Szekszárdi Vasárnap 1996 (6. évfolyam, 1-24. szám)

1996-01-14 / 1. szám

Szekszárdi tél Zelk Zoltán Január 11 PHP5w szekszárdi! t 4 VASÁRNAP SZEKSZÁRD ÉS A KÖRNYÉK HETILAPJA VI. évfolyam 1. szám sfc sfc 1995. január 14. Betakartam hóval, köddel, mégis fázik a világ, nincs lomb, nincs levél a fákon, nincsen a réten virág. Hátha nincsen, jégvirágot rajzolok az ablakon, nem láttatok ilyen szépet egyetlenegy tavaszon! A fákra is zúzmarából Kötök ezüst levelet, nem tud ilyet sem a nyár, sem az a híres kikelet! így morog hószakállába Január és így beszél... s a didergő téli tájon lassan továbbmendegél. Zarándokok a Szentföldön... A legnagyobb közép-európai karizmatikus keresztény egyházak konferenciát szerveznek január 15-18. között Jeruzsálemben. A tanács­kozást - amely része a Jeruzsálem 3000 éves évfordulóját köszöntő nemzetközi eseményso­rozatnak - többnapos zarándokút követ. A kon­ferenciára mintegy ötezren utaznak Európa 20 országából, Magyarországról 2500 fős delegá­ció érkezik majd Jeruzsálembe, aki között 37 szekszárdi is lesz. A konferencián a békekötésről lesz szó: béke a Közel-Kelet népei között és történelmi béke­kötés a zsidók és a keresztények között. A megnyitó előadást a tervek szerint Simon Feresz, Izrael miniszterelnöke, valamint Ehud Olmert, a jeruzsálemi főpolgármester tartja. A ir delegáció szekszárdi csoportja Kocsis Imre Antal, Szekszárd polgármesterének üd­vözlő levelét adja át Ehud Olmertnek. A levélben többek között kifejezi, hogy a tá­volság csak földrajzilag jelentős a két város kö­zölt. A 37 fős szekszárdi zarándokcsoport főleg a helyi Hit Gyülekezet tagjaiból áll. Mint mond­ják: a turisztikai élményeken túl a legfontosabb céljuk, hogy a hivatalos és az úgynevezett népi diplomácia eszközeivel közelebb hozzák egy­máshoz a két nemzetet. Ezt azért tartják fon­tosnak, mert szerintük a helyszíni tapasztalat oszlathatja el azokat a mítoszokat, előítélete­ket, amelyek könnyen felhasználhatóak gyűlö­letkeltésre és kirekesztésre. A konferenciáról és Jeruzsálemről a Szek­szárdi Vasárnap hasábjain hamarosan beszá­molunk. - hazsesz -

Next

/
Thumbnails
Contents