Szekszárdi Vasárnap, 2013 (23. évfolyam, 1-45. szám)

2013-01-13 / 1. szám

, SZEKSZÁRDI YASARNAP XXIII. évfolyam, 1. szám Lapunk olvasható a www.szekszanl.hu honlapon is 2015. január 15. 1 SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA '7^ Tüzelőanyagot szeretne?! Az Sz+C Stúdió Kft-ben és a Metallo-Pont Áruházában is kapható! Utóbbi címe: Szekszárd, Patánki út 11. (volt Metalloglobus) I «L NKGísftEKJ www.szpluszcstudio.hu, info@spcstudio.hu Szekszárd, Tartsay u. 30. Tel.: 74/511-833 Lipóti Pékség ~ <Sló- hagyomány, ~ Szekszárd, Széchenyi u. 23. Hazaértünk, hirdetik a kopjafák Átadták a bukovinai székelyek szekszárdi emlékhelyét Tárogató dallamára gyülekeztek január 5-én délelőtt az újvárosi Szent István Házzal szemközti par­kos területen a városunkban és megyénkben élő bukovinai széke­lyek, hogy részt vegyenek a hely­ben letelepültek emlékhelyének felavatásán. A Törő György fafaragó művész ál­tal készített hat kopjafából ötön a bukovinai székely falvak nevei (Is­tensegíts, Fogadjisten, Andrásfal- va, Hadikfalva, Józseffalva) olvas­hatóak, a hatodik, egyben a köz­ponti „elemként szolgáló", legvasta­gabb oszlopon pedig a „Hazaér­tünk” vésett felirat látható, amely arra utal, hogy a bukovinai széke­lyek nagy részének véglegesen Tol­na megye nyújtott menedéket, je­lentett új hazát a második világhá­borút követően. „Régi dalok, szá­momra újak vagytok, / régi dalok, emléket boncolgattok. // Múlt és jelen együtt dolgozik, / mindkét út a jövőbe torkollik” - hallhattuk a Csibi Krisztina, Szegedi Dezsőné és Horváth István az ünnepségen bukovinai székelyek szekszárdi egyesületének kórusvezetőjétől, Erős Árpádtól saját versének, a Múlt és jelennek sorait, majd Ko­vács Gábor gitárművész kiváló elő­adásában csendült fel A nemzet da­la című szerzeménye. Szegedi Dezsőné, Emerencia, a bukovinai székelyek szekszárdi egyesületének elnöke köszöntőjé­ben örömét fejezte ki, hogy szép számmal megjelentek az emlék­hely avatásán. Folytatás a 3- oldalon. illa AGRO-PROPERTY RAKTÁRAK. IRODÁK BÉRBEADÁSA RAKTÁRAK 100-700 m2-ig IRODÁK 7100 Szekszárd, Páskum u. 2. (a volt KSZE területén) Fax: 74/412-008 Mobil: 20/9527-297 il:antalkardos@gmail.com Zenei vüágutazás harmonikával Kivételes zenei élményt jelentett az új év első napján Orosz Zoltán harmonikaművész koncertje a Ba­bits Mihály Művelődési Ház és Mű­vészetek Háza dísztermében. Hamar bebizonyosodott, amit Matókné Kapási Julianna, a műve­lődési ház igazgatója köszöntőjé­ben elmondott: a virtuóz harmoni­kaművész repertoárja zeneművek rendkívül széles skáláját öleli fel a francia sanzonoktól a délszláv mu­zsikáig. A harmonikajátékot Ba­logh Zoltán kísérte gitáron. Egy éppen odaillő francia san­zonnal (La foule - A tömeg) kezd­te műsorát az Emerton- és Artisjus-díjas művész. A termen Orosz Zoltán harmonikaművészt Balogh Zoltán kísérte gitáron végignézve nem is csoda, hogy ez eredetileg a világhírű Edith Piaf a dal jutott először eszébe, amit énekelt. Folytatás a 8. oldatom m

Next

/
Thumbnails
Contents