Szocialista Nevelés, 1986. szeptember-1987. június (32. évfolyam, 1-10. szám)

1986-09-01 / 1. szám - Kósa Karola: Négyzemközt kitüntett pedagógusainkkal

¥ négyszemközt kitüntetett pedagógusainkkal Gyerekzsivaj, tarka bábok, színes kavargás a színpadon. A sorokban rengeteg önfeledt gyerek figyeli, mit hoztak magukkal társaik a XI. Duna Menti Tavaszra. A kísérő pedagógusok néha hozzájuk hajolnak, súgnak valamit, figyelmeztetnek, utasításokat adnak. Köztük van Nagyné Sarlősllldikó is, a Szepsi (Moldava nad Bodvou) Bódvácska gyermekszínpad egyik vezetője. Jó munkájáért az idei pedagógusnapon tüntették ki a Példás tanító címmel. — Számomra Nyugat-Szlovákia mindig is az otthont jelentette, s ahogy most otthon érzem magam Dunaszerdahelyen, úgy érzem magam ott­hon Komáromban is. Onnan indultam, ott tanultam; ott oltott belém egy életre szóló magatartásformát a gimnázium, ill. volt osztályfőnököm, Oláh Imre. Ügy emlékszem vissza rá, mint második apámra. Nem véletlen, hogy a lányom is a Komáromi Gimnáziumba jár. Apámtól „örököltem“ a kitartást. Testnevelő tanár volt, s a tevékeny életre nevelt. Nem tudok én soha nyugodni. De amit csinálok, azt nem elismerésért, jutalomért vagy kitüntetésért teszem, hanem azért, mert belső megnyugvást ad. A Fehér liliomszál tánccsoporttal már évek óta dolgozom. Jó érzés, hogy Zselízen egyszer nagydíjasok voltunk, kétszer második helyezettek. — Hogyan jutottunk a Duna Menti Tavaszra? Negyedikeseket tanítok. Ami­kor a tánccsoporttal felléptünk, mindig fájt a szívük, hogy ők nem szerepel­hetnek. — Várjatok, csinálok én veletek is valamit — mondtam, s a Télapó­ünnepélyre betanultam velük egy vásári jelenetet. Annyira élvezték, hogy ma-

Next

/
Thumbnails
Contents