Állami Gimnázium, Szamosújvár, 1912

~--fr jbO^ ! A SZ AMOSÚJ VÁRI M. KIR. ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM 19-IK ÉVI értesítője AZ 1912113. TANÉVRŐL. KÖZLI: DÖMÖTÖR JÁNOS kir. igazgató.- SZA/'AOSÜJVÁR, 1913. — TODOKÄN ENDRE„AURORA“ KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Thumbnails
Contents