Ciszterci rendi Szent István katolikus gimnázium, Székesfehérvár, 1916

A CISZTERCI REND SZÉKESFEHÉRVÁRI KATHOLIKUS FŐGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1916—17. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI: MÁTRAI RUDOLF, IGAZGATÓ. SZÉKESFEH ÉRVÁROTT, NYOMATOTT DEBRECZENY1 ISTVÁN KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1917.

Next

/
Thumbnails
Contents