Új Néplap, 2005. január (16. évfolyam, 1-25. szám)

2005-01-03 / 1. szám

Napsütés is várható Részletek a 11. oldalon —«Néplap —i *m**im. I——1— Az új esztendőben is - 7.30-17 óráig várjuk ügyfeleinket a hirdetési, terjesztési irodáinkban (Szolnok, Mészáros Lőrinc út 2.) Nem akadt sok feladatuk Szilvási A mentőszolgálat és a tűzoltó­ság számára viszonylag csen­desen telt megyeszerte a szil­veszter. A korábbi évekhez képest viszonylag kevés ittas szil- veszterezőt kellett kórházba szállítani, sőt a sosem látott mennyiségű eladott petárda ellenére ebből kifolyólag csu­pán egyetlen könnyebb bal­eset történt - tudtuk meg a mentőszolgálat ügyeletesétől. A tűzoltóknak azonban de­cember 31-én éjjel Szolnok belterületén három helyszín­re is égő szemeteskonténer­hez kellett kivonulni. Ezekbe nagy valószínűséggel égő pi­rotechnikai terméket dobtak, amitől a konténerben lévő szemét lángra lobbant. Január 1-jén hajnali három óra után azonban közlekedési balesethez riasztották a tűzol­tókat és a mentőket, ugyanis Szolnokon a Bajcsy-Zsilinsz- ky úton egy Opel Omega autó villanyoszlopnak ütközött. A gépkocsi vezetőjét a tűzoltók csak hidraulikus feszítő-vágó­val tudták kiszabadítani az összetört járműből. Benépesülhet a szolnoki ipari park Az Eagle Ottawa után két újabb nagy befekte­tővel tárgyal a szolnoki ipari parkot működtető kft. Hat kis- és közép- vállalkozó megtelepedé­se pedig már biztosnak mondható az idén ősszel átadott iparcentrumban. Teleki József Az iparipark-beruházás több­éves előkészítő munka után, 2003-ban kezdődött. A első ütemben a százhuszonegy hektáros területből negyven­egy hektáron épült ki az alap­infrastruktúrával. A másfél milliárd forintos beruházás csaknem felét az önkormány­zat állta, míg a másik felét ál­lami forintok és kétmillió eurós PHARE-támogatás fe­dezte. Hat hónap alatt, másfél milliárd forintos beruházás­sal - egy lízingcég bevonásá­val, tisztán hazai tőkéből - el­készült az első üzemcsarnok is. Már az első bérleti díjat is lekönyvelhették, hiszen októ­ber óta folyik a termelés az autóipari beszállító Eagle Ot­tawa üzemében - mondta el érdeklődésünkre az Ipari Park Kft. vezetője. Szebeni László azonban mindennél is fontosabbnak tartja, hogy újabb két nagy befektetővel is elkezdődtek a tárgyalások. Egy fémmeg­munkálással foglalkozó autó­ipari beszállító öthektáros te­rületet igényelne. A másik, a megyeszékhelyen már hagyo­mányokkal rendelkező iparág újabb területét honosítaná meg. A két nagy cég több száz főnek adna majd munkát. De számos kis- és középvál­lalkozó érdeklődését is felkel­tette a szolnoki ipari park. Számukra az első ütemben ki­alakított kilenc telekből hat már gazdára is talált. A betele­pedők közt nagykereskedő, szervizszolgáltatók éppúgy találhatóak, mint élelmiszer­nagykereskedő. Az utóbbi egy hűtőház építését tervezi. Meg­kezdődött ugyanakkor már egy szolgáltatóház kialakítá­sa, ahol bankok, biztosítók ki- rendeltségei mellett étterem, sőt egy kamionospihenő is he­lyet kap majd. A szerkesztőség postájából Összeállítás a lapunkhoz érkezett leve­lekből ♦4. OLDAL Ha hinni lehet a villám­Karácsony helyett Ecsetet ragadott a nyomdász A kunszentmártoni Lantos József ugyan csak egy esztendeje fest szabadidejé­ben, ám képeit nézve máris egy­re több elisme­rő szó il­leti mun­kásságát. ♦7. OLDAL gyors, legfrissebb 2005- ös felméréseknek, a szilvesztert a magyar lakosság háromnegyede otthon, szűk családi körben töltötte. Ugyan­akkor mint minden év­búcsúztató idején, nem kevesen vállalták egy- egy szórakozóhely, étte­rem, sportcsarnok al­kalmi vagy ismerős kö­zösségét. Szilveszteri kőrútunk során arra kerestük a válaszokat, miképpen búcsúztatta megyénk lakossága a megfáradt tavalyi év legutolsó napját. D. Szabó Miklós Kertész Ádám me­gyénk első újszülöttje Halasi Lászlóné Mária egye­dül szilveszterezett egy ta­nyán Tiszavárkony végtelen világában. Amikor arról fag­gattuk, fél-e, a fejét ingatta.- Aki ijedős, ne legyen ta­nyasi. Úgy alakult az életem, hogy a férjem nyolc éve meg­halt, a nagyobbik fiam nős, a fiatalabb elment szórakozni a barátokkal. Nekem marad a tévé.-Milyen volt az év?- Keserű: kicsi a nyugdíj, ráadásul a patikában hagyok havi tízezret. Majd elsején felkeresem a húgomat, Robi fiam visz el kocsin, ez lesz gyen vacsorázhatott, szóra­kozhatott. Közéjük tartozott Tálerné Mester Magdolna meg a férje is.- Köszönjük a vendéglá­tást, remekül érezzük ma­gunkat. —Mi a menü?- Svédasztal, bő a válasz­ték. (FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON) A Pa-Dö-Dö Hajdú József és Pető Sándor előadásában, a várkonyl alkotóházban tartott bulin nekem az igazi ünnep. Enni­való van, levágtuk a hízót, nem éhezem. Pár kilométerre onnan, a tiszavárkonyi alkotóházban magas a jókedv. A megye- székhely tíz-húsz évvel ez­előtti és jelenlegi ismert fo­cistái vettek és levágtak egy hízót. Feldolgozták minden­féle finomságokká. Szól a ze­ne, táncolt a negyven-ötven vendég, majd a srácok egy­más után Zámbó Jimmy, a Pa- Dö-Dö, Fenyő Miklós, Soltész Rezső, Zalatnay, Aradszky, Révész Sándor és Bangó Mar­git jelmezeibe öltöztek, és előadtak tőlük egy-egy dalt. A félórás utánzás olyan fer­getegesre sikeredett, hogy néhány hahotázót csak a kö­zeli mellékhelyiség mentett meg a (be)pisiléstől. Egyéb­ként itt a zártkörű buli más­nap délig tartott. A tiszaligeti sportcsarnok­ban a Dolly Roll együttes ad­ta meg az alaphangot. Telt ház volt a teremben, ahol az egyik asztal mellett lapunk jóvoltából jó néhány előfize­tőnk és helyes megfejtőnk in­Kancsal optikával Ellesett pillanatokból, kancsal optiká­val készült fotókból válogattunk az új év hajnalán, rendhagyó módon felidéz­ve 2004 történéseit. ♦ta oumu. £7?í2J\lE_RPénzvá,tó Szolnok, Batthyány utca 8. Tel.: 56/419-011 Nyitva mindennap 8-21-lg Pénznem (1 egységre) Vétel Eladás EUR 241,0000 248,0000 USD 177,5000 183,0000 SKK 6,1000 6,4500 Közületeket is kiszolgálunk! írvényben: 2005. lanuér 2. HÉTFŐ újévre érkezett Szilvási Zsuzsa Kora reggelig kellett várni megyénk első 2005-ös újszü­löttjére. Kertész Ádám január 1-jén hajnali 4.38-kor szüle­tett meg Szolnokon. Édesany­ja, Kertészné Danyi Szilvia még otthon köszöntötte az új­évet, s fél egy körül indultak a Hetényi Kórházba. Ádám ugyanis ekkor döntött úgy, kezd kíváncsi lenni a világra. A 4100 grammos, 56 centimé­teres babát eredetileg de­cember 24-re várták, há­rom és fél éves, illetve 16 hónapos bátyja kará­csonyi ajándékként „kapta volna” a kistest­vért, Ádám azonban alaposan megváratta a szolnoki családot. Kertészné Danyi Szilvia így tehát 2005-re három kisfiú boldog édesanyjának tudhatja magát, pici fia pedig egyelőre pi­henni is hagyja. Csu­pán annyi időre éb­red fel, míg megtölti a pocakját, egyéb­ként békésen alszik... Tűzijátékos—petárdás óévbúcsúztatás Jász-Naovkun-Szolnok ménéi naeilae

Next

/
Thumbnails
Contents