Ciszterci rendi Szent István katolikus gimnázium, Székesfehérvár, 1925

A CISZTERCI REND SZÉKESFEHÉRVÁRI SZENT ISTVÁN REÁLGIMNÁZIUMÁNAK CXill. ÉRTESÍTŐJ E AZ 1925—26. ISKOLAI ÉVRŐL KÖZLI: MÁTRAI RUDOLF, c. tanker. kir. főigazgató, igazgató. SZÉKESFEHÉRVÁR. NYOMATOTT DEBRECZENYI ISTVÁN KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1926.

Next

/
Thumbnails
Contents