Szekszárdi Vasárnap, 2011 (21. évfolyam, 1-50. szám)

2011-01-09 / 1. szám

SZEKSZÁRDI iDii YASARNAP \\l. évfolyam. I.s/.im I apunk olvasható a vvvvvv.s/cks/antlni houfeípon is 2011. januar'). SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA MEGKÉRDEZTÜK: KI MIT REMÉL AZ ÚJ ESZTENDŐTŐL? 3. OLDAL HIRES borok melle HÍRES POGÁCSÁKAT , oldal NEGYEDDÖNTŐS A MAGYAR KUPÁBAN AZUKSE 12. OLDAL www.szpluszcstudio.hu, info@spcstudio.hu Szekszárd, Tartsay u. 12. Tel.: 74/511-8 33 TSfmí Disco Február 19. Lépést TARRtunk a fejlődéssel! Elindítottuk MOBILINTERNET szolgáltatásunkat! Internetezzen a SZABADBAN, SZABADON! 1 GB - 5 GB - 15 GB S hűségnyilatkozat nélkül S 1 éves hűséggel ■S 2 éves hűséggel A mobilinternet-szolgáltatás mobilhálózatát a Telenor biztosítja. te i ^ A í-zo!<j<snatái-: 010 io, éfntje j tS-t$jérhét \ jl a Tatr Kft égyáei etóflzétői körében A tduékoztatós num teljes körű, érdeklődőn ügyfélszolgálatunkon. Elköszöntünk 2010-től .Tekintsünk bizakodóan a jövőbe! A tizenkét éve meghonosodott szokás­hoz híven a Béla király téren közösen bú­csúztatták az óévet a megyeszékhely polgárai. Az ezúttal műsor és forralt bor nélküli örömúnnepen százak hallgatták Módos Ernőt, az Alisca Borrend nagy­mesterét, majd Kővári László képviselőt A közgyűlés gazdasági és pénzügyi bi­zottságának elnöke ünnepi beszédé­ben többek között kiemelte: az évez­red második évtizede kezdődik, az em­berek óriási várakozással néznek a kö­vetkező esztendők elé. Hasonlóval, mint amikor az ezeréves államiságra (is) emlékezve 1999 szilveszterén elin­dult a szekszárdi örömünnep azóta is tartó szép hagyománya. Akkor az em­berek a század- és ezredforduló, illetve a küszöbön álló EU-csatlakozás kap­csán tekintettek nagy várakozással a jövőbe. „A 2004-es csatlakozás óta az uniós tagság előnyei mellett sokszor annak hátrányait is megtapasztalhat­tuk, elég, ha csak a mezőgazdaság problémáira és a források hibás elosz­tására gondolunk” - fogalmazott az el­nök. Kővári László szerint a 2002-es fejlődés útjára lépett Cégeket alapí­tott vagy vásárolt vissza, az önkor­mányzat stabilizálta működését, s ez­zel a pályázatokhoz biztosítani tudta az önrészL Az idén induló fejlesztések közül kiemelte a csatornahálózat bő­vítését, az Agóra-programot a belvá­ros rehabilitációját és a fürdőépítést. „Az új évtizedben tekintsünk bizakodóan az előttünk álló esztendők­re, és fogjunk össze egy sikeres jövő­ért, mert a gondjainkon csak magunk segíthetünk Ehhez kívánok mindenki­nek erőt és egészséget1” - zárta ünne­pi köszöntőjét Kővári László. -fl­kormányváltás negatív folyamatokat indított el az országban: drasztikusan nőtt az államadósság és a hitelesek szá­ma, válságba került az oktatás és az egészségügy, nőtt a korrupció és rom­lott a közbiztonság. A nyolcévnyi szo­cialista kormányzás alatt egyre fokozó­dó elégedetlenség vezetett a 2010. áp­rilisi kormányváltáshoz. Kővári László hangsúlyozta: a parla­ment mellett a szekszárdi közgyűlés­ben is felelősséggel meghozott dönté­sek szolgálják a felemelkedést. A bi­zottsági elnök hangsúlyozta: Szek- szárd az elmúlt négy esztendőben a

Next

/
Thumbnails
Contents