Állami Gimnázium, Szamosújvár, 1913

yy/7. . . A SZAMOSUJVARI M. KIR. ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM 20-IK ÉVI értesítője AZ 1913|14. TANÉVRŐL. KÖZLI: DÖMÖTÖR JÁNOS kir. igazgató. ■ SZAMOSÚJVÁR, 1914. --------: T odorán Endre „AURORA“ könyvnyomdája.

Next

/
Thumbnails
Contents