Állami Gimnázium, Szamosújvár, 1902

•\UV \r r\U A SZAM0SÚJVÁR1 A. MR. ÁLLAAI FÖGYANA5IUA 9-ik évi ÉRTESÍTŐJE az 1902/903. tanévről. KÖZLI : Dr. MÁRTONFI LAJOS KIK. IGAZGATÓ. SZA/nOSÚJVÁRT TODORÁN ENDRE„AURORA“KÖNYVNYOMDÁJA 1903-

Next

/
Thumbnails
Contents