Állami Gimnázium, Szamosújvár, 1895

A SZAMOSUJVÁRI m. kir. állami VI osztályú gymnasium 2-ik évi rr Értesítője az 1895|96 tanévről. KÖZLI : Dr. MÁRTONFI LAJOS kir. igazgató. — SZAMOSU JVÁRT, TODORÁN ENDRE „AURORA“ KÖNYVNYOMDÁJA 1896. J

Next

/
Thumbnails
Contents