Állami Gimnázium, Szamosújvár, 1903

A SZAMOSÚJVÁRI r\. MR. ÁLLA/AI FÖGYANASIU/A lO-ik évi ÉRTESÍTŐJE az 1903/904. tanévről. KÖZLI: Dr. MÁRTONFI LAJOS KIK. IGAZGATÓ. S2AMOSÚJVÁRT TODORÁN ENDRE„AURORA“ KÖNYVNYOMDÁJA 1904.

Next

/
Thumbnails
Contents