettje ♦12. oldal C<?R-NELRPénzvá,tő VOSBSB 04 Q== LT—— Szolnok, Batthyány utca 8. Tel.: 56/419-011 Nyitva mindennap 8-21-lg 0^" ___ro Pé nznem (1 egységre) Vétel Eladás EUR 242,0000 247,9000 USD 185,5000 190,5000 SKK 6,1500 6,5500 S5cc Közületeket is kiszolgálunk!----------0» Érv ényben: 2004. Január 31. 0\ December 31-én lejárt az önkormányzatok közin­tézményeinek akadály- mentesítésére kiszabott határidő. Hamarosan próbaperekre lehet szá­mítani országszerte.- A törvény adta lehetőségek ellenére sem lehet öncél, csu­pán végső eszköz a pereskedés a magánszemélyeknek vagy az érdekvédelmi szervezetek­nek - utalt nemrég arra az es­hetőségre dr. Urbán Szabó Bé­la, a mozgássérültek megyei egyesületének elnöke, hogy ja­nuár elseje után be lehet perel­ni azokat az önkormányzato­kat, amelyek nem tettek eleget törvényi kötelezettségüknek, és a közintézményeknél nem végezték el 2004. december 31-ig az akadálymentesítést (FOLYTATÁS A 3. OLDALON) Dr. Urbán Szabó Béla szerint az önkormányzatok nem teljesítették kötelezettségüket Mészáros Géza Ketten megfagytak a hidegben tragédia Kihűlés okozta a szerencsétlen férfiak halálát Feltehetően az éjszakai erős fagy miatti kihűlés okozta a hét végén két ember halálát a megyé­ben. Az áldozatok egyi­ke sem volt hajléktalan. Horváth Győző Az egyik szerencsétlenül járt férfi holttestére szombaton reggel talált rá valaki az egyik tiszaszentimrei kocsma udva­ri vécéjében. Bűncselekmény­re utaló körülményeket nem talált a rendőrség, feltehetően a kihűlés okozta a 68 éves em­ber halálát Azt azonban, hogy pontosan mi volt a tragédia oka, még orvos szakértő vizs­gálja. Az idős férfi nem volt hajléktalan, volt lakása a tele­pülésen. Az, hogy nem ment haza éjszakára, nem volt új­donság, mert épp úgy, mint a múlt pénteken este, előfor­dult, hogy a kocsma udvari vé­céjében töltötte az éjszakát. Volt, hogy a parkban aludt, vagy máshol, ám akkor nem volt ennyire zord az időjárás. A Tiszafüredi Rendőrkapi­tányság annyit tisztázott már, hogy a férfi a kocsmai zárást követően elhagyta a szórako­zóhelyet és kiment a vécére. Ugyancsak pénteken történt, hogy egy 77 éves nagykörűi férfit találtak válságos állapot­ban háza előtt az utcán. Hiába szállították kórházba, az életét már nem tudták megmenteni. Feltételezhető, hogy a férfi há­za előtt rosszulléte miatt el­esett, és a földön töltött 1-2 óra vezetett a kihűléshez. Bűncse­lekményre utaló körülmény ez esetben sem merült fel. Rangos avatót terveznek Pókász Endre Bár még csak most kezdődött el a kunszentmártoni közös­ségi ház és sportcsarnok épí­tése, lelkes helybéliek máris igen rangos és emlékezetes avatóünnepségre készülnek. Szánthó Ferenc, az ily módon megfelelő létesítményhez jutó helyi kézilabdasport egyik is­mert alakja neves klubokkal vette föl a kapcsolatot, majda­ni bemutató mérkőzések re­ményében. Egy biztos pontja már lesz a jeles eseménynek, ugyanis a hét végén a jeges Köröst átúszó Schirilla György ígéretet tett arra, Budapestről elfut Kunszentmártonba a szeptember környékére terve­zett megnyitóra, hogy a maga módján hívja fel a figyelmet a kisváros új intézményére. Százfaatvanna! Záhonyig A napokban Brüsszelben dön­töttek több fontos hazai közle­kedési fejlesztési program tá­mogatásáról. Érintett a sza- jol-záhonyi szakasz is. A Sza- jol-Nyíregyháza—Záhony vasútvonalra vonatkozó, 18 millió euró értékű tervezési munka az Európai Unió dön­tése alapján egyharmados, az­az 6 millió euró támogatásban részesül. A Szajol-Záhony vasútvonal teherforgalma az 1990 előttinek harmadára esett vissza, azonban jelentős a szerepe a transz-európai összeköttetések számára, ezért közös európai érdek a rehabilitációja. A megvalósu­ló fejlesztések révén a villa­mosított pálya óránként 160 kilométeres sebességű vonat­közlekedést tesz lehetővé. L.Z. ff. • 1 Csatlakozás Matáv Internet Eethasznátónév: |matav Jelszó: Imatav f" Jelszó mentése Tetefonjzám: 106 51622622 Tárcsázás helye: | Új hely Csatlakoztatás ~*1 Tulajdonságok... I Mégse Aki eddig nem próbálta ki az internetet, most két hónapig ingyen barangolhat a Matáv Nyílt Internettel! Ha Ön még nem internetezett vezetékes telefonjáról' akkor február 1. és március 31. között ingyen és korlátlanul olvashat, kereshet, szórakozhat a világhálói Nem kell hozzá más, mint egy modemmel rendelkező számítógép es egy Matáv-telefonvonal. Csatlakozzon az ábrán látható módon, és azonnal internetezhet! Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! További információ: 1212 A telefonszámlája melletti januári Hírmondóban részletes leírást talál, hogyan csatlakozzon a világhálóhoz. A Nyílt internet a Matáv-szolgéliatási területén vehető igényű , Minimál díjcsomaggal rendelkezők kivételével. 'Az ajánlat azon lakossági ügyié lekre vonatkozik, akiknek 2004. augusztus 1 óta nem volt 0051 irányú hívása *@) matáv a szavakon túl Jász-Nagyhun-Szolnok megyei napilap Próbaperekre készülnek a mozgáskorlátozottak akadálymentesítés Bekeményítettek a kerekes székesek A

Next

/
Thumbnails
Contents