Szekszárdi Vasárnap 2000 (10. évfolyam, 1-44. szám)

2000-01-09 / 1. szám

2 SZEKSZÁRDI 2000. január 16. ÉSZREVÉTEL AZ Y2K-AZ APOKALIPSZIS ??? CIKKEL KAPCSOLATBAN (Lásd 1999. november 28-i szám) „Ez a „babona"... a keresztény kultúrkörökben elég­gé elterjedt" - jelenti ki a cikk írója, utalva arra, hogy szerinte, „sokak", szerintem „egyesek", a 2000. év beköszöntét a világvége eljövetelének tartják. Vajon milyen „keresztény kultúrkörök"-re vonat­kozik cinikusnak tűnő kijelentése? Honnan ismeri ezeket, hogy általánosít? Jézus szavai sokkal mélyebb értelműek annál, semhogy, ide vonatkoztatott „rossz hír" gyanánt do­bálózhassunk velük, mint a cikkben előfordul. Nostradamus könyveit sokan olvassák. Olvasói (nem akarom azt írni, hogy „kultúrkörei") világnéze­tileg vegyesek, különbözőek. Mégis terjednek köz­tük, Nostradamus jóslatait értékelve, hasonló hiedel­mek, mint a fent jelzett „babona". Komoly természettudósok, idehaza és külföldön, megalapozottan, tudományosan és jólérthetően fi­gyelmeztetnek a „fogyasztói társadalom" által nagy­ban gerjesztett, kialakulóban lévő és bekövetkezhető természeti katasztrófák előjeleire. Figyelmeztetnek, hogy tegyünk már „valamit", ha nem is a megelőzés­re, de a késleltetésük és mérséklésük érdekében. Ve­gyük figyelembe a természet törvényeit, sőt, tartsuk tiszteletben!!! (Lásd: korábbi tudományos tv adások.) A Különóra és Navigátor tv műsorok (Duna tv) is nyújtanak komoly ismereteket a tudományos világ megállapításaival kapcsolatban: a globális felmelege­désről... az ózonréteg változásairól... Föld bolygónk helyzetéről, állapotáról... a földrengések kialakulásá­ról... ezek hatásairól. Klónozásról, stb... Az Ezredvégi próféciák című műsor (TVl-en dec.3-án, 23 óra 35-kor ) lényegi tájékoztatást adott arról, hogy „miért hiszi annyi szakértő, hogy amint közeledünk a 2000. év felé, az emberiség rázós uta­zás elé néz..." Összefoglalva tehát: Az információk sokirányúak, a következtetéseikből adódó „hiedelmek" nem kizá­rólagosan egy „körben" terjednek, s nem egy szűk körben; az egész világon. A veszélyek „beköszönte" itt van. A jelzések megalapozottak bibliailag és tudo­mányosan. Egyede válogatja, hogy ki milyen mérték­ben teszi magáévá, veszi komolyan. Más kérdés, hogy ki hisz, ki nem; ki hogyan hisz, hogyan nem, ki mit hisz, mit nem. Semmi esetre sem lehet, az úgyne­vezett „keresztény kultúrkörökre" legyintve, lekicsi­nyíteni a kérdést, egyoldalúan minősíteni a veszély­érzetet. Többet kellene beszélni a valós helyzetről, elmé­lyülten foglalkozni vele. Csak akkor lehetne felhőtlen az optimizmusunk, ha mindenki a maga helyén, lelki­ismeretesen, következetesen megtenné a legtöbbet a természeti és erkölcsi törvények betartása érdeké­ben... az egész világon. Köszönöm, hogy a fenti cikk nyomán, mindezt megírhattam. SzLE. Kórházi hírek, információk „Egy év az új vezetéssel" címmel nyílt fórumot tartott dr. Muth Lajos főigazgató főorvos november 29-én a kórház kultúrtermében az EDDSZ felkérésére. A fórum napirendi pontjai a következők voltak: - Az elmúlt időszak történéseinek rövid ismertetése. Hunya Éva szociológus: PR az egészségügyben című előadása. - Válaszádás a helyszínen felmerült problémákra. Plasztikai sebészeti szakrendelést végez keddi napokon 13.30-tól 15 óráig dr. Szemes László, csütörtöki napo­kon 13.30-től dr. Tillmann Zsolt a Rendelőintézet földszinti 3-as szobájában. A Pécsi Orvostudományi Egyetem az Egészségügyi Minisztérium segítségével videokonferenciát szervezett 1999. december 8-án 15 óra 45 perces kezdettel a központi gyakornoki rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok megbeszélésére. A konferencia 8 helyen zajlott egyszerre, köztük a Tolna Megyei Önkormányzat Kórházában dr. Szüdi László moderátor vezetésével és a rezidens orvosok részvételével. Megkezdték a lézerrel végzett prostata műtéteket a Megyei Kórház Urológiai osztályán. Az eljárás lényege, hogy a húgycsövön keresztül üvegszállal bevezetett lézer sugárral távolítják el a vizelést akadályozó prostata daganatot. A műtét fájdalmatlan, vérmentes, nem terheli a beteg szervezetét, így vérzékeny, véralvadást gátló gyógyszert szedő, vagy olyan rossz egészségi állapotban lévő betegeken is végezhető, akik a hagyományos prostata műtétekre alkalmatlanok. Etikai Bizottság alakult kórházunkban 1999. november 23-án. Ezen testület hivatott megvizsgálni azokat a be­jelentéseket, melyek a betegjogok sérülése kapcsán panaszként felmerülnek. Az Etikai Bizottság működéséről y a betegek felvételük alkalmával tájékoztatást kapnak. , ALFA-NOVA Kft. Szekszárdi Igazgatósága felvételre keres: - központifűtés-szerelőt, valamint - gépkocsivezetőt (IFA KCR tehergépkocsira). Jelentkezni az ALFA-NOVA Kft. 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 8. sz. alatt vagy a 74/411-657 telefonszámon lehet. SZEKSZÁRDI VASÁRNAP Szekszárd Megyei Jogú Város megbízásából kiadja a Szekszárdi VTV Kht. Mb. lapszerkesztő: GÁL LÁSZLÓ Szerkesztőség: 7100 Szekszárd. Mártírok tere 10. Telefon: 74/315-865 E-mail: szvtv@tolna.net HUISSN 1215-4679. Készült a Szekszárdi Nyomda Kft. Saphir 96-os ofszet-rotációsgépén. Szekszárd, Széchenyi u. 46. Felelős vezető: VADÁSZ JÓZSEF igazgató A POLGÁRMESTER, A JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA 2000. január KOCSIS IMRE ANTAL polgármester Minden hétfőn 13.00-14.00 óráig Polgármesteri Hivatal I. emeleti kisterem KILIÁN ORSOLYA jegyző Minden szerdán 10.00-12.00 óráig Polgármesteri Hivatal I. em. 40. sz. iroda HAÁSZ LÁSZLÓ alpolgármester V. sz. választókerület Január 18-án (kedd) 16.30-18.00'óráig Polgármesteri Hivatal I. em. 34. sz. iroda DR. FENYŐHÁZI ELEMÉR alpolgármester IX. sz. választókerület Január 11-én (kedd) 16.30-18.00 órái Január 25-én (kedd) 16.30-18.00 órái Polgármesteri Hivatal 1. em. 34. sz. iroc! HORVÁTH ISTVÁN képviselő II. sz. választókerület Január 25-én (kedd) 16.00-18.00 óráig 2. sz. Általános Iskola, Zrínyi u. 78. KEREKES LÁSZLÓ képviselő III. sz. választókerület Január 10-én (hétfő) 16.00-17.30 óráig Polgármesteri Hivatal Dr. TÓTH GYULA képviselő VI. sz. választókerület Január 17-én (hétfő) 16.00-17.00 óráig Babits Mihály Általános Iskola CSÁKI BÉLA képviselő VII. sz. választókerület Január 31-én (hétfő) de. 8.00-9.30 óráig, du. 18.00-19.30 óráig Szekszárd, Mikes utca 24. BORBÁS TAMÁS képviselő VIII. sz. választókerület ^ Január 12-én (szerda) 17.00-18.00 órá^ Polgármesteri Hivatal fsz. 4. FODOR MIKLÓS képviselő X. sz. választókerület Január 10-én (hétfő) 17.00-18.00 óráig Január 17-én (hétfő) 17.00-18.00 óráig Január 24-én (hétfő) 17.00-18.00 óráig Január 31-én (hétfő) 17.00-18.00 óráig Polgármesteri Hivatal fsz. 4. Dr. VADAS FERENC képviselő XI. sz. választókerület Január 24-én (hétfő) 16.30-17.30 óráig Polgármesteri Hivatal KOLTAI TAMÁS és KAPITÁNY ZSOLT képviselők Január 25-én (kedd) 17.00-18.00 óráig Polgármesteri Hivatal fsz. 4. (A két képviselő együtt) HALMAI GÁBORNÉ képviselő Január fO-én (hétfő) 16.00-17.00 óráig Babits Mihály Művelődési Ház és Gyermekek Háza Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Minden héten hétfőn 15.00-16.00 óráig Béri Balogh Á. u. 78

Next

/
Thumbnails
Contents