Állami Gimnázium, Szamosújvár, 1898

A SZAMOSUJVÁRI m. kir. állami főg-ymnasium 5-ik évi ÉRTESÍTŐJE az 1898/99 tanévről. KÖZLI: Dr. Mártonfi Lajos kir. igazgató. SZAMOSUJVÁRT, Todorán E. „Aurora“ könyvnyomdája 1899.

Next

/
Thumbnails
Contents