Ciszterci rendi Szent István katolikus gimnázium, Székesfehérvár, 1917

A CISZTERCI REND SZÉKESFEHÉRVÁRI KATHOLIKUS FŐGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1917—18. ISKOLAI ÉVRŐL KÖZLI: MÁTRAI RUDOLF, IGAZGATÓ. SZÉKESFEHÉRVÁROTT, NYOMATOTT DEBRECZENYI ISTVÁN KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1918.

Next

/
Thumbnails
Contents