Állami Gimnázium, Szamosújvár, 1909

A 5ZAM0SÚJVÁRI M. KIK ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM 16-1K ÉVI ERTESITÖcJE AZ 1909/910. TANÉVRŐL KÖZLI: AZ IGAZGATÓSÁG. szaaosújvár. 1910. TODORÁN ENDRE „AURORA*' KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Thumbnails
Contents