Állami Gimnázium, Szamosújvár, 1897

^^r,.-------; _ .. — . . h WOH q A SZAMOSUJVARI /y>^yy m. kir. állami lőgymnasium 4-ik évi ÉRTESÍTŐJE az 1807 98 tanévről. KÖZLI: Dr. Mártonfi Lajos kir. igazgató. Szamosujvárt, Todorán Endre „Aurora“ könyvnyomdája 1898

Next

/
Thumbnails
Contents