Állami Gimnázium, Szamosújvár, 1896

7-1 Iwh A SZAMOSUJVÁRI 4L* 5 > m. kir. állami lőgymnasium 3-ik évi értesítője az 189697 tanévről. KÖZLI : 13r. Mártonfi Lajos kir. igazgató. Szamosuj várt, Todorán Endre „Aurora“ könyvnyomdája 1897.

Next

/
Thumbnails
Contents