Ciszterci rendi Szent István katolikus gimnázium, Székesfehérvár, 1926

A CISZTERCI REND SZÉKESFEHÉRVÁP 1 "INT ISTVÁN REÁLOIMN nANAK I' /I C l , • •W' ÉRTESÍTŐJ E AZ 1926—27. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: MÁTRAI RUDOLF, c. tanker. kir. főigazgató, igazgató. SZÉKESFEHÉRVÁR. NYOMATOTT DEBRECZENYI ISTVÁN KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1927.

Next

/
Thumbnails
Contents