Állami Gimnázium, Szamosújvár, 1918

Oh A SZAMOSUJVARI M. KIK ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM 15-IK ÉVI ÉRTESÍTŐJE AZ 1908/909. TANÉVRŐL. KÖZLI: AZ IGAZGATÓSÁG. SZA/AOSÚJVÁR, 1909. -----­T ODORÁN ENDRE „AURORA" KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Thumbnails
Contents