Ciszterci rendi Szent István katolikus gimnázium, Székesfehérvár, 1924

A CISZTERCI REND SZÉKESFEHÉRVÁRI SZENT ISTVÁN REÁLGIMNÁZIUMÁNAK CXII. ÉRTESÍTŐJE AZ 1924—25. ISKOLAI ÉVRŐL KÖZLI: MÁTRAI RUDOLF, c. tanker. kír. főigazgató, igazgató. SZÉKESFEHÉRVÁR. NYOMATOTT DEBRECZENYI ISTVÁN KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1925.

Next

/
Thumbnails
Contents