Állami Gimnázium, Szamosújvár, 1914

Tartalom: Lap I. Tanári kar_________________________________________- 3 II. Bevégzett tananyag: A) Rendes tantárgyak--------------------------------------- 6 B) Rendkívüli tantárgyak------------------------------------------24 C ) írásbeli feladatok a magyarból----------------------------24 III. Szertárak --------------------------------------- --------------------­I V. Ifjúsági egyesületek (Önképzőkör, Sorompó-Liga)-------------28 V . Jótékonyság —------------------ 2^ V I. Ösztöndíjas és jutalmazott tanulók---------------------------------31 V II. Adatok a lefolyt iskolai év történetéhez ------ 32 V III. Az ifjúság érdemsorozata __----------------------------------------39 I X. Érettségi vizsgálat----------------------------------------------- 57 X . Alapítványok törzskönyve----------------------------------- 59 X I. Statisztikai adatok--------------------------------------------------------60 X II. Értesítés a jövő tanévre------------------------------- ------- — 70 X III. Az 1915—16 isk. évben használandó tankönyvek jegyzéke 75 XIV. Meteorok följegyzések kivonata. Boríték 3 lap.

Next

/
Thumbnails
Contents