Ciszterci rendi Szent István katolikus gimnázium, Székesfehérvár, 1927

n. A CISZTERCI REND SZÉKESFEHÉRVÁRI SZENT ISTVÁN REÁLGIMNÁZIUMÁNAK CXV. ÉRTESÍTŐJE r ff AZ 1927—28. ISKOLAI EVROL. KÖZLI: MÁTRAI RUDOLF, c. tanker. kir. főigazgató, igazgató. [v: ABH . ti. ! SZÉKESFEHÉRVÁR. NYOMATOTT DEBRECZENYI ISTVÁN KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1928.

Next

/
Thumbnails
Contents