Szekszárdi Vasárnap, 2007 (17. évfolyam, 1-42. szám)

2007-01-21 / 1. szám

^ SZEKSZÁRDI TASARMP SZEKSZÁRD VAROS KÖZÉLETI HETILAPJA XVII. évfolyam 1. szám * Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is. * 2007. január 21. Tízéves késéssel átadták a XXI. századi műtőblokkot AZ ELSŐ MŰTÉTRE JANUÁR 29-ÉN KERÜL SOR A fővállalkozó pályázatában ere­detileg 2,2 milliárd forintot jelölt meg a műtő- és diagnosztikai blokk megépítésére és a techno­lógia leszállítására. Végül az összköltség meghaladta a 6 milli­árd 659 millió forintot. Az átadás­ra eredetileg 1997. október else­jén került volna sor, ehelyett 2007. január 9-én avatták fel a lé­tesítményt. A műtőblokkban az első műtétet a használatba vételi engedély kiadását követően, vár­hatóan január 29-én végzik el. Az ember úgy gondolná, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Balas­sa János Kórházához tartozó műtő- és diagnosztikai blokk évtizedes késést követő átadásával lezárult egy hosszú és meglehetősen furcsa történet. Sajnos, nem. Ugyanis vá­lasztott bíróság folytat - nem peres - eljárást, aminek felpereseként az eredeti fővállalkozó, a már felszá­molás alatt levő Wiedemann Rt. kö­zel négy és félmiliiárd forint kárté­rítés megfizetésére perelte a megyei önkormányzatot. Tehát arra, hogy miért csúszott ennyi évig a műtő­blokk elkészülte, hogy ki milyen hi­bát vétett, s ezek során milyen károk keletkeztek, s más egyéb kér­désekre egyelőre nincs válasz. De térjünk rá az átadási ünnep­ségre, amelyen dr. Puskás Imre, a megyei közgyűlés elnöke hangsú­lyozta:- Bízom benne, hogy a mai nap fordulópont lesz ennek a gyönyö­rű, korszerű épületnek a történeté­ben és áldás lesz az épületen és a tevékenységén egyaránt. - Majd hozzátette, a létesítmény megépül­te elődeinek az érdeme. (Egyéb­ként a várva várt avatási ceremóni­án a megye és a város jelenlegi ve­zetői mellett a korábbiak közül is sokan megjelentek.) Szólt arról is Puskás Imre, hogy a műtőblokk működését egyelőre bizonytalan- sági tényezők nehezítik, hiszen az egészségügyi reform mozgalmas átalakulási folyamatában kezdi itt a munkáját száz-százhúsz ember, ám új szakemberek felvétele most kizárt. Sajnálattal jegyezte meg, hogy a finanszírozás sarokszámai sem ismertek, sőt kiszámíthatatla­nok. Mint megtudhattuk, a korábbi időszakban Tolna megye kórházai­ban a megyében élők mintegy 71 százaléka kereste a gyógyulást, ami rossz arány. Remélhetően a korszerű, valóban XXI. századi műtőblokk „beállása” javít ezen a helyzeten. Dr. Német Csaba, a kórház or­vos-igazgatója az intézmény életé­ben mérföldkőnek nevezte a műtő­blokk átadását, ahol a jól képzett szakemberek valóban színvonalas munkát végezhetnek, hiszen végre megfelelő munkakörülmények - beleértve a korszerű orvos-techno­lógiát - áll rendelkezésükre a bete­gek gyógyítása, gyógyulása érdeké­ben. Ezt követően Balázsi Zoltán re­formátus, Sefcsik Zoltán evangéli­kus lelkész és Bacsmai László kato­likus plébános mondott méltó kö­szöntőt, majd megáldották az új lé­tesítményt. Ezután került sor az ötszintes, 12 ezer négyzetméter alapterületű műtőblokk bemutató bejárására. Ám mielőtt bárkiben is felmerülne a kérdés, hogy a város és a megye számára e jeles napot miért nem töltötte együtt az ünneplőkkel a fő­igazgató-főorvos, hát ezt is el­mondjuk. Dr. Muth Lajosnak janu­ár 9-én Kaposvárra, a Regionális Egészségügyi Tanács ülésére kel­lett utaznia, hogy megállapodjanak a régió kórházi kapacitásaiban. A műtőblokk-vezető, Kovácsné Nagy Irma kísérte végig az épület helyiségein az érdeklődőket. A mélyföldszinten van a központi sterilizáló és más kiszolgáló egysé­gek a műhelyekkel egyetemben, valamint a szociális blokkok. A földszinten bonyolítják a járóbeteg­forgalmat, s itt kaptak helyet az ambulanciák, két szeptikus műtő, a kórház felől pedig a mentőbejáró. Az első emeletnél csatlakozik a B épületből - ahol eddig folytak a műtétek - a betegek szállítására al­kalmas átjáró híd, ami a kórház ud­varáról is jól látható. Folytatás a 3. oldalon. ■VICE HOLISZTIKUS GYÓGYÁSZAT Szekszárd, Széchenyi u. 22. II. em. (PhotoHall fölött) • Telefon: 312-676 Gépi testméregtelenítés rendkívüli hatékonysággal - SPA 1500 Ft/alkalom! Hajhosszabbítás európai hajjal alacsony áron! Fodrászat, hajgyógyászat. Plasztikai sebészeti tanácsadás MEZOTERÁPIÁS ZSÍRÉGETÉS - hatékony! MEZOLIFT bőrszerkezet-javítás AZONNALI EREDMÉNNYEL! MENNYISÉG- KICSI-ARAK! 30 Ft/db áron KIDOLGOZZUK. Az akció február 15-íg tart! A részletekről érdeklődjön üzletünkben. Fotó Komáromi Szekszárd - Garay tér FEHÉR HETEK KORZÓ Aruhíz EXCLUSIVE Üzlet - Park Center Minden lakástextil kedvezménnyel! Minőségi ágyneműk, törölközők, párnák, paplanok, plédek Minőség- garancia = K0RZ0, EXCLUSIVE

Next

/
Thumbnails
Contents