Szekszárdi Vasárnap 2002 (12. évfolyam, 1-46. szám)

2002-01-13 / 1. szám

SZEKSZÁRDI VASÁRNAP 2002. JANUAR 13. FELHÍVÁS Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere értesíti a város lakosságát, hogy a 336/2001. (XI. 9.) önkormányzati határozat szerint a város egyes részeire kiterjedően módosítani szükséges a város Általános Rendezési Tervét. A módosítással érintett területeket feltüntető szabályozási terv megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Főépítészeti Irodájában (Szek­szárd, Béla tér 1. földszint 11.). Kérem a város lakosságát, hogy az Álta­lános Rendezési Terv módosítással kapcsolatos észrevételeit 2002. ja­nuár 30-ig írásban juttassa el a Polgármesteri Hivatalhoz (cím: Polgár­mesteri Hivatal Főépítésze, Szekszárd, Béla tér 1.). Kocsis Imre Antal polgármester KOZLEMENY Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 330/2001. (XI. 29.) szekszárdi öh. határozata alapján a települési folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) összegyűjtési, elszállítási és ártalommentes elhelyezési közszolgáltatást 2002. január l-jétől 2002. december 31­ig a város közigazgatási területén a BIOZOL Kft. (7100 Szekszárd, Bé­ri Balogh Ádám u. 57.) látja el. A települési folyékony hulladék - szippantott szennyvíz - össze­gyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 2/1997. (I. 30.) Kgy. rendelet alapján 1 m 3 szippantott szennyvíz elszállításának és ártalmatlanításának költsége 2002. évben a lakosság részére 842 Ft/m 3, melyből a közgyűlés döntésének megfelelően 161 Ft/m 3, illetve 362 Ft/m 3 díjkedvezmény biztosított. Fentiek értelmében a lakosság számára fizetendő díjtételek a 2002. évben az alábbiak szerint alakulnak: - A szolgáltatást igénybe vevő részére: 681 Ft/m 3, - önhibáján kívül a szennyvízhálózatra rákötni nem tudó igénybe vevő részére: 480 Ft/m 3. A szolgáltatás a BIOZOL Kft.-tői az alábbi telefonszámokon rendel­hető meg: telefon: 412-938, 06-20/958-7785. Szeretnénk egyben felhívni a figyelmet arra, hogy ezen közszolgál­tatást a város teljes területén csak a fentebb megjelölt szolgáltató vé­gezheti, annak más szolgáltatóval történő elvégeztetése szabálysérté­si eljárás megindítását eredményezi. Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Műszaki Iroda A SZEKSZÁRDI NYUGDÍJASOK TERÜLETI ÉRDEKSZÖVETSÉGE értesíti tagjait, ... hogy 2002. január 21-én (hétfőn) 8 órától változatlanul hozzáférhető áron füstöltáru, valamint egyéb élelmiszer-árusítást tartunk a Hunyadi u. 4. szám alatti székházban. Várjuk kedves vásárlóinkat. KLUB SZERVEZŐDIK! A MOBIL elnevezésű klubba pszichiátriai klienseket, s időnként vagy szükség szerint hozzátartozókat várunk. MOZDULJUNK! - Keressük meg, hogyan boldoguljunk hozzátartozóinkkal, s ők mivelünk! - Töltsük hasznosan a szabadidőt, például kézművességgel! Ha éppen nincsen kedved megszólalni, írásban is kérdezheted a problémát csak gyere - várunk! A szakemberrel négyszemközt is beszélhetsz a problémádról. A klub Szekszárdon, a Mikes u. l-ben, a földszinten balra minden hónap második és negyedik kedd délután 16-18 óráig A szervezők: a hozzátartozók Telefonügyelet: kedden 12-14 óra, pénteken 18-20 óra 314-857 A POLGÁRMESTER, A JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA 2002. JANUAR KOCSIS IMRE ANTAL polgármester Minden hétfőn 13-14 óráig Polgármesteri Hivatal 1. emeleti kisterem Dr. KILIÁN ORSOLYA jegyző Minden szerdán 10-12 óráig Polgármesteri Hivatal 1. em. 40. sz. iroda HAÁSZ LÁSZLÓ alpolgármester V. sz. választókerület Január 15-én (kedd) 16.30-18 óráig Polgármesteri Hivatal 1. em. 34. sz. iroda HORVÁTH ISTVÁN képviselő II. sz. választókerület Január 22-én (kedd) 16-18 óráig 2. Sz. Általános Iskola, Zrínyi u. 78. KEREKES LÁSZLÓ képviselő III. sz. választókerület Január 14-én (hétfő) 16.30-18 óráig Polgármesteri Hivatal fsz. 4. KEREKES CSABA képviselő IV. sz. választókerület Január 16-án (szerda) 17-18 óráig Babits Mihály Általános Iskola Dr. TÓTH GYULA képviselő VI. sz. választókerület Január 21-én (hétfő) 16-17 óráig Babits Mihály Általános Iskola CSÁKI BÉLA képviselő VII. sz. választókeriilet Január 28-án (hétfő) de. 8-9.30 óráig, du. 18-19.30 óráig Szekszárd, Mikes utca 24. FODOR MIKLÓS képviselő X. sz. választókerület Január 14-én (hétfő) 17-18 óráig Január 21-én (hétfő) 17-18 óráig Január 28-án (hétfő) 17-18 óráig Polgármesteri Hivatal fsz. 4. Dr. GAÁL ZSUZSANNA képviselő XI. sz. választókerület Január 15-én (kedd) 16.30-17.30 óráig Szekszárd, Mikes u. 24. KOLTAI TAMÁS és KAPITÁNY ZSOLT képviselők Január 29-én (kedd) 17- 18 órái; Polgármesteri Hivatal fsz. 4. (a két képviselő együtt) P CSINGÁR PÉTER képviselő Január 14-én (hétfő) 18-19 óráig Polgármesteri Hivatal fsz. 4. sz. iroda HALMAI GÁBORNÉ képviselő Január 14-én (hétfő) 16-17 óráig Babits Mihály Művelődési Ház és Gyermekek Háza 2002. február 9. 15 óra ALSÓVAROSIAK BALJA a Városi Sportcsarnokban PROGRAM: 15-15.30 15.30 Gyülekező Mai életünk és a család Bíró László püspök előadása Bíró László püspöki miséje Marth János tárogatózik Pohárköszöntő, vacsora, bálmegnyitó tánc Tánc, ének, zene Jegyek és információ: Lengyel Klára (Kovács Józsefné) 315-231 és Életes Éva 312-366 16.30 18.30 19.30 Tisztelt Olvasóink! A Szekszárdi Vasárnap szer­kesztőségének címe megvál­tozott. Leveleiket, észrevéte­leiket és meghívóikat a követ­kező címre várjuk: Polgármesteri Hivatal aljegyzői titkárság Szekszárdi Vasárnap 7100 Szekszárd, Béla tér 8. , SZEKSZÁRDI VASÁRNAP Kiadja Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főszerkesztő: GÁL LÁSZLÓ Szerkesztőség címe: Polgármesteri Hivatal aljegyzői titkárság Szekszárdi Vasárnap 7100 Szekszárd, Béla tér 8. HUISSN 1215-4679 Tördelés: Sr Szekszárd Nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. Felelős vezető: Vadász József igazgató

Next

/
Thumbnails
Contents