Ciszterci rendi Szent István katolikus gimnázium, Székesfehérvár, 1920

A CISZTERCI REND iZÉKESFEHÉRVÁRI KATHOLIKUS FŐGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJ E AZ 1920-21. ISKOLAI ÉVRŐL KÖZLI : MÁTRAI RUDOLF, IGAZGATÓ. SZÉKESFEHÉRVÁR. NYOMATOTT DFBRECZENYI ISTVÁN KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1921.

Next

/
Thumbnails
Contents