Szekszárdi Vasárnap 2003 (13. évfolyam, 1-44. szám)

2003-01-12 / 1. szám

, SZEKSZÁRDI US4RN4P 2003. JANUAR 12. M SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰSZAKI IRODÁJA értesíti a város lakosságát, hogy a Gemenc Volán Rt. 2003. évi menetrendi évre vonatkozó menetrend-módosítási tervezete elkészült és 2002. december 15-i határidővel kezdődően életbe lépett. Kérjük az érintett lakosságot, hogy a helyi járatú autóbuszjáratok menetrendjével kapcsolatos véleményeiket, észrevételeiket, mó­dosító javaslataikat írásban juttassák el a Polgármesteri Hivatal (Szekszárd, Béla tér 8.) Műszaki Irodája címére 2003. január 31-ig. A módosító javaslatok alapján az önkormányzat a Gemenc Volán Rt.-vel egyeztető tárgyalás lefolytatását fogja kezdeményezni. TAJEKOZTATAS Az ALFA-NOVA Kft. tájékoztatja tisztelt fogyasztóit, hogy a szekszárdi önkormányzat 17/2002. (XII. 23.) számú, távhőszolgáltatásról szóló ren­delete alapján a következő új hőszolgáltatási alapdíjakat állapította meg. LAKOSSÁGI ALAPDÍJAK: Fútési alapdíj: 223,44 Ft/lm 3, év+áfa Használati melegvíz alapdíj: 38,76 Ft/lm 3, év+áfa Együttes alapdíj: 262,20 Ft/lm 3, év+áfa EGYEB ALAPDÍJ: Szolgáltatói tulajdonú höközpont esetén: 5 276 000 Ft/MW, év+áfa Fogyasztói tulajdonú höközpont esetén: 4 556 000 Ft/MW, év+áfa Az ALFA-NOVA Kft. saját fejlesztési programja alapján a mért hőener­gia díját 2%-kal csökkentette. A mért hőenergia díja: 1124 Ft+áfa Az új árak 2003. január 1-jétől érvényesek. PALYAZATI FELHÍVÁS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE pályázatot hirdet a Szekszárdi Vasárnap önkormányzati hetilap főszerkesztői állásának betöltésére­Pályázati feltételek: • felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettség • 3 éves újságírói szakterületen szerzett gyakorlat A pályázat benyújtásának feltételei: A pályázatot zárt borítékban 2003. január 15. napjáig kell benyújtani „Szekszárdi Vasárnap" jeligével ellátva Szek­szárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala polgár­mesteri titkárságán. A pályázatnak tartalmaznia kell: A lap szerkesztésére vonatkozó részletes koncepciót, szakmai önéletrajzot, a végzettséget igazoló okiratok köz­jegyző által hitelesített másolatait, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (de legalább az annak megkérését igazoló postai feladóvényt). A pályázatok Szekszárd Megyei Jogú Város januári közgyű­lésén zárt ülésen kerülnek elbírálásra. A pályázók a közgyűlés döntéséről írásbeli értesítést kapnak. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése A POLGÁRMESTER, A JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA 2003. JANUAR KOCSIS IMRE ANTAL polgármester Minden hétfőn 13-14 óráig Polgármesteri Hivatal I. emeleti kisterem NÉMETH ZOLTÁN alpolgármester Minden hétfőn 14-15 óráig Polgármesteri Hivatal I. emeleti kisterem DR. GAÁL ZSUZSANNA alpolgármester XI. sz. választókerület Minden hónap első és harmadik keddjén 16.30-17.30 óráig Szekszárd, Mikes u. 24. HALMAI GÁBORNÉ alpolgármester Miden hónap első és harmadik csütörtökén 16.30-17.30 óráig Szekszárd, Mikes u. 24. GELLÉR SÁNDOR képviselő IV. sz. választókerület 14-én (kedd) 17-18 óráig Babits M. Általános Iskola KISS ANDREA képviselő V. sz. választókerület Minden hónap harmadik szerdáján 16-18 óráig Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola Gyakorló Általános Iskolája DR. TÓTH GYULA képviselő VI. sz. választókerület Minden hónap harmadik hétfőjén 16-17 óráig Babits M. Általános Iskola KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő VIII. sz. választókerület Minden hónap harmadik hétfőjén 17-18 óráig Polgármesteri Hivatal fsz. 4. FODOR MIKLÓS képviselő IX. sz. választókerület Minden hétfőn 17-18 óráig Polgármesteri Hivatal fsz. 4. MALLER BÉLA képviselő XII. sz. választókerület 28-án (kedden) 18-19 óráig 5. Számú Általános Iskola FAJSZI LAJOS képviselő XIV. sz. választókerület 13-án (hétfőn) 17-18 óráig Szőlőhegyi Óvoda SZŐKE ISTVÁN képviselő ^ Minden hónap második keddjén 16.30-17.30 óráig Babits M. Általános Iskola DR. TÓTH CSABA képviselő 13-án (hétfőn) 17-18 óráig Polgármesteri Hivatal fsz. 4. SZILY LAJOS képviselő 30-án (csütörtökön) 17-18 óráig Polgármesteri Hivatal fsz. 4. ÁCS REZSŐ képviselő 13-án (hétfőn) 16-17 óráig Polgármesteri Hivatal fsz. 4. Köszönetet mondunk a Máltai Szeretetszolgálat szekszárdi csoportjának és mind­azoknak, akik karácsonykor gondoltak a palánki Ifjúsági Ház lakóira és eljuttatták hozzánk ajándékaikat. Köszönjük, hogy eszükbe jutottunk, egykori állami gondozottak, akiknek nem adatott meg ezen a szent ünnepen, hogy családjukkal ünnepel­jenek. Nagyon köszönjük még egyszer, hogy eszükbe tunk, és köszönjük az ajándékokban is megnyilvánuló gond^^ kodó szeretetüket. A palánki Ifjúsági Ház lakói pMobil" Klub program Pszichiátriai klienseknek és/vagy hozzátartozóknak és az érdeklődőknek: SZEKSZÁRD, MIKES U. 1. FÖLDSZINT 2003. január 14. Gyereke párkapcsolati problémájában tud-e segítséget nyújtani, ha az Öné sem működik jól? 2003. január 28. Párválasztás: Ki választ kit? 315-737 314-857 Telefonügyelet munkaidőben: este - szerda és hétvége kivételével: r SZEKSZÁRDI VASÁRNAP Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala • Főszerkesztő: GÁL LÁSZLÓ • Szerkesztőség címe: Polgármesteri Hivatal al­jegyzői titkárság Szekszárdi Vasárnap 7100 Szekszárd, Béla tér 8. • E-mail: vasnap@enternet.hu • HIRDETÉSFELVÉTEL: SZÁNTÓ ILDIKÓ 30/9726-663 • HUISSN 1215-4679 • Tördelés: SR T. / r,, Szekszárd • Nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. - Felelős vezető: Vadász József igazgató

Next

/
Thumbnails
Contents