Állami Gimnázium, Szamosújvár, 1903

A SZAMOSÚJVÁRI A. MR. ÁLLAAI FÖGYANAS1UA lO-ik évi ÉRTESÍTŐJE az 1903/904. tanévről. KÖZLI : Dr. MÁRTONFI LAJOS KIK. IGAZGATÓ. SZA/nOSÚJVÁRT TODORÁN ENDRE „AURORA“ KÖNYVNYOMDÁJA

Next

/
Thumbnails
Contents