Állami Gimnázium, Szamosújvár, 1905

A SZAMOSÚJVÁRI A. R1R. ÁLLAAI FŐGIANÁZIUA 12-ik évi értesítője AZ 1905/906. TANÉVRŐL KÖZLI: Dr. AÁRTONF1 LAJOS KIR. IGAZGATÓ.- SZAMOSÚJVÁR 1906. ===== TODORÁN ENDRE -AURORA“ KÖNYVNYOMDÁJA

Next

/
Thumbnails
Contents